Agenda Landschap brengt landschap dichtbij

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat ons karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen; alles vraagt om een plek. Daarom presenteren de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vandaag de Agenda Landschap.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Landschap,beleid

Bron:
VROM