Investeren in groen: gezondheidswinst voor iedereen

In een oproep aan het nieuwe kabinet geven bestuurders uit de sector aan dat er veel gezondheidswinst is te behalen door gebruik te maken van groen in stedelijke gebieden. Dat levert een forse vermindering op van de zorgkosten. De kosten van de gezondheidszorg nemen fors toe. Voor de sector aanleiding om na te denken over […]

Wethouder Den Haag: 'Investeren in groen geeft hoog rendement'

De gemeente Den Haag heeft er in een economisch moeilijke periode voor gekozen om te investeren in het groen. Voor Sander Dekker, wethouder van Financiën, is de keus om te investeren in de openbare ruimte een logische beslissing. “Als je door te investeren een stad economisch krachtig en ook aantrekkelijk kunt maken, is het een […]

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van €65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van €328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het […]

"Overheid en burger samen investeren in groen voor hittebestendige steden"

Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen. Voor beide partijen geldt dat […]

Bleker: "Investeren in De Groene Stad is investeren in gezonde economie"

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en […]

Stadsbestuur Bilzen wil €27 miljoen investeren in De Groene Stad

Het college van de Belgische plaats Bilzen wil in het jaaractieplan inzetten op een groene stad en voorziet het €27 miljoen aan investeringen. “Op het vlak van openbare werken en infrastructuur zetten we in 2011 extra in op het onderhoud van de wegen, gebouwen en groen. We mikken op het concept ‘De Groene Stad’. Met […]

‘Crisis is kans voor kwaliteitsslag in de bouw’ pleidooi voor investeren in groen

Op het congres Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid hield Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een pleidooi voor meer aandacht voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte is een zeer bedenkelijke ontwikkeling. Ook Kees Jan de Vet, lid directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte dat investeren in kwaliteit zich juist […]

Bezuinigen? Investeren in groen!

De Bomenstichting en Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren op 2 december het middagcongres ‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’. Toonaangevende sprekers laten ieder vanuit hun eigen invalshoek zien waar nú kansen liggen voor het bouwen aan een duurzame groene leefomgeving. Het congres is bedoeld voor professionals in het groen, zoals bestuurders, beleidsambtenaren, (landschaps)architecten, bouwbedrijven en boomspecialisten.     […]

Ondanks financiële krapte blijft Utrecht investeren in groen

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is voortvarend aan de slag gegaan met het in april vastgestelde collegeprogramma. De programmabegroting 2011 is een goede financiële vertaling van de afspraken en de ambities die in het collegeprogramma 2010-2014 zijn vastgelegd. Zo is er meer ruimte voor groen dan voorheen in een programmabegroting. Groene stadGroenLinks […]

Investeren in groen is investeren in leefbaarheid

Bezuinigen. Dat is het overheersende thema van de landelijke verkiezingen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eerste de klos. En dat is onterecht. Investeringen in simpele, dat wil zeggen onderhoudsvriendelijke, en betaalbare plannen als groene daken, postzegelparken en natuurspeelplekken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving en vormen een stimulans voor […]