Zuid-Hollands landschap werkt aan een groen landschap

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie.

Daarom heeft de provincie de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) opgesteld, zodat er geld kan worden besteed aan projecten die passen in dit beleid. Projecten die stad en land verbinden en mensen uit de stad dicht bij huis recreatieve mogelijkheden kunnen bieden. Deze projecten lopen uiteen van wandelen, fietsen, en varen tot zorgboerderijen, bed & breakfast en de promotie van streekproducten.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft een bezuiniging aangekondigd voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Totdat de resultaten bekend zijn van besprekingen tussen Rijk en provincies over de toekomst van dit budget, gaat de provincie voorzichtig om met de subsidiepotten waarin ILG-geld zit. Vandaar dat deze onderdelen in de subsidieregelingen voorlopig geen subsidie kan worden aangevraagd.

Samenwerken
In het coalitieakkoord van het nieuwe college is onder andere het verminderen van subsidies opgenomen. Wat dit precies betekent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de provincie graag in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen alle mogelijkheden voor de uitvoering van het groenbeleid onderzoekt.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.