Weert pre­sen­teert rou­te voor jury­be­zoek groen­ste stad

De jury­rou­te voor de ver­kie­zing van de Groen­ste Stad 2012, wordt op woens­dag 18 april toe­ge­licht door wet­hou­der Har­rie Lit­jens. Weert is een van de geno­mi­neer­de ste­den voor deze titel. Dit moment wordt gemar­keerd door het ont­hul­len van het nomi­na­tie­bord. Dit bord is door Enten­te Flo­ra­le, de orga­ni­sa­tie ach­ter deze groen­com­pe­ti­tie, aan de gemeen­te gege­ven. Het nomi­na­tie­bord krijgt een pro­mi­nen­te plaats op de Kas­teelsin­gel bij de ingang van het stads­park.

De gemeen­te Weert is vol­op bezig met de voor­be­rei­din­gen van het jury­be­zoek dat op vrij­dag 15 juni plaats­vindt. De jury­le­den krij­gen via een spe­ci­a­le rou­te zicht op de visie en het groen­be­leid van de gemeen­te.

Lees het vol­le­di­ge bericht op de web­si­te van Enten­te Flo­ra­le »