Berichten

Middeleeuwse landerijen, eeuwenoude watergangen en karakteristieke rivieroevers. Boerenhoeven kenmerken het Land van Woerden. Woerden gaat zich, meer dan in het verleden, bekommeren om het aanzien van het landschap. Het bijzondere buitengebied van Woerden en Harmelen is het waard om gezien te worden, vindt de gemeente. Een ‘landschapsontwikkelingsplan’ waarborgt dat daarover tijdig wordt nagedacht. Bovendien is met zo’n plan de kans groter dat nieuwbouw geen afbraak doet aan het landschap, maar er juist iets aan toevoegt.

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Beleid, Groen Hart, landschap

Bron:
Algemeen Dagblad (Harrie van Opstal)

 

Uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 blijkt dat het merendeel van de Nederlanders tevreden is over het landschap en het groen in en om de stad. Vooral de aanwezigheid van groen in de straat, van rust en stilte in het groen nabij de stad, en het natuurlijke en historische karakter van het landschap dragen bij aan de tevredenheid. Bewoners van de Randstad zijn het minst tevreden.

Dit rapport onderzoekt de vraag of investeren in het landschap loont. Deel 1 van dit rapport is een kwalitatieve analyse, die met name ingaat op niet direct in geld uit te drukken baten, zoals het welzijn en het geluk van mensen. Deel 2 van dit rapport is een Maatschappelijke Kostenbaten Analyse die de vraag of het loont om te investeren in landschap zo goed mogelijk op een kwantitatieve manier (met euro’s) beantwoordt. Deel 3 geeft op basis van de eerste twee delen een korte conclusie.

Ruim 10.650 mensen hebben hun preferenties ten aanzien van landschap kenbaar gemaakt via het maken van een kaartje op de website www.daarmoetikzijn.nl. Daarmee is een beeld ontstaan van de voorkeuren en type landschappen die mensen wensen. De website is een hulpmiddel geweest om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het landschap en hoe deze kwaliteit valt te verbeteren. De wensen hebben betrekking op het aanleggen van meer bos, het tegengaan van geluidsbelasting en horizonvervuiling in het landschap.
Trefwoorden bij dit document zijn: Landschap, kwaliteit, ITC, website, recreatie, preferenties, GIS, toerisme