Ondanks financiële krapte blijft Utrecht investeren in groen

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is voortvarend aan de slag gegaan met het in april vastgestelde collegeprogramma. De programmabegroting 2011 is een goede financiële vertaling van de afspraken en de ambities die in het collegeprogramma 2010-2014 zijn vastgelegd. Zo is er meer ruimte voor groen dan voorheen in een programmabegroting.

Groene stad
GroenLinks geeft op haar site aan dat het belangrijk is dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de toekomst van de stad, de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van bewoners. De partij is er trots op dat er een verschuiving wordt voorgesteld om meer te investeren in het groenonderhoud. En het groen in de aandachtswijken en groenarme wijken, zoals het Klokkenveld in Ondiep en de Amsterdam Rijn Kanaal zone in Kanaleneiland te versterken. De uitwerking van het groenstructuurplan ziet GroenLinks dan ook graag tegemoet.

Dit is de eerste reactie van GroenLinks Utrecht op het maandagochtend gepresenteerde financiële document. Lees het volledige artikel »


Bron:
GroenLinks