Vrouwen en het Nederlandse landschap

Wat is de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap? In de nieuwste editie van vakblad Groen wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrouw in het Nederlandse landschap. Auteur Anne Mieke Backer publiceert een boek en vraagt zich na grondige research af waarom ons altijd wordt verteld dat door toedoen van één vrouw […]

Landschap Overijssel: 'Win €5000 voor eigen buurtinitiatief'

Landschap Overijssel  wil de band tussen bewoners en hun directe omgeving versterken. Daarom schrijven zij de ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ uit. Met deze prijsvraag roept Landschap Overijssel  buurten op om met een goed initiatief te komen voor de versterking van het lokale landschap. Het kan daarbij gaan om het vergroten van de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde […]

'Groene Hart moet Europees landschap worden'

Een kleine veertig natuur- en milieuorganisaties met samen ruim een miljoen leden willen dat het Groene Hart een zogenoemd Europees landschap wordt. Het kabinet wil het Groene Hart laten vallen als nationaal landschap, maar de organisaties die samen de stichting Groene Hart hebben gevormd, vinden dat het gebied internationale allure heeft. Lees het volledige bericht […]

Zuid-Hollands landschap werkt aan een groen landschap

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie. Daarom heeft de provincie […]

Limburgs Landschap plant nieuw bos bij Oostrum

Stichting het Limburgs Landschap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven op de doorgaande weg van Oostrum naar Wanssum. De ruim 30.000 bomen en struiken gaan in november en december de grond in. Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai […]

Verburg geeft €1,8 miljoen aan lokale plannen voor mooier landschap

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die […]

Beleidsdoelen landschap nauwelijks binnen bereik

De beleidsdoelen die het Rijk zich voor het landschap stelt, liggen nauwelijks binnen bereik. Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden, is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt. De Wro biedt […]

Agenda Landschap brengt landschap dichtbij

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat ons karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen; alles vraagt om een plek. Daarom presenteren de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer […]

'Landschap moet vertrekpunt ruimtebeleid zijn'

Het landschap zou een veel zwaarwegender factor moeten zijn bij allerlei ruimtelijke beslissingen die worden genomen. Grote, groene investeringen, zoals ooit het Amsterdamse Bos, zijn er niet meer, vindt Yttje Feddes, vanaf 15 augustus Rijksadviseur voor het Landschap. Volledige informatie:Download hier het artikel Ook interessant:Beleid, landschap, ruimtebeleid Bron:VROM Ruimteforum