'Ook in de stad investeren in groen'

”De inrichting van het groen in de Goudse wijken zo veel mogelijk verhogen”, dit staat op de verkiezingssite van D66 Gouda bij de uitgangspunten voor de groene en duurzame stad. Daarnaast wil de partij dat ook in het centrum geïnvesteerd gaat worden in het groen. Uit de ervaringen in de praktijk blijkt dat de natuur […]

Investeren in groene leefomgeving lokt economische groei uit

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt. Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw. Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen […]

Groenforum Nederland wil Investeren in Groene Krachtsteden

Groenforum Nederland heeft in een brief aan de Minister-president aangedrongen op een nieuwe en krachtige impuls voor groen in en om onze steden en de regering aangeboden daarbij van dienst te willen zijn. Groen wordt vaak als een kostenpost gezien, waartegenover geen opbrengsten staan. Groenforum Nederland betoogt echter dat groen de gezondheid bevordert en de […]

Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro's

Dit rapport onderzoekt de vraag of investeren in het landschap loont. Deel 1 van dit rapport is een kwalitatieve analyse, die met name ingaat op niet direct in geld uit te drukken baten, zoals het welzijn en het geluk van mensen. Deel 2 van dit rapport is een Maatschappelijke Kostenbaten Analyse die de vraag of […]

Investeren in groen

Kan investeren in groen zich ook duurzaam terugbetalen? Na een verzoek van Groenforum Nederland en in opdracht van het Ministerie van LNV legde de Stichting Recreatie deze vraag voor aan vertegenwoordigers van woningbouw, transport, toerisme, het bedrijfsleven, waterbeheer, energieleverantie en verzorging & verpleging. De partijen blijken te willen investeren in groen, mits ze er daadwerkelijk […]