Berichten

Kent u de website van ons Europese Platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ al? De Groene Stad maakt onderdeel uit van dit platform en hier kunt u veel relevante en nuttige informatie vinden van de deelnemende Europese landen.
Ook de Europese Unie vindt dat urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Zij hebben daarom dit project dan ook medegefinancierd. Juist ook omdat openbaar groen een positief effect heeft op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken.
Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.
Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
Klik hier voor de website https://nl.thegreencity.eu/
 

Heeft uw gemeente een innovatief bomenbeleid? Doe mee!

Bomen spelen een belangrijke rol in de stedelijke omgeving. Ze leggen CO2 vast en filteren fijnstof. Ook zorgen ze voor verkoeling en waterberging. Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van deze waardevolle diensten van bomen en ondernemen gerichte actie om hun bomenbestand goed te beheren. Zet uw gemeente zich daarvoor ook in? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere titel, namelijk die van European City of Trees 2018. Branchevereniging VHG en Stadswerk Nederland dagen u uit om uw gemeente daarvoor aan te melden!
De European City of Trees Award wordt jaarlijks toegekend aan een Europese gemeente die toonaangevende activiteiten ontplooit in boombeleid en -beheer. Initiatiefnemer is de European Arboricultural Councel (EAC), de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten in 23 landen. Vanuit Nederland is VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, bij EAC aangesloten.

Aandacht voor bomen
Innovatief boombeheer in de schijnwerpers zetten en de aandacht vestigen op goede boomverzorging, dat is het doel van deze prijs. Onderneemt uw gemeente boomprojecten die worden ondersteund door goed management, ‘best practice’ en educatie/burgerparticipatie? Zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam doet? Amsterdam ontving de prijs in 2012 voor haar actieve aanplantbeleid en bijzondere iepencollectie. Ook draagt de stad actief de meerwaarde van bomen uit en zoekt het naar innovatieve oplossingen om bomen tot hun recht te laten komen. De bewoners worden bovendien actief betrokken bij het bomenbeleid van de gemeente. Treedt uw gemeente in de voetsporen van de hoofdstad? Meld u vandaag nog aan voor de European City of Trees Award!
En de winnaar is…
De European City of Trees Award wordt uitgereikt tijdens de Nederlandse Boominfodag, die in 2018 een internationaal karakter krijgt. De winnende gemeente kan rekenen op de nodige  publiciteit, zowel in Nederland als in Europa.
Deelnemen
Deelname aan deze verkiezing staat open voor alle Nederlandse gemeenten die een overzicht hebben van hun bomenbestand en werken met een geïntegreerd boombeheerplan. Ook moet de stad een boombeheerder hebben aangesteld die verantwoordelijk is voor het bomenbestand.
Jurering
De jury bestaat uit een deskundige uit het vak (boomspecialist), een vertegenwoordiger vanuit het gemeentelijk beleid en een vertegenwoordiger van EAC. De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een aantal criteria. Vervolgens kiest de jury drie nominaties en brengt een bezoek aan deze gemeenten.
Aanmelden voor de ECOT Award kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen. Dat kan tot 1 november 2017.

Den Bosch en Nijmegen zijn doorgedrongen tot de finale van de strijd om de titel Groene Hoofdstad van Europa 2018. De twee Nederlandse steden hebben alleen nog het Zweedse Umeå als rivaal, liet de Europese Commissie dinsdag weten.
De prijs wordt sinds 2010 uitgereikt en is bedoeld voor steden die het milieu op een uitmuntende manier een warm hart toedragen en baanbrekend zijn op het gebied van milieuvriendelijkheid.
De drie finalisten mogen hun toekomstvisie nu voorleggen aan de jury. ,,Ze kunnen echte rolmodellen worden voor een duurzame toekomst, en ons laten zien hoe we steden leefbaarder kunnen maken”, aldus EU-commissaris voor Milieu Karmenu Vella.
De winnaar wordt op 22 juni bekendgemaakt in Ljubljana, dat zich dit jaar Europa’s Groene Hoofdstad mag noemen. Den Bosch en Nijmegen legden het in de titelstrijd voor 2017 eerder af tegen het Duitse Essen.
Bron: architectenweb.nl

Klimaatverandering is een van de belangrijkste beleidsonderwerpen van de huidige Europese Commissie en bevordering van Groene Infrastructuur (GI) wordt gezien als een belangrijke bijdrage op dit gebied. In die termen onderstreepte Strahil Christov van DG Milieu van de Europese Commissie het belang dat zijn Commissie hecht aan Groene Infrastructuur. Hij legde uit hoe het onderwerp Groene Infrastructuur past in belangrijke beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie: Duurzame groei en werkgelegenheid; Cohesie, regionale en plattelandsontwikkeling, Rampen voorkomen en bestrijden; Landbouw/bosbouw en milieubeleid.
De EU-strategie op het gebied van Groene Infrastructuur bestaat uit vier hoofdonderdelen, gaf Christov aan:

  • Stimuleren van het onderwerp Groene Infrastructuur op de belangrijkste beleidsterreinen van de EU
  • Steun aan GI-projecten op EU-niveau
  • Verbeteren van de toegang tot financiële middelen voor GI-projecten

Verbeteren van de verspreiding van informatie en stimuleren van innovatie op GI-terrein

Groningen mag zich de eerste ontsnipperde stad van Europa noemen. In geen andere stad zijn de barrières voor de natuur met faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten zo goed weggenomen als in Groningen.

De gemeente heeft voor tachtig procent van de barrières in de stad een oplossing gevonden. Met de plaatsing van veertien zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen is het eerste deel van een project afgerond waarmee zoveel mogelijk barrières voor de natuur in de stad worden weggenomen. De natuur in de stad krijgt daarmee ruim baan. Tot nu werden faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten vooral toegepast langs rijkswegen.

Andere beheerders van infrastructuur
De maatregelen zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen in de stad waar dieren wegen, kanalen en spoorlijnen moeten oversteken. Aan de uitvoering ervan werkten ook andere beheerders van infrastructuur mee, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail. De waterschappen nemen ontsnipperingsmaatregelen mee bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, omdat er op diverse plaatsen natuurlijke oevers worden gerealiseerd.

Lees het volledige bericht Groningen Internet Courant »

 

 

Zeven procent van de Europese banen hangt af van ecosysteemdiensten. Deze vaststelling komt uit een rapport over de sociale dimensie van het beleid inzake biodiversiteit, waar Natuurpunt de aandacht op vestigt. Vooral landbouw en visserij zijn afhankelijk van biodiversiteit.
De Europese Commissie gaf, onder meer het Institute for European Environmental Policy (IEEP), de opdracht om de sociale aspecten van biodiversiteit te onderzoeken, in het bijzonder de band met tewerkstelling en de waarde van biodiversiteit voor kwetsbare plattelandsgemeenschappen. Volgens Natuurpunt brengen dergelijke rapporten de link tussen economie en ecologie meer onder de aandacht van beleidsmakers.
Invloed op welzijn mensen
Biodiversiteit heeft ontegensprekelijk een invloed op het welzijn van mensen. Biodiversiteit draagt bij tot levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zoals schoner water en de bescherming tegen natuurrampen. Het schept ook werkgelegenheid, zowel direct (boer of visser) als indirect (bijvoorbeeld toerisme).
14,6 miljoen banen
In de EU zijn maar liefst 14,6 miljoen banen direct of indirect maar alleszins sterk afhankelijk van ecosysteemdiensten. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs over 927 miljoen arbeidsplaatsen, of 35 procent van het totaal.
Alternatieven
In de EU zijn er niet alleen minder banen die direct afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, voor banen die er indirect afhankelijk van zijn, bestaan ook meer alternatieven. Een aantal gemeenschappen in de EU kan echter met even grote problemen kampen. De auteurs van de studie geven de bewoners van bergdorpen als voorbeeld.
Advies: biodiversiteit beter integreren in beleid
Het rapport adviseert om biodiversiteit en de sociale aspecten daarvan beter te integreren in het beleid. Dat is mogelijk door iedereen te overtuigen van de voordelen van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en door ecosysteemdiensten te vergoeden. Tevens is het nodig dat beleidsbeslissingen en subsidies die het verlies van biodiversiteit in de hand werken, binnen een duidelijke termijn worden stopgezet.
Meer informatie
The Social Dimension of Biodiversity Policy »
Bron:
VILT

De stadsentree bij de afrit A1 aan de Zutphenseweg krijgt een metamorfose. In het voorjaar bieden duizenden bloembollen inwoners en bezoekers een warm welkom. Wethouder Openbare Ruimte Margriet de Jager van Deventer en Parkmanager Karin Rog van Bedrijvenparkmanagement Deventer verrichten op 27 oktober de starthandeling van de bollenactie. De partners geven hiermee tevens het startsein voor één jaar Groenste Stad van Europa.

Deventer mag zich in 2012 Groenste Stad van Europa noemen. In 2010 eindigde Deventer al als eerste bij de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. De Nederlandse jury adviseerde de stadsentrees op te fleuren. Margriet de Jager: “Het moet goed wonen en werken zijn in Deventer. Een groene stadsentree draagt daaraan bij. Als je als bezoeker arriveert op het bedrijventerrein moet je de buitenruimte op een prettige manier beleven. Het is bovendien een mooie afsluiting van één jaar Groenste Stad van Nederland en als start van één jaar de Groenste stad van Europa.”

Deventer mengsel
Komend vanaf de A1 worden er langs de Zutphenseweg tot aan de Hanzeweg plant het Deventer Groenbedrijf bijna 2400m² bloembollen. Een bloembollenkwekerij heeft een speciaal Deventer mengsel samengesteld. Dit mengsel bestaat uit twee soorten crocussen en één soort narcis. Inwoners en bezoekers kunnen de voorjaarsbode vanaf maart bewonderen en de bollen bloeien lang door. De kleuren zijn die van het logo ‘Deventer Groenste Stad van Europa’: paars, wit en groen. Het Deventer mengsel zal verkocht worden over heel de wereld, want JUB doet zaken in 32 landen. Het kan dus zomaar zijn dat de ‘Deventer’ bollen tuinen of bermen in Canada of de Verenigde Staten opfleuren.

Prettige werkomgeving
Bedrijvenparkmanagement Deventer werkt onder meer aan een representatieve en prettige werkomgeving op de bedrijventerreinen. Karin Rog: “Inwoners, werknemers en zakelijke relaties moeten zich welkom voelen in Deventer en op het bedrijvenpark. Bloeiende bermen geven de toegang tot het bedrijventerrein een frisse groene uitstraling. Als stichting investeren wij daarom graag in deze bloemenpracht.”

Programma
Donderdag 27 oktober 9:00 uur: 
Margriet de Jager en Karin Rog planten eerste bollen met bollenplantmachine
Locatie: 
berm hoek Noorwegenstraat / Zutphensweg, naast de nieuwe  busbaan.

Congres Groen Loont/prijsuitreiking
Aansluitend begint om 10:00 uur in de Lebuinuskerk te Deventer het congres ‘Groen Loont’, waarin vier vooraanstaande sprekers hun visie geven op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor woon- en werkklimaat, recreatie, zorg en welzijn. Het congres wordt gevolgd door de prijsuitreiking van nationale groencompetitie Entente Florale 2011.Meer info »

Op woensdag 5 oktober 2011 om 16.30 uur onthult wethouder Margriet de Jager in de kloostertuin achter het stadsarchief de ‘gouden’ plaquette die Deventer ontving voor het winnen van de Entente Florale Europa. De gemeente koos voor deze plek, omdat mede door de grote indruk die de betrokkenheid van de vrijwilligers van de tuin op de jury heeft gemaakt, de overwinning is behaald.

In juli werden 15 juryleden van de Entente Florale Europa langs ruim twintig routepunten geleid, waar toelichting volgde van vrijwilligers en partnerorganisaties. De kloostertuin aan ’t Klooster was een van die routepunten. In de afgelopen jaren is er door bewoners een grote plantencollectie aangelegd, die recht doet aan het begrip kloostertuin en stinzenplanten. De tuin wordt bovendien piekfijn onderhouden door vrijwilligers. De jury over deze prachtige tuin: “Grote waardering heeft de jury voor de betrokkenheid van burgerinitiatieven, zoals bij de kloostertuin ‘Buiskens.”

Lees ook:

Deventer mag zich Groenste Stad van Europa noemen. Op 16 september ontving burgemeester Heidema in Slovenië het verlossende woord: Winnaar! In 2010 mocht Deventer zich al winnaar van de Entente Florale noemen, de nationale groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu tot een ‘groen juweel’ en hoe hebben gemeente, partners en inwoners dit weten te bereiken?

De jury van de Entente Florale Europa: “Deventer, de oude Hanzestad aan de oever van de IJssel, heeft zich ontwikkeld tot een verrassend groene stad. De stad is een voorbeeld van  hoe landschap kan worden geïntegreerd op een harmonieuze manier met de stad, hoe natuur en cultuur elkaar op een fantastische manier versterken. De stad dooraderd met water en hoogwaardig groen. De inwoners zijn echt betrokken bij het groen en de natuur- en milieueducatie is op het allerhoogste niveau. Dit groene juweel geeft de gemeente en zijn inwoners echte quality of life.”


Quality of life
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan de gezondheid. Lekker bewegen in een groene omgeving is goed voor lichaam en geest. Het voorkomt overgewicht. Groen zorgt ook voor de afname van fijn stof en dat is vooral voor mensen met problemen met de luchtwegen van belang. Wethouder Margriet de Jager: “Investeren in groen loont en draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Daarom is Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid in ons beleid verankerd in samenhang met Schoon, Heel en Veilig. Dit hebben wij op sobere en efficiënte wijze handen en voeten geven. Ik ben er enorm trots op dat de jury dit heeft weten te waarderen.”

Groen = gezond
Hoe Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid gestalte krijgt in Deventer blijkt bijvoorbeeld uit de plannen voor Gezondheidspark Rielerenk. De gemeente, het Deventer Ziekenhuis, de geestelijk gezondheidszorginstelling Dimence en het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) willen de zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en beweging concentreren op één plek. De prachtige groene werk-, recreatie en leefomgeving met het sportcomplex Rielerenk leent zich daar bij uitstek voor. De gemeente realiseert met partners een groot aantal natuurlijke speelterreinen in de stad en in het opgeknapte Wezenlandenpark zijn fitnesstoestellen geplaatst die vrijwel continu in gebruik zijn.

De natuur komt de stad in
De stad is omgeven door het IJssellandschap met haar uiterwaarden, heggen en houtwallen, landgoederen en waterwegen. Wethouder Margriet de Jager: “Er is een vloeiende overgang tussen het omringende landschap en de stedelijke groenstructuur. De ommelanden reiken als groene vingers tot diep in de stad. Dit nodigt uit om lekker te bewegen en te recreëren. Juist die combinatie van een bruisende stad doorweven en omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal.”

Hoogwaardig groen
Deventer is verweven met groen. Er zijn vele schitterende parken, zoals het Worpplantsoen aan de IJssel met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer en onlangs prachtig hersteld. De parken zijn ontmoetingspunten in de stad en vormen het decor voor de vele evenementen. Margriet de Jager: “De jury waardeerde de grote diversiteit vaan boom-, heester en haagbeplantingen. Ook bij het beheer van bermen en groenvakken houden we rekening met de verscheidenheid aan soorten en het nut voor dieren en insecten. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met energie en CO2 uitstoot.”

Natuur versterkt cultuur
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. Beeldbepalende bomen omzomen de centrale Brink, er zijn verstilde hofjes, oaseachtige binnentuinen, bloembakken en geveltuintjes. In de binnenstad en de oude schil daaromheen heeft de gemeente en haar partners, zoals de NV Bergkwartier, de restauratie en het herstel van monumentale panden en verouderde woonwijken voortvarend aangepakt. De jury: “Zorgvuldige integratie van gebouwde en ongebouwde omgeving en het besef van het rijke cultuurhistorische erfgoed zijn daarbij het leidmotief.” Cultuur en natuur versterken elkaar en dat maakt wonen, werken en winkelen in de binnenstad zo aangenaam.

Natuur- en milieueducatie
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. De Adviesraad Natuur en Milieu heeft volop inspraak bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Milieueducatiecentrum De Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. De jury prijst de gemeente voor de voorbeeldfunctie van het centrum: “Met de stichting van het De Ulebelt is het haar gelukt het milieubewustzijn en duurzaamheid wezenlijk bij de mensen te brengen.”

De jury van de Entente Florale Europa heeft deze ‘groene parel’ onder de steden bekeken en gewaardeerd met goud. De ‘gouden’ plaquette die Deventer heeft gewonnen met de competitie komt in de prachtige kloostertuin aan ‘t Klooster te hangen. Vele toeristen, woningzoekers en bedrijven zullen Deventer bezoeken.