Agen­da Land­schap brengt land­schap dicht­bij

Het Neder­land­se land­schap is van ons alle­maal. Om in te wonen, te wer­ken en te recreëren. Toch staat ons karak­te­ris­tie­ke, unie­ke en mooie land­schap steeds meer onder druk. Bedrij­ven­ter­rei­nen, groot­scha­li­ge vee­hou­de­rij­be­drij­ven, woon­wij­ken, spoor­lij­nen en snel­we­gen; alles vraagt om een plek. Daar­om pre­sen­te­ren de minis­ters Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en Jac­que­li­ne Cra­mer van Volks­huis­ves­ting, Ruim­te­lij­ke Orde­ning en Mili­eu­be­heer (VROM) van­daag de Agen­da Land­schap.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Landschap,beleid

Bron:
VROM