Bezuinigen? Investeren in groen!

De Bomenstichting en Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren op 2 december het middagcongres ‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’. Toonaangevende sprekers laten ieder vanuit hun eigen invalshoek zien waar nú kansen liggen voor het bouwen aan een duurzame groene leefomgeving.

Het congres is bedoeld voor professionals in het groen, zoals bestuurders, beleidsambtenaren, (landschaps)architecten, bouwbedrijven en boomspecialisten.

 

 

 

 

 

 

Inhoud congres

 • Gemeentelijk Groenbeleid
  Mary-Ann Schreurs, wethouder gemeente Eindhoven, en Henk Kuipers, strategisch adviseur openbare ruimte gemeente Apeldoorn, geven hun visie op het belang van groen, de noodzaak van een goed verankerd groenbeleid en de keuzes bij het realiseren van dit beleid.
 • Bouwen en Bomen
  Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, platform voor een vitale bouwsector die werkt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving, over de mogelijkheden om bomen in de planning mee te nemen.
  Kees Jan de Vet, lid van de Directieraad VNG, over het aantrekkelijk en duurzaam inrichten van de ruimte in Nederland. Onder meer via de adviezen van de VNG aan gemeenten over actuele ontwikkelingen als de introductie van de omgevingsvergunning.
 • Burgerinitiatieven 
  Frank van Bussel, directeur van de KNHM, kent de maatschappelijke betekenis van burgerinitiatieven, de KNHM faciliteert ze al jarenlang. Burgers nemen regelmatig, en met wisselend succes, zelf initiatieven voor vergroening van hun woonomgeving.
  Ria Zijlstra, wethouder gemeente Uithoorn, gaat in op de meerwaarde van locale initiatieven. Zij belicht de succesfactoren voor initiatiefnemers én voor gemeenten in dit speelveld.

Tijd, Plaats, Inschrijven
Donderdag 2 december 2010. Aanvang lezingen 13:15 uur, aanvang programma 12 uur.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp. Zie www.bomenstichting.nl voor het gehele congresprogramma, evenals een antwoordkaart waarmee men nog tot 17 november kan inschrijven.

Bomenstichting
De Bomenstichting pleit voor een duurzame groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Bomen staan voor duurzaamheid; het zijn geen wegwerpproducten. Bomen verhogen het welzijn van mensen.