Berichten

Weert en Bergeijk zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2012. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012. Weert uit Limburg won het Goud in de categorie ‘steden’ en het Noord Brabantse dorp Bergeijk werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’.

Dit gebeurde tijdens de nationale groendag in De Heerlickheijd in Ermelo. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Weert en Bergeijk vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door elf Europese landen wordt deelgenomen.

“Groen is trendy”, zei Agnes van Ardenne. Van Ardenne merkte tijdens haar toespraak op dat het bewezen is dat groen gezond is. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. “Er is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande. Ik noem het de Groene Stad-beweging”.

Zilver en Brons
Bij de categorie steden werd Nunspeet bekroond met Zilver en Haarlem en Roosendaal met Brons. In de categorie dorpen en kleine steden ontving Schin op Geul – gemeente Valkenburg, Zilver en werden Lierop -gemeente Someren, Wierden en Woudenberg met Brons bekroond.

Beoordeling
De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp neemt ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats. Ook de thema’s groen en gezondheid en groen en economie kregen speciale aandacht.

De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden

Weert
De jury vatte haar keuze het als volgt samen. Weert vormt een middelpunt tussen de steden Eindhoven, Maastricht en Hasselt (België) en heeft concurrentie van Duitsland. Daarvan is Weert zich goed bewust en mede daardoor zet het zich op tal van gebieden in om Weert de regiofunctie te laten vervullen die het bestuur zich heeft toebedeeld. Er is een levendig stadscentrum met aandacht voor historie en architectuur. De binnenstad is nagenoeg geheel op de schop geweest en past bij de huidige tijd. Weert oogt zeer groen door zijn fantastische lanen met monumentale bomen en lijkt een oase om te wonen, te recreëren en te werken. De vele bloemperken geven vrolijke kleuraccenten en zijn een echte meerwaarde voor de inwoners en zijn bezoekers. Het onderhoudsniveau is zeer hoog, door de gekozen inrichting zal deze manier van onderhoud goed te handhaven zijn. Weert zet in op een open dialoog met zijn inwoners en zakelijke partners. De natuurontwikkeling staat hoog in het vaandel, zowel binnen als buiten de stad. Voor toerisme en recreatie is ruim aandacht, tal van voorzieningen zijn up-to-date en aantrekkelijk te gebruiken. Wel adviseert de jury ook andere mogelijkheden te onderzoeken om het toerisme te bevorderen. Het bedrijventerrein is aantrekkelijk en heeft daardoor een vestigingsklimaat dat perspectieven biedt. Communicatie, participatie en educatie zijn in Weert goed ingebed en de inwoners voelen zich daar wel bij.

Bergeijk
De jury motiveerde haar oordeel over Bergeijk als volgt: “De gemeente Bergeijk is een gemeente, die als een ervaren rentmeester haar eigendommen beheert, waardoor toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een goed en gezond klimaat. Het openbare groen en de particuliere tuinen liggen er prima verzorgd bij. Binnen de bebouwde kom is door de schaal geen ruimte voor natuurontwikkeling, maar de jury geeft als advies mee te kijken naar mogelijkheden bij het bestaande industriegebied. Behoud van het kleinschalige coulisselandschap , zoals de heideontginningen, de productiebossen en de kruidenrijke vloeiweiden met Herfsttijloos of de meanderende beken krijgen de bescherming die ze verdienen. Bewondering heeft de jury voor het groenfonds, waarbij gronden en gelden die vanuit bosbeheer binnen komen, bewust worden ingezet om de bestaande landschappen en het cultuurgroen te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Als het gaat om het behoud van de karakteristieke Brabantse brink, de leibomen, de langgevelboerderij met nutstuin, maar ook de tastbare aanwezigheid van Rietveld/Ruys, Het Teutenhuis, Natuurtuin’ t Loo, de ‘boterlinde’, de timpaan, dan neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid. Zij werkt duurzaam aan haar groene imago, dat doet zij niet alleen, maar met zeer veel vrijwilligers, zowel individuele bewoners als de Dorpsraad, Stichting Natuurtuin ’t Loo, Stichting Rietveld/Ruys, Stichting Promotie Bergeijk, Stichting Beheer Bergeijk Erfgoed. Daarnaast werkt zij intensief samen met vier andere Kempengemeenten, de Belgische buurgemeenten Mol en Lommel, SBB, Natuurmonumenten, het Waterschap de Dommel en de provincie.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Het thema van Entente Florale was dit jaar Groen Loont!. Hierbij werd de economische waarde van goede groenvoorzieningen onder de aandacht gebracht. Bij de beoordeling op dit aspect was de jury aangevuld met deskundigen uit de groen en economie hoek. Haarlem ontving het themacertificaat omdat deze gemeente speciaal opviel, omdat de openbare groene ruimte daar wordt gezien als een middel voor een duurzame economie. De stad is actief op zoek naar kansen omtrent de economische baten van groen, aldus de jury. De jury wil middels dit certificaat Haarlem aanmoedigen om hierin door te gaan en een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten. Haarlem werd ook bekroond met het certificaat bijzonder waardering voor haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid op grond van de getoonde ambitie en innovatie.

Groen en Gezondheid
Het thema certificaat Groen en Gezondheid ging naar Wierden. Dit dorp kreeg ook het Certificaat bijzondere waardering voor haar inspanningen op het gebied van Cultuurhistorie op grond van haar hoge ambitie om het erfgoed in het buitengebied te behouden. De jury let sterk op de kwaliteit van het onderhoud en beheer. Nunspeet ontving het certificaat Bijzondere Waardering voor het Beheer en Onderhoud op grond van de hoge kwaliteit en vakkundige uitvoering.

Grote betrokkenheid van de bewoners
Roosendaal verdiende het Certificaat bijzondere waardering op grond van de grote betrokkenheid van de bewoners. Dit certificaat werd ook toegekend aan Lierop, gemeente Someren, op grond van de daadwerkelijke inzet van vrijwilligers bij het onderhoud. Woudenberg won het certificaat bijzondere waardering voor Recreatie en Toerisme op grond van het recreatief medegebruik van agrarische bedrijven. En Schin opGeul, gemeente Valkenburg behaalde het certificaat bijzondere waardering voor Natuur en Landschap op grond van behoud en versterken van de hoge natuur- en landschappelijke waarden.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Vitale Groene Stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31.

Nationale groendag
De nationale groendag werd georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland. De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Wethouder Reina de Bruijn plantte gisteren op het schoolplein van basisschool St. Lambertus in Haren de eerste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kinderen van die school. Zodra de boom staat, planten de kinderen de rest van de ochtend verschillende bomen in Haren. Met als doel de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

In totaal komen er zestien vrijstaande bomen in de kern van Haren. In de lanen rondom de kern komen 47 essen. Het bomenplan is een deel van Groen dorp Haren. Dit project wil de kwaliteit van het landschap in en rond Haren verbeteren. De plannen hiervoor zijn samen met de inwoners gemaakt.

Burgerparticipatie
Inwoners van Haren hebben ook meegedacht over beplanting op hun eigen erf. Verspreid over 20 locaties komen 71 (fruit)bomen, 33 leilindes en meer dan 6000 stuks beukenhaag. Op zaterdag 3 maart om 10.00 wordt het plantmateriaal afgeleverd op het kerkplein van Haren. Iedere deelnemer moet het materiaal zelf planten. Ook de Lietingstraat in Haren is meegenomen in het project. Er komen dit jaar nog groene bermen.

Bron:
Kliknieuws

Met een officiële boomplanting in Ermelo en Dwingeloo schonk de Nederlandse boomkwekerijsector op 16 november de boom van het jaar 2012, Platanus x hispanica, aan de gemeente Ermelo en Westerveld. De boom is geschonken als een eerbetoon aan het groenbeleid van beide gemeenten. Ermelo won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale en won daarmee de titel Groenste stad van Nederland 2011. De kern Dwingeloo behaalde Goud en werd daarmee het Groenste dorp van Nederland 2011.

Namens de boomkwekerijsector bracht Jan van Leeuwen, voorzitter van de Cultuurgroep Laanbomen, de felicitaties over. De door de Nederlandse boomkwekers aangeboden boom is de prachtige Platanus x hispanica, de gewone plataan die, zo zei Jan van Leeuwen, “bij velen van u misschien de herinnering oproept aan zonovergoten Franse dorpspleintjes. En waar beter kan deze boom staan dan bij de Gouden winnaars van de nationale groencompetitie Entente Florale 2011?”.

Plataan
De Platanus x hispanica, een sterke, gezonde boom die honderden jaren oud kan worden, is het resultaat  van een kruising tussen twee andere typen plataan in de Engelse stad Oxford  omstreeks 1670. Het is een prima stadsboom, die zeer windvast is en prima winterhard. Hij wordt veel aangeplant voor schaduw en om zijn sierwaarde in straten en op pleinen. En dat kan ook heel goed omdat hij verharding goed verdraagt en voor het wortelgestel maar een bescheiden ruimte nodig heeft. Ze verdragen ook heel goed droogte, want ze wortelen diep. Een groot voordeel van de plataan is ook dat hij maar weinig onderhoud vraagt. De plataan kan goed tegen luchtvervuiling. Het vermogen op stikstofdioxide te absorberen is uitstekend en door het grote bladoppervlak is de plataan uitstekend in staat om verontreinigingen uit de lucht te halen.

Lovende woorden
Van Leeuwen memoreerde in zijn toespraak de lovende woorden die de jury had over het groenbeleid van de gemeente en de wijze waarop Ermelo het beheer van de openbare ruimte voert. “Als boomkwekers kunnen we alleen maar blij zijn met gemeenten die het goede beheer van het groen zo hoog in het vaandel hebben staan”, aldus Van Leeuwen. “Er is een zeer groot sortiment bomen toegepast en bomen als drager van de groene structuur krijgen alle aandacht Bewonderingwaardig vindt de jury dat in Ermelo met zijn vele bossen ook de individuele straatboom de nodige aandacht krijgt”. Van Leeuwen sloot zich daar graag bij aan.

Staat van onderhoud
“Ook was de jury zeer te spreken over de staat van onderhoud in Dwingeloo. De jury was zeer positief over de kwaliteit van de beplanting, zowel van het bomen bestand als van de haag en heester beplantingen. Ook was de jury zeer te spreken over de staat van onderhoud”, aldus van Leeuwen.

Zie ook: Ermelo en Dwingeloo Groenste stad en dorp van Nederland 2011 »

Ermelo en Dwingeloo (gemeente Westerveld)  zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2011. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2011. Ermelo uit Gelderland won het Goud in de categorie ‘steden’ en het  Drenthse dorp Dwingeloo  werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. In de fraaie Lebuinus kerk in Deventer ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  en burgemeester van Almere.

Bij de categorie steden werd Meppel bekroond met Zilver en Leeuwarden met Brons. In de categorie dorpen en kleine steden ontvingen Overloon (gemeente Boxmeer) en Bourtange (gemeente Vlagtwedde) beide Zilver en werd Meersssen met Brons bekroond. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats. 

De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden

 


Rapport Ermelo
Ermelo beseft als kleine stad dat beleidsnota’s noodzakelijk zijn voor een bestendig beheer van de openbare ruimte. Vervolgens geeft zij in ontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk uitvoering aan het voorgenomen beleid. Ermelo erkent haar landschappelijke waarden op het grensgebied van de randmeren en het Veluwe-Massief. Ermelo beroept zich terecht op haar groene imago. De bekende heidevelden en bossen, maar ook het openbare gebied worden uitstekend beheerd. De gemeente verdubbelt haar groenareaal door intensieve samenwerking met zorginstellingen en natuurbeheerders zoals Het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij doet dit niet alleen: arbeidsparticipatie van cliënten van de vele zorginstellingen in Ermelo wordt breed ingezet, waardoor deze gemeente terecht aanspraak mag maken op de titel Zorgzaam. Ermelo kent haar geschiedenis: van de grafheuvels tot het Romeinse marskamp, van kleinste stad Horst tot het buurtschap Telgt; van de 300 ha boerengebruiksbossen vanuit de Middeleeuwen, zoals de Speulder- en Sprielderbossen tot de Ermelose heide met het  Veluws heideschaap. 

De jury heeft waardering voor de wijze waarop Ermelo haar respect voor de natuur weet te verweven met de recreatieve en toeristische doeleinden.

Rapport Dwingeloo
Dwingeloo is gelegen in het landelijke Drente, maakt deel uit van de gemeente Westerveld en beroept zich terecht op zijn historische aspecten, wat ook in het groen van de kern en het landschap tot uitdrukking komt. Vanuit het hart gaan robuuste boomstructuren over in het landschap. Het landschap bestaat uit esgronden en beekdalen, heidevelden, bossen, lanen en jonge ontginningen. Verder zijn er twee nationale parken aanwezig. Samen met de vele landgoederen vormen zij een fraai decor.

Archeologie en cultuurhistorie oefenen samen met het landschap een unieke aantrekkingskracht uit op de toerist en recreant. De gemeente heeft een hoog ambitieniveau voor de ontwikkeling en versterking van het landschap. Vasthouden van de eigen identiteit is hierbij het uitgangspunt.

Vanuit het landschap heeft Dwingeloo een mooi dorpsgezicht. Op vele plekken in het buitengebied komt de markante kerktoren in het vizier, omgeven door een groene omlijsting. Het dorp heeft een ruim aanbod  van verblijfaccommodaties met talloze fiets-, en wandelroutes en trekt daardoor grote aantallen toeristen, die in alle rust kunnen genieten.

De woonwijken zijn goed en degelijk inricht en hebben in samenspel met de particuliere tuinen een hoge belevingswaarde. Het beschermde dorpsgezicht met de brink is natuurlijk de ontmoetingsplek voor  bewoners en toeristen. Dit is het kloppend hart van Dwingeloo.

De gemeente streeft naar duurzaam beheer en maakt dat waar in enkele voorbeeldige projecten, zoals het nieuwe gemeentehuis en de renovatie van de brink. Bewoners en organisaties kunnen bij deze projecten hun inbreng leveren, doordat ze er tijdig bij worden  betrokken.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Het thema van Entente Florale was dit jaar Groen en Gezondheid. Leeuwarden ontving het themacertificaat vanwege de goede variatie en bereikbaarheid van het groen, de grote variatie in concrete projecten en de betrokkenheid van de burgers.

De jury let sterk op de kwaliteit van het onderhoud. Overloon (Gemeente Boxmeer) Kreeg het certificaat Bijzondere Waardering voor het Onderhoud vanwege de vakmatige en doeltreffende uitvoering  Meppel kwam Certificaat Bijzondere Waardering toe voor Natuur in verband met de inzet op natuurontwikkeling in en langs het water, de belevingswaarde en de methodische monitoring. Bourtange (gemeente Vlagtwedde) ontving een Certificaat Bijzondere Waardering voor participatie in verband met de grote zelfwerkzaamheid van de bevolking. Het certificaat Bijzondere Waardering Natuur en Landschap ging naar de gemeente Meerssen voor haar strategische visie en de goede participatie op dat gebied.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Groene Stad. De nationale competitie voor steden en dorpen is daartoe een middel. Naast deze competitie worden ook de ontwerpprijsvragen voor duurzame groene speelplekken en om de Groene Stad Award. De jurys bestaan altijd uit zorgvuldig uitgekozen deskundigen op de relevante specialisaties. Zo is de jury van de Entente Florale competitie  samengesteld uit deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, gemeenten, grootgroenvoorziening, ecologie, natuurontwikkeling en onderwijs.

De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Entente Florale Europe
Ermelo en Dwingelo vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 11 Europese landen wordt deelgenomen.

Tien gemeenten zijn genomineerd voor deelname aan Entente Florale 2012, de nationale groencompetitie voor steden en dorpen. In de categorie steden nemen deel:

 • Amsterdam Zuid (gemeente Amsterdam Zuid)
 • Haarlem
 • Nunspeet
 • Roosendaal
 • Weert

In de categorie dorpen en kleine steden (> 15.000 inwoners) dingen mee naar het Goud;

 • Bergeijk
 • Valkenburg (kern Schin op Geul)
 • Someren
 • Wierden
 • Woudenberg

Jaarlijks zijn er maximaal 5 steden en 5 dorpen in de strijd
Entente Florale voorzitter Jaap Spros is verheugd dat er ook volgend dit jaar weer sprake is van een kwalitatief hoogwaardige deelname. “Het enkele feit van de nominatie houdt al in dat de deelnemende gemeenten op groengebied veel te bieden hebben”, aldus Spros.

De winnaars van Goud en beide categorieën vertegenwoordigen Nederland in de internationale Entente Florale competitie in 2013. De nationale competitie Entente Florale 2011 werd gewonnen door de stad Ermelo en het dorp Dwingeloo (gemeente Westerveld).

Geen toeters en bellen
Om mee te doen aan de Entente Florale hoeven niet allerlei bijzondere inspanningen te worden verricht of toeters en bellen uit de kast gehaald. Het gaat de jury om de beoordeling van visie, beleid en de uitvoering daarvan. De jury bestaat uit deskundigen op het gebied van gemeentelijk groen, landschapsarchitectuur, groenvoorziening, boomteelt, ecologie en natuur, recreatie en onderwijs.

Doel van Entente Florale
De jaarlijkse groencompetitie Entente Florale heeft tot doel om de belangstelling van goede groenvoorzieningen te stimuleren bij de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en de inwoners. Het groen heeft immers een veel groter belang dan alleen het “mooi” zijn. Groen heeft ook een grote economische waarde, is goed voor welzijn en welbevinden van de bewoners en is ook heel belangrijk voor de recreatie. Een goed resultaat in de Entente Florale is een sterk punt in de city marketing, zo is uit voorgaande jaren al gebleken.

 

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Almere, is de eregast bij de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Zij zal de prijzen uitreiken en een toespraak houden.

De steden en dorpen die dit jaar meedingen om de prijzen zijn in de categorie ‘steden’ (plaatsen met meer dan 15.000 inwoners) Ermelo, Leeuwarden en Meppel. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ (plaatsen met minder dan 15.000 inwoners) zijn dat de gemeenten Boxmeer met de kern Overloon, gemeente Meerssen, gemeente Vlagtwedde met de kern Bourtange en gemeente Westerveld met de kern Dwingeloo. De winnaars van de nationale competitie Entente Florale vertegenwoordigen in het daarop volgende jaar Nederland in de Europese Entente Florale. Aan deze Europese groene manifestatie nemen 11 landen deel.

 

 


Vitale Groene Stad
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich tot doel om met de nationale groencompetitie voor steden en dorpen het grote belang van de aanwezigheid van groen onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. 
 
Het motto daarbij is “de Vitale Groene Stad”, waarbij de achterliggende gedachte is dat groen van groot belang is  voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Naast deze meerwaarde levert het groen ook economisch wel degelijk op.

Prijsuitreiking in Deventer
De prijsuitreiking van de Entente Florale 2011 vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Lebuinuskerk in Deventer. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt aldaar in de ochtend een interessant congres  georganiseerd met als thema: “Groen Loont”. In dit congres wordt ingegaan op het economisch belang van goede groenvoorzieningen.

Aanmelden
U kunt zich kostenloos aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen
Uw gebruikersnaam: groencompetitie
Uw wachtwoord: groenloont

Congres “Groen Loont”
Tijdens het congres “Groen Loont” geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

 • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
 • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
 • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
 • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
 • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Download de uitnodiging »

Routebeschrijving
Parkeren, openbaar vervoer en routebeschrijving congres Groen Loont en prijsuitreiking Entente Florale »

De gemeente Westerveld, met de kern Dwingeloo, heeft afgelopen vrijdag  bezoek gehad van de jury van de Entente Florale. De jury werd ontvangen in het gemeentehuis in Diever en welkom geheten door wethouder Roelof Martens.

Na een korte presentatie over de gemeente kreeg de jury een rondtour door en om Dwingeloo in een echte oldtimerbus. Deze tour voerde onder andere langs natuurlijke camping Torentjeshoek, de brink en Havezathe Oldengaerde. Het laatste deel van de tour werd per fiets afgelegd vanaf de Radiotelescoop naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld in de Benderse. Het eindpunt van de route en de plek voor het juryberaad. De uitkomst wordt op 27 oktober bekendgemaakt in Deventer, gastgemeente omdat zij in 2010 de eerste prijs in de competitie steden wonnen.

Entente Florale
Gemeente Westerveld is een van de deelnemers van de landelijke groencompetitie Entente Florale 2011. Westerveld doet mee in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. De drie andere deelnemers in deze categorie zijn: gemeente Boxmeer, gemeente Meerssen en gemeente Vlagtwedde.