Vrouwen en het Nederlandse landschap

Wat is de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap?
In de nieuwste editie van vakblad Groen wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrouw in het Nederlandse landschap. Auteur Anne Mieke Backer publiceert een boek en vraagt zich na grondige research af waarom ons altijd wordt verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs verloren is gegaan terwijl er zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn gecreëerd.
Zo leefden aan het einde van de negentiende eeuw enkele vrouwen die nog ongestoord hun stempel op de vormgeving van grote stukken landschap in Nederland konden drukken; zonder kennis van het tuinbouwvak, maar wel met veel passie. De enige voorwaarde was dat zij over grote sommen geld konden beschikken. En wat blijkt, een van die vrouwen speelde een grote rol in de totstandkoming van de Kennemerduinen.
Hoe dat zit leest u hier