Ermelo en Dwingeloo Groenste stad en dorp van Nederland 2011

Ermelo en Dwingeloo (gemeente Westerveld)  zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2011. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2011. Ermelo uit Gelderland won het Goud in de categorie ‘steden’ en het  Drenthse dorp Dwingeloo  werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. In de fraaie Lebuinus kerk in Deventer ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  en burgemeester van Almere.

Bij de categorie steden werd Meppel bekroond met Zilver en Leeuwarden met Brons. In de categorie dorpen en kleine steden ontvingen Overloon (gemeente Boxmeer) en Bourtange (gemeente Vlagtwedde) beide Zilver en werd Meersssen met Brons bekroond. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats. 

De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden

 


Rapport Ermelo
Ermelo beseft als kleine stad dat beleidsnota’s noodzakelijk zijn voor een bestendig beheer van de openbare ruimte. Vervolgens geeft zij in ontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk uitvoering aan het voorgenomen beleid. Ermelo erkent haar landschappelijke waarden op het grensgebied van de randmeren en het Veluwe-Massief. Ermelo beroept zich terecht op haar groene imago. De bekende heidevelden en bossen, maar ook het openbare gebied worden uitstekend beheerd. De gemeente verdubbelt haar groenareaal door intensieve samenwerking met zorginstellingen en natuurbeheerders zoals Het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij doet dit niet alleen: arbeidsparticipatie van cliënten van de vele zorginstellingen in Ermelo wordt breed ingezet, waardoor deze gemeente terecht aanspraak mag maken op de titel Zorgzaam. Ermelo kent haar geschiedenis: van de grafheuvels tot het Romeinse marskamp, van kleinste stad Horst tot het buurtschap Telgt; van de 300 ha boerengebruiksbossen vanuit de Middeleeuwen, zoals de Speulder- en Sprielderbossen tot de Ermelose heide met het  Veluws heideschaap. 

De jury heeft waardering voor de wijze waarop Ermelo haar respect voor de natuur weet te verweven met de recreatieve en toeristische doeleinden.

Rapport Dwingeloo
Dwingeloo is gelegen in het landelijke Drente, maakt deel uit van de gemeente Westerveld en beroept zich terecht op zijn historische aspecten, wat ook in het groen van de kern en het landschap tot uitdrukking komt. Vanuit het hart gaan robuuste boomstructuren over in het landschap. Het landschap bestaat uit esgronden en beekdalen, heidevelden, bossen, lanen en jonge ontginningen. Verder zijn er twee nationale parken aanwezig. Samen met de vele landgoederen vormen zij een fraai decor.

Archeologie en cultuurhistorie oefenen samen met het landschap een unieke aantrekkingskracht uit op de toerist en recreant. De gemeente heeft een hoog ambitieniveau voor de ontwikkeling en versterking van het landschap. Vasthouden van de eigen identiteit is hierbij het uitgangspunt.

Vanuit het landschap heeft Dwingeloo een mooi dorpsgezicht. Op vele plekken in het buitengebied komt de markante kerktoren in het vizier, omgeven door een groene omlijsting. Het dorp heeft een ruim aanbod  van verblijfaccommodaties met talloze fiets-, en wandelroutes en trekt daardoor grote aantallen toeristen, die in alle rust kunnen genieten.

De woonwijken zijn goed en degelijk inricht en hebben in samenspel met de particuliere tuinen een hoge belevingswaarde. Het beschermde dorpsgezicht met de brink is natuurlijk de ontmoetingsplek voor  bewoners en toeristen. Dit is het kloppend hart van Dwingeloo.

De gemeente streeft naar duurzaam beheer en maakt dat waar in enkele voorbeeldige projecten, zoals het nieuwe gemeentehuis en de renovatie van de brink. Bewoners en organisaties kunnen bij deze projecten hun inbreng leveren, doordat ze er tijdig bij worden  betrokken.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Het thema van Entente Florale was dit jaar Groen en Gezondheid. Leeuwarden ontving het themacertificaat vanwege de goede variatie en bereikbaarheid van het groen, de grote variatie in concrete projecten en de betrokkenheid van de burgers.

De jury let sterk op de kwaliteit van het onderhoud. Overloon (Gemeente Boxmeer) Kreeg het certificaat Bijzondere Waardering voor het Onderhoud vanwege de vakmatige en doeltreffende uitvoering  Meppel kwam Certificaat Bijzondere Waardering toe voor Natuur in verband met de inzet op natuurontwikkeling in en langs het water, de belevingswaarde en de methodische monitoring. Bourtange (gemeente Vlagtwedde) ontving een Certificaat Bijzondere Waardering voor participatie in verband met de grote zelfwerkzaamheid van de bevolking. Het certificaat Bijzondere Waardering Natuur en Landschap ging naar de gemeente Meerssen voor haar strategische visie en de goede participatie op dat gebied.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Groene Stad. De nationale competitie voor steden en dorpen is daartoe een middel. Naast deze competitie worden ook de ontwerpprijsvragen voor duurzame groene speelplekken en om de Groene Stad Award. De jurys bestaan altijd uit zorgvuldig uitgekozen deskundigen op de relevante specialisaties. Zo is de jury van de Entente Florale competitie  samengesteld uit deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, gemeenten, grootgroenvoorziening, ecologie, natuurontwikkeling en onderwijs.

De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Entente Florale Europe
Ermelo en Dwingelo vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 11 Europese landen wordt deelgenomen.