‘Groe­ne Hart moet Euro­pees land­schap wor­den’

Een klei­ne veer­tig natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties met samen ruim een mil­joen leden wil­len dat het Groe­ne Hart een zoge­noemd Euro­pees land­schap wordt.

Het kabi­net wil het Groe­ne Hart laten val­len als nati­o­naal land­schap, maar de orga­ni­sa­ties die samen de stich­ting Groe­ne Hart heb­ben gevormd, vin­den dat het gebied inter­na­ti­o­na­le allu­re heeft.

Lees het vol­le­di­ge bericht » 

 

 

 

 


Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.