Berichten

”De inrichting van het groen in de Goudse wijken zo veel mogelijk verhogen”, dit staat op de verkiezingssite van D66 Gouda bij de uitgangspunten voor de groene en duurzame stad. Daarnaast wil de partij dat ook in het centrum geïnvesteerd gaat worden in het groen.

Uit de ervaringen in de praktijk blijkt dat de natuur steeds meer uit de stad verdwijnt en verplaatst wordt naar de randen van de stad. Wat D66 Gouda betreft zal deze regel aangepast moeten worden. Niet alleen de randen van Gouda moeten groen blijven, ook binnen de stad zal geld gestoken moeten worden in groen.

Meer informatie over Gouda Groene en Duurzame stad »

Bron:
D66 Gouda

 

 

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt.

Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen heeft voor de achterblijvers op het platteland. De vraag die zij zich stelt is hoe de leefbaarheid daar kan worden behouden.

Vergroening platteland
Volgens haar liggen er kansen voor verdere vergroening van het platteland. Bewoners moeten zich prettig voelen in deze omgeving, omdat dit belangrijk is voor de gezondheid en welzijn. Zo’n groene omgeving bevordert volgens Verburg de economische groei, aangezien dit een aangenaam vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Bron:
Trouw

 

Groenforum Nederland heeft in een brief aan de Minister-president aangedrongen op een nieuwe en krachtige impuls voor groen in en om onze steden en de regering aangeboden daarbij van dienst te willen zijn. Groen wordt vaak als een kostenpost gezien, waartegenover geen opbrengsten staan. Groenforum Nederland betoogt echter dat groen de gezondheid bevordert en de economische waarde van stedelijke investeringen vergroot. Volgens Groenforum Nederland biedt de recessie een uitgelezen kans om te investeren in meer en beter groen.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Groenforum Nederland

Dit rapport onderzoekt de vraag of investeren in het landschap loont. Deel 1 van dit rapport is een kwalitatieve analyse, die met name ingaat op niet direct in geld uit te drukken baten, zoals het welzijn en het geluk van mensen. Deel 2 van dit rapport is een Maatschappelijke Kostenbaten Analyse die de vraag of het loont om te investeren in landschap zo goed mogelijk op een kwantitatieve manier (met euro’s) beantwoordt. Deel 3 geeft op basis van de eerste twee delen een korte conclusie.

Kan investeren in groen zich ook duurzaam terugbetalen? Na een verzoek van Groenforum Nederland en in opdracht van het Ministerie van LNV legde de Stichting Recreatie deze vraag voor aan vertegenwoordigers van woningbouw, transport, toerisme, het bedrijfsleven, waterbeheer, energieleverantie en verzorging & verpleging. De partijen blijken te willen investeren in groen, mits ze er daadwerkelijk financieel baat bij hebben. Functiecombinaties met meerwaarde zijn dus nodig om bij te dragen aan realisatie van groen. Dit impliceert intersectorale samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Op basis van de uitkomsten van deze opiniepeiling beveelt Stichting Recreatie de overheid aan om kennis over effecten van groen te verspreiden en partijen bij elkaar te brengen.