In Tor­on­to bou­wen wordt een park onder een brug gebouwd

We zijn stil­aan gewend aan nieu­we par­ken op brug­gen en via­duc­ten. In het Cana­de­se Tor­on­to wordt nu ook een park onder een via­duct aan­ge­legd.
Het nieu­we park, Under Gar­di­ner, is bij­na 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het via­duct van de Gar­di­ner Expres­sway die door een groot deel van de bui­ten­wij­ken tot bij­na in het cen­trum van de stad komt. Het park is opge­vat als een soort over­dek­te straat in het hart van de stad, waar­door ver­schil­len­de stads­wij­ken opnieuw met elkaar wor­den ver­bon­den. Het moet een lang­ge­rekt park wor­den met een aan­tal ‘tuin­ka­mers’, speel­ter­rei­nen voor kin­de­ren, een open­lucht­the­a­ter, een boe­ren­markt enzo­voorts.
Het park werd ont­wor­pen door Ken Green­berg, de voor­ma­li­ge direc­teur van de ste­den­bouw­kun­di­ge dienst van Tor­on­to en het Cana­de­se bureau voor land­schaps­ar­chi­tec­tuur Public Work.
De aan­leg van het park start begin 2016 en zou tegen eind 2017 moe­ten afge­rond zijn. Het hele pro­ject kost 25 mil­joen $ en wordt vol­le­dig gefi­nan­cierd door het filan­tro­pi­sche echt­paar Judy en Will Mat­thews.
Bekijk hier een video over het pro­ject Under Gar­di­ner
Bron: cgconcept.be