Gemeen­te Weert deelt bomen uit in de groen­ste stad van Neder­land

De gemeen­te Weert deelt op zater­dag 22 decem­ber 2012 de eer­ste bomen uit van het pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’. Dit gebeurt op de par­keer­plaats van Enexis tus­sen 9.00–12.00 uur, Schat­beur­der­laan 2 in Weert. Wet­hou­der Har­rie Lit­jens is hier een deel van de och­tend bij aan­we­zig. Tij­dens deze eer­ste ron­de wor­den 170 bomen opge­haald.
De bomen komen van boom­kwe­ke­rij Mart van den Oever en wor­den onder mili­eu­keur geteeld.
Doe vol­gend jaar mee
Inwo­ners kun­nen zich nog steeds opge­ven voor een boom in hun voor­tuin. Het pro­ject gaat in 2013 ver­der. Wan­neer de gemeen­te de twee­de bestel­ling bomen uit­deelt, is nog niet bekend. Het aan­mel­dings­for­mu­lier staat op www.weert.nl/groenstestad. De gemeen­te Weert vindt het belang­rijk dat er nog meer groen in de bele­ving van het open­baar gebied komt. En betrekt hier graag ook par­ti­cu­lie­ren bij.
Lees ook
Pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’ voor Weert­se bewo­ners »
Groen­ste stad van Neder­land
Weert is geko­zen tot de Groen­ste Stad Neder­land 2012. De Lim­burg­se stad  won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2012.