Berichten

Na een succesvolle editie in 2015, vindt dit jaar van 29 november tot en met 1 december weer het Future Green City vakevent 2016 plaats.
Het event vindt plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïnteresseerden. Doel is om dat bezoekersaantal dit jaar te overtreffen. De bezoekers die vorig jaar op het event afkwamen hadden een gevarieerde achtergrond. Deze verschilde van kenniscentra, bedrijven en overheden tot netwerken van professionals in de (openbare) ruimte.
Ook dit jaar is er weer een afwisselend en interessant programma opgesteld met inspirerende sprekers uit allerlei disciplines. Onder andere Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer), Hugo Backx (GGD Nederland), Jolanda Maas (wetenschapper), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wethouder van de Gemeente Tilburg) en Jeanet Kullberg (Sociaal Cultureel Planbureau) zullen het woord nemen.
De sprekers zullen voornamelijk ingaan op alle nieuwe mogelijkheden m.b.t. tot groen, de bouw, infra bodem, milieu energie en water. Het event staat dit jaar in het teken van groene oplossingen in een verstedelijkte wereld. Gedurende drie dagen kunnen bezoekers onder meer tal van lezingen bijwonen en kennis opdoen over de leefbare, duurzame, vitale en groene stad van de toekomst.
Het doel van Future Green City is om te inspireren op het gebied van nieuwe visies, mogelijkheden en technieken die hiermee te maken hebben. Mensen die naar het vakevent komen willen geïnspireerd en geïnformeerd worden over de nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de leefbare stad van de toekomst.
 

Minder dan 10% van de Nederlandse kinderen speelt regelmatig buiten in de natuur (CBS). De publieke ruimte waarbinnen 7-12 jarigen zich vrij kunnen bewegen is tegenwoordig maar liefst 90% minder dan in de jaren ’70. De groene ‘overplekjes’ van weleer, waar bijvoorbeeld stadskinderen konden rommelen, struinen en verkennen, zijn in ons gestructureerde land verdwenen. Terwijl binding met natuur juist cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen.
Staatsbosbeheer is de grootste aanbieder van speelnatuur en natuureducatieve activiteiten voor kinderen. Helaas is dit bij veel gemeentelijke en provinciale bestuurders niet bekend. Daarom start Staatsbosbeheer in oktober de campagne ‘Kinderen in de kijker’. Zodat in de toekomst kinderen in meer gemeenten en provincies kunnen genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.
Gezond én leuk
Uit onderzoeken van onder andere Agnes van den Berg blijkt dat contact en binding met natuur cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen en met heel hun lijf.
Partner in het groen
Staatsbosbeheer ontvangt jaarlijks ruim 1 miljoen kinderen in de natuur. Staatsbosbeheer biedt eigentijdse, landelijk dekkende activiteiten voor kinderen, speelnatuur en educatieprogramma’s onder begeleiding van deskundige boswachters en jeugdvrijwilligers. De beleving van het kind staat bij alle educatieve activiteiten centraal. De activiteiten zijn gericht om kinderen op hun eigen manier kennis te laten maken met de natuur. Leren over de natuur gaat volgens Staatsbosbeheer vooral via zelf doen, beleven en verwonderen.
Bron: staatsbosbeheer.nl
 

Een groendaksysteem van de organisatie Leven op Daken (LOD) moet een eenvoudig pannendak transformeren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zuivert.
De Ecopan van LOD bestaat uit een waterdicht kunststof element, waarin een laag met daarop sedumtapijt is verwerkt. De sedums zijn volgens LOD traag groeiende planten die geen blad verliezen. Daarnaast is de sedumplant goed bestand tegen vocht en droogte.
Natuurlijke isolatie
Een pannendak waarin de Ecopan is verwerkt, moet fijnstof uit de lucht filteren en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren. Verder kan een dak met de Ecopan 11 liter regenwater per vierkante meter vasthouden. Dat is volgens LOD gelijk aan 35 procent van de jaarlijkse regenval in Nederland. Door het regenwater vast te houden, kan de Ecopan de piekafvoer van een stortbui vertragen en de kans op wateroverlast verminderen, stelt LOD.
Doordat het vocht langer wordt vastgehouden, kunnen groene daken met de Ecopan ook de ontwikkeling van biodiversiteit tot stand brengen. Verder heeft het onderhoudsarme groendaksysteem isolerende eigenschappen, waardoor een gebouw met de Ecopan het energieverbruik voor verwarming kan terugdringen.
Groenblauw dak
Eerder werkte LOD samen met de bedrijven ZinCo en Aquaco aan de ontwikkeling van een multifunctioneel ‘groenblauw’ dak dat regenwater opslaat en reinigt om vervolgens in een gebouw te hergebruiken als was-, blus-, spoel- en sproeiwater.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

De Belgische architect Vincent Callebaut heeft een nieuw project laten zien: een energieproducerend ‘ruimteschip’ voor bovenop een saaie flatgebouw in Brussel. Daarnaast zal het gebouw ook de voor Callebaut bekende bekleding met planten krijgen.
Het plan valt op omdat het, in tegenstelling tot veel van Callebauts wilde ideeën, haalbaar lijkt. Het gebouw, dat aan het Place Rogier vlakbij de Botanische Tuinen van de Belgische hoofdstad ligt, blijft intact. Callebaut will 10.000 planten in de gevel plaatsen om het geheel te doen lijken op de botanische tuin nabij.
Cocon
Opvallender dan de nieuwe groene gevel zijn de plannen voor het dak. Callebaut ontwierp een vreemdsoortig object dat bovenop het rechthoekige gebouw komt te liggen en waarin winkels, bedrijven of appartementen kunnen komen. Deze Chrysalis (het engels/latijnse woord voor een cocon van een vlinder) bestaat uit hout en staal, is ovaalvormig en geeft het gebouw een hele nieuwe uitstraling – alsof er een ruimteschip is geland dat het oorspronkelijke bouwwerk langzaam overneemt door het in groene planten te omsluiten.
Zon en wind
Volgens Callebaut zijn de Chrysalis en groene bedekking niet alleen maar mooi. Hij berekende dat de planten 50 ton CO2 per jaar absorberen uit de lucht én de isolatie van de woningen verbeteren, waardoor er minder gestookt hoeft te worden. Door de cocon bovenop vervolgens met zonnepanelen te bedekken en windmolens te plaatsen moet het gebouw zelfvoorzienend worden. De geplande 42 turbines moeten volgens de ontwerptekeningen ook op de Chrysalis komen te staan.
Bron: deingenieur.nl

Een nieuwe app laat inwoners van Amsterdam zien waar de warmste en koelste plekken zijn in de stad. Het stukje gereedschap is ontwikkeld in Wageningen.
Iedereen heeft tegenwoordig wel eens van het hitte-eilandeffect gehoord. In de stad kan het in de zomer stukken warmer zijn dan op het platteland. De stad houdt warmte vast. Maar ook ín de stad zijn de verschillen groot. Binnen één straat is het op de ene plek snikheet en even verderop een stuk koeler. De UrbanClimadApp, een ontwikkeling van Wageningen UR en het AMS in Amsterdam, laat zien waar de stedelijke hotspots zijn.
Die kennis komt van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit. De kaart is gemaakt op basis van zogeheten lokale klimaatzones, legt onderzoeker Gert-Jan Steeneveld uit. De afmetingen van gebouwen, de breedte van de straten en de omvang van de aanwezige vegetatie leidt tot een te verwachten risico op hittestress. De kaart geeft dus geen meetwaarden weer maar verwachtingen en risico’s.
De UrbanClimadApp gaat evenwel verder dan het localiseren van plekken die gevoelig zijn voor hittestress. Toegespitst op de locatie geeft de app tips over wat Amsterdammers zelf kunnen doen om de omgeving koeler te maken: de ‘ad’ van adaptatie in de naam van de app. Die tips komen van Sanda Lenzholzer (Landschapsarchitectuur) die een palet van maatregelen heeft ontwikkeld. Dat varieert van kleine ingrepen als de vervanging van tegels door groen tot adviezen voor paviljoens, fonteinen en groene koepels. Steen houdt veel warmte vast. Het vervangen van steen door groen werkt daardoor verkoelend.
Een paar tegels vervangen maakt de stad niet koeler. Maar alle kleine beetjes samen helpen wel, zegt Steeneveld. Onderzoek laat zien dat tien procent meer groen in de stad leidt tot een verkoeling van 0,6 graad Celsius. Bij de app die morgen wordt gelanceerd zit ook een enquête. Amsterdammers kunnen daarmee aangeven of ze zich herkennen in het geschetste
beeld van hum omgeving en of ze iets hebben aan de adviezen.
Ondertussen wordt in het kader van het project ‘Summer in the city’ dagelijks een actuele weerkaart voor Amsterdam gemaakt. De kaart geeft volgens Steeneveld tot op 100 meter nauwkeurig een weersvoorspelling. Het in 2013 opgestarte project beoogt weersvoorspellingen op de maat van de straat te maken.

Vier Franse onderzoeksinstellingen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Botanica hebben een planten-app ontwikkeld die in staat is meer dan 6.000 West-Europese plantensoorten te herkennen. Dankzij het sociale netwerk rond Plantnet komen er steeds meer foto’s en gegevens van planten bij.
Deze app determineert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met welke plantensoort we te maken hebben. Overigens moet je als gebruiker nog wel zelf een selectie maken uit een aantal soorten die de app als suggestie aanbiedt.
De app bestaat zowel voor Android als voor Apple.
Bron: cgconcecpt.be.

Het lijkt steeds vaker heftig te regenen in Nederland. Het gevolgd? Ondergelopen straten en huizen en auto’s die vast komen te staan. Dit paviljoen zou weleens uitkomst kunnen bieden.
Uit de pen van het Rotterdamse architectenbureau Doepel Strijkers komt deze #Rotterdamwatershed, een bouwsel dat is opgetrokken uit maar liefst 2.400 gerecyclede PVC-buizen. Het tijdelijke paviljoen is neergezet op de Pop-up Cities Expo in Edinburgh tijdens het Festival of Architecture 2016.
De buizen laten het reservoir in het midden van het paviljoen vollopen door kleine gaatjes. Het feit dat de buizen zijn gerecycled, leverde volgens het bureau een mooie kostenbesparing op. Overigens is de link met de stad Rotterdam geen toeval. Uit onderzoek is gebleken dat de havenstad z’n waterbeheer het beste op orde heeft. Zo kan op een waterplein aldaar maar liefst 1,7 miljoen liter water worden gehuisvest.
bron: groen7.nl

De Groene Tornado is een initiatief van de stichting Roof Update om daken op schuurtjes om te vormen tot groene daken. Een eerste pilotproject gaat binnenkort van start in Rijswijk. Roof Update is een netwerk van onafhankelijke specialisten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krijgen zij hulp van de Zuid-Hollandse gemeente en van kennispartners van Wageningen Universiteit en NL Green Label. De hulp van de gemeente bestaat uit advies om het geheel organisatorisch te ondersteunen. De stichting is nog op zoek naar mogelijkheden voor de financiering.
Het idee voor De Groene Tornado ontstond toen Roof Update veel vragen van burgers kreeg of ze hun schuurdak niet konden vergroenen. Dat leidde tot het idee om gezamenlijk een buurt aan te pakken. Per project zoekt Roof Update nadrukkelijk samenwerking met lokale partijen zoals tuinarchitecten, hoveniers en opleidingsinstanties voor stageplaatsen.
De diversiteit aan daken maakt een uniforme aanpak wel lastig. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt in enkele wijken van Rijswijk, zodat duidelijk wordt wat nodig is voor de verschillende typen daken. Roof Update maakt onder andere gebruik van lichtgewicht groendaksystemen: complete, handzame modules met een hoge waterbuffercapaciteit. Het substraat in zo’n module is 8 tot 10 keer lichter dan andere groendak substraten. Verder is het op bijna elk dak toepasbaar.
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan daktechnieken ingezet. Waaronder ook Bees & Butterflies vegetatiematten die ruim 50 soorten waard- en nectarplanten herbergen. Het pilotproject gaat veel informatie opleveren. Zo meet Roof Update de invloed van groene daken met betrekking tot de waterhuishouding en wat de effecten zijn op de beleving, luchtkwaliteit en de temperatuur in de buurt. De resultaten dienen als basis voor nieuwe projecten.
Bron: groeneruimte.nl

We zijn stilaan gewend aan nieuwe parken op bruggen en viaducten. In het Canadese Toronto wordt nu ook een park onder een viaduct aangelegd.
Het nieuwe park, Under Gardiner, is bijna 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het viaduct van de Gardiner Expressway die door een groot deel van de buitenwijken tot bijna in het centrum van de stad komt. Het park is opgevat als een soort overdekte straat in het hart van de stad, waardoor verschillende stadswijken opnieuw met elkaar worden verbonden. Het moet een langgerekt park worden met een aantal ‘tuinkamers’, speelterreinen voor kinderen, een openluchttheater, een boerenmarkt enzovoorts.
Het park werd ontworpen door Ken Greenberg, de voormalige directeur van de stedenbouwkundige dienst van Toronto en het Canadese bureau voor landschapsarchitectuur Public Work.
De aanleg van het park start begin 2016 en zou tegen eind 2017 moeten afgerond zijn. Het hele project kost 25 miljoen $ en wordt volledig gefinancierd door het filantropische echtpaar Judy en Will Matthews.
Bekijk hier een video over het project Under Gardiner
Bron: cgconcept.be