Bleker: "Investeren in De Groene Stad is investeren in gezonde economie"

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt.
Bleker: Iedereen kan van De Groene Stad profiteren van de tuinbouwsector tot de burger. De initiatiefnemers ondersteun ik dan ook om De Groene Stad wereldwijd te promoten, want investeren in groene steden is investeren in een gezonde bevolking en in een gezonde economie.€
Programmatische Aanpak Green City
De special maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Green City 2011. Onder deze naam promoten Plant Publicity Holland (PPH) samen met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal.
Interview Jan Habets
Naast het voorwoord van Bleker is er een interview opgenomen met Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland en een van de grondleggers van De Groene Stad, over het belang van groen voor de stedelijke omgeving.
BAM en DuraVermeer over de waarde van groen voor rood
Naast personen uit de groene sector wordt er in de special ook aandacht besteed aan de rode wereld. Wytse Algra van DuraVermeer vertelt onder meer over het 80.000 m2 grote dakpark in Rotterdam en over het groene stadhuis in Leiderdorp. Als commercieel vastgoedontwikkelaar ziet DuraVermeer heel duidelijk de commerciële waarde in van het groene product voor de bouwsector. Ook de Koninklijke BAM Groep benadrukt in de special het belang van groen voor onder meer de infrastructuurtak. €œEen groene afscheiding langs de snelweg zorgt voor de afname van fijn stof, maar voorkomt bijvoorbeeld ook vervuiling door graffiti.€
Amsterdam: €œInvesteren in groen is investeren in de economie€
In The Green City Post geeft de gemeente Amsterdam aan dat investeren in groen investeren in de economie is. Piet Eilander, teamleider Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water: Groen maakt niet alleen het woonklimaat aantrekkelijker, het blijkt tevens een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Onderzoek laat zien dat van de mensen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aanwezigheid van een park een belangrijke reden is geweest om de onderneming op een bepaalde plek te vestigen.
De Groene Stad als brandingstrategie
Mede-initiatiefnemers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laatste twee artikelen aan bod. Doeke Faber, voorzitter van de AIPH, vertelt over hoe De Groene Stad ingezet kan worden voor de internationale brandingstrategie.
Niek Roozen van tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv sluit de special af over de toepassing van De Groene Stad filosofie in zijn ontwerpen.
Doel
Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Concrete activiteiten zijn:

  • Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
  • Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel op de Floriade 2012 een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw.
  • In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Download
Special The Green City downloaden »