Berichten

Deventer moet bekijken of de stad over enkele jaren opnieuw de titel groenste stad van Europa kan binnenhalen. Dat vindt wethouder Margriet de Jager.

Deventer werd in 2010 uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en sleepte een jaar later ook de titel groenste stad van Europa binnen bij de wedstrijd Entente Florade. Volgens de jury van de internationale wedstrijd heeft Deventer zich als oude Hanzestad aan de IJssel ontwikkeld tot een verrassend groene stad. Ook is de jury van mening dat de cultuur en de natuur in de stad elkaar versterken.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
RTV Oost

 

“Om het groen van Deventer steeds een nieuwe impuls te geven, wordt de verkiezing ‘Mooiste voortuin van Deventer’ jaarlijks georganiseerd. Want ook voortuinen dragen bij aan het groene karakter van Deventer. Het openbare groen vormt samen met alle privétuinen het groene ‘goud’ van Deventer”, aldus wethouder Margriet de Jager.

De gemeente Deventer initieert voor de tweede keer de verkiezing ‘Mooiste voortuin’. Bewoners worden opgeroepen om mee te doen aan de verkiezing van ‘Mooiste voortuin van Deventer’.

Winnaar Entente Florale
Deventer werd in 2010 overtuigend winnaar van de Entente Florale, de nationale groencompetitie. In 2011 werd Deventer bovendien winnaar van de Entente Florale Europa. Vorig jaar werd in het kader van de Entente Florale voor de eerste keer de verkiezing ‘Mooiste voortuin van Deventer’ georganiseerd. De wedstrijd was een groot succes.

Sfeer in de straat
De verkiezing is een gezamenlijke actie van de vereniging Groei en Bloei afdeling Deventer en de gemeente. Voorzitter Tjep de Vries van Groei en Bloei: “Met de wedstrijd willen we onderstrepen wat een mooie voortuin kan doen voor de sfeer in de straat. We roepen iedereen op om verbeteringen in de tuin aan te brengen. Valt men niet in de prijzen, dan kunnen bewoners en buren in elk geval van een prachtige tuin genieten.”

Prijs
Een jury bekijkt de tuinen en beoordeelt de algemene indruk van de voortuin, de verhouding verharding/beplanting, afwisseling hoog/laag en de staat van onderhoud. Verder let de jury op de originaliteit van de tuin, milieuvriendelijk materiaalgebruik en de samenhang met de omgeving. De winnaar ontvangt een driedaagse, geheel verzorgde reis naar de Floriade in Venlo voor twee personen. Er ligt ook een tweede en derde prijs klaar.

Bron:
Gemeente Deventer 

 

De gemeente Deventer legt samen met Transition Town Deventer een bijenlint (bloemenlint) aan in Deventer. Vanaf volgende week worden de gemeentelijke plantsoenen aangepakt. Door anders te maaien en bij-vriendelijke planten in te zaaien, neemt de verscheidenheid aan planten en dieren in de Groenste Stad van Europa toe.

Door voedseltekort gaat het slecht met de bijen in Nederland. Bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen. Daar zitten voor de mens belangrijke soorten bij, zoals fruitbomen. Transition Town Deventer (TTD) zaait samen met inwoners een bloemenlint (bijenlint) om de bijenstand te verbeteren. Dit bijenlint loopt van Deventer-West, naar Noord en Oost. De gemeente ondersteunt TTD door samen met het Deventer Groenbedrijf een aantal gemeentelijke plantsoenen aan te pakken. Deze liggen aan de Dahliastraat (De Worp), Zwolseweg (bij de Platvoet), Godebaldpark, Kon. Wilhelminalaan (Deventer), Gooikerspark (bij De Ulebelt) Duikerstraat en de David Wijnveldtweg (De Vijfhoek-Op den Haar).

Aangepast maaibeleid
De gemeente past het maaibeleid van genoemde plantsoenen aan. In het Godebaldpark bijvoorbeeld worden sommige delen nog maar twee keer per jaar gemaaid. In het Gooikerspark wordt het bloemrijke grasland niet in één keer gemaaid, maar laat de gemeente stroken met lang gras staan (mozaïekmaaien). Aan de Dahliastraat worden delen van het gazon gefreesd en door TTD ingezaaid met het bijenmengsel van boekweit, bernagie, dille, ganzenbloem, kaasjeskruid, klaproos, korenbloem, mosterd, phacelia, bladrammelas, goudsbloem en karwij.

Verscheidenheid aan planten en dieren
Door het aangepaste maaibeleid is het gras langer. Niet alleen bijen maar ook vogels en andere insecten vinden er voedsel of een schuilplaats. Ook neemt de verscheidenheid aan bloemen en planten toe. Stadsecoloog Erik Lam van de gemeente: “Wij proberen al meer dan 25 jaar met ecologisch bermbeheer bijzondere plantensoorten in stand te houden en te bevorderen. Door het aangepaste maaibeleid breiden wij het ecologisch beheer verder uit. In Deventer hebben we een grote variëteit aan grasland: van glad gazon tot gebieden die je maar één keer per 2 jaar maait. Lang gras is belangrijk omdat daarin planten tot bloei kunnen komen. Daar profiteert niet alleen de bij van. Het komt de verscheidenheid aan planten en dieren ten goede.”

Groenste Stad van Nederland
In 2011 won TTD met het idee voor het bijenlint de Groene Inspiratieprijs van de gemeente. Wethouder Margriet de Jager: “De gemeente wil vrijwilligersorganisaties intensief betrekken bij de invulling van de titel Groenste Stad van Europa. Het bijenlint past prima bij ons groenbeleid. In 2010 is een deel van onze bloemrijke bermen onderzocht en er zijn 378 plantensoorten aangetroffen. Dit is aanzienlijk meer dan elders in Nederland. Wij koesteren deze schatten en met het ecologisch bermbeheer en het bijenlint bevorderen we de toename. Daar genieten inwoners en bezoekers van.”

De stadsentree bij de afrit A1 aan de Zutphenseweg krijgt een metamorfose. In het voorjaar bieden duizenden bloembollen inwoners en bezoekers een warm welkom. Wethouder Openbare Ruimte Margriet de Jager van Deventer en Parkmanager Karin Rog van Bedrijvenparkmanagement Deventer verrichten op 27 oktober de starthandeling van de bollenactie. De partners geven hiermee tevens het startsein voor één jaar Groenste Stad van Europa.

Deventer mag zich in 2012 Groenste Stad van Europa noemen. In 2010 eindigde Deventer al als eerste bij de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. De Nederlandse jury adviseerde de stadsentrees op te fleuren. Margriet de Jager: “Het moet goed wonen en werken zijn in Deventer. Een groene stadsentree draagt daaraan bij. Als je als bezoeker arriveert op het bedrijventerrein moet je de buitenruimte op een prettige manier beleven. Het is bovendien een mooie afsluiting van één jaar Groenste Stad van Nederland en als start van één jaar de Groenste stad van Europa.”

Deventer mengsel
Komend vanaf de A1 worden er langs de Zutphenseweg tot aan de Hanzeweg plant het Deventer Groenbedrijf bijna 2400m² bloembollen. Een bloembollenkwekerij heeft een speciaal Deventer mengsel samengesteld. Dit mengsel bestaat uit twee soorten crocussen en één soort narcis. Inwoners en bezoekers kunnen de voorjaarsbode vanaf maart bewonderen en de bollen bloeien lang door. De kleuren zijn die van het logo ‘Deventer Groenste Stad van Europa’: paars, wit en groen. Het Deventer mengsel zal verkocht worden over heel de wereld, want JUB doet zaken in 32 landen. Het kan dus zomaar zijn dat de ‘Deventer’ bollen tuinen of bermen in Canada of de Verenigde Staten opfleuren.

Prettige werkomgeving
Bedrijvenparkmanagement Deventer werkt onder meer aan een representatieve en prettige werkomgeving op de bedrijventerreinen. Karin Rog: “Inwoners, werknemers en zakelijke relaties moeten zich welkom voelen in Deventer en op het bedrijvenpark. Bloeiende bermen geven de toegang tot het bedrijventerrein een frisse groene uitstraling. Als stichting investeren wij daarom graag in deze bloemenpracht.”

Programma
Donderdag 27 oktober 9:00 uur: 
Margriet de Jager en Karin Rog planten eerste bollen met bollenplantmachine
Locatie: 
berm hoek Noorwegenstraat / Zutphensweg, naast de nieuwe  busbaan.

Congres Groen Loont/prijsuitreiking
Aansluitend begint om 10:00 uur in de Lebuinuskerk te Deventer het congres ‘Groen Loont’, waarin vier vooraanstaande sprekers hun visie geven op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor woon- en werkklimaat, recreatie, zorg en welzijn. Het congres wordt gevolgd door de prijsuitreiking van nationale groencompetitie Entente Florale 2011.Meer info »

Deventer mag zich Groenste Stad van Europa noemen. Op 16 september ontving burgemeester Heidema in Slovenië het verlossende woord: Winnaar! In 2010 mocht Deventer zich al winnaar van de Entente Florale noemen, de nationale groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu tot een ‘groen juweel’ en hoe hebben gemeente, partners en inwoners dit weten te bereiken?

De jury van de Entente Florale Europa: “Deventer, de oude Hanzestad aan de oever van de IJssel, heeft zich ontwikkeld tot een verrassend groene stad. De stad is een voorbeeld van  hoe landschap kan worden geïntegreerd op een harmonieuze manier met de stad, hoe natuur en cultuur elkaar op een fantastische manier versterken. De stad dooraderd met water en hoogwaardig groen. De inwoners zijn echt betrokken bij het groen en de natuur- en milieueducatie is op het allerhoogste niveau. Dit groene juweel geeft de gemeente en zijn inwoners echte quality of life.”


Quality of life
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan de gezondheid. Lekker bewegen in een groene omgeving is goed voor lichaam en geest. Het voorkomt overgewicht. Groen zorgt ook voor de afname van fijn stof en dat is vooral voor mensen met problemen met de luchtwegen van belang. Wethouder Margriet de Jager: “Investeren in groen loont en draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Daarom is Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid in ons beleid verankerd in samenhang met Schoon, Heel en Veilig. Dit hebben wij op sobere en efficiënte wijze handen en voeten geven. Ik ben er enorm trots op dat de jury dit heeft weten te waarderen.”

Groen = gezond
Hoe Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid gestalte krijgt in Deventer blijkt bijvoorbeeld uit de plannen voor Gezondheidspark Rielerenk. De gemeente, het Deventer Ziekenhuis, de geestelijk gezondheidszorginstelling Dimence en het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) willen de zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en beweging concentreren op één plek. De prachtige groene werk-, recreatie en leefomgeving met het sportcomplex Rielerenk leent zich daar bij uitstek voor. De gemeente realiseert met partners een groot aantal natuurlijke speelterreinen in de stad en in het opgeknapte Wezenlandenpark zijn fitnesstoestellen geplaatst die vrijwel continu in gebruik zijn.

De natuur komt de stad in
De stad is omgeven door het IJssellandschap met haar uiterwaarden, heggen en houtwallen, landgoederen en waterwegen. Wethouder Margriet de Jager: “Er is een vloeiende overgang tussen het omringende landschap en de stedelijke groenstructuur. De ommelanden reiken als groene vingers tot diep in de stad. Dit nodigt uit om lekker te bewegen en te recreëren. Juist die combinatie van een bruisende stad doorweven en omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal.”

Hoogwaardig groen
Deventer is verweven met groen. Er zijn vele schitterende parken, zoals het Worpplantsoen aan de IJssel met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer en onlangs prachtig hersteld. De parken zijn ontmoetingspunten in de stad en vormen het decor voor de vele evenementen. Margriet de Jager: “De jury waardeerde de grote diversiteit vaan boom-, heester en haagbeplantingen. Ook bij het beheer van bermen en groenvakken houden we rekening met de verscheidenheid aan soorten en het nut voor dieren en insecten. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met energie en CO2 uitstoot.”

Natuur versterkt cultuur
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. Beeldbepalende bomen omzomen de centrale Brink, er zijn verstilde hofjes, oaseachtige binnentuinen, bloembakken en geveltuintjes. In de binnenstad en de oude schil daaromheen heeft de gemeente en haar partners, zoals de NV Bergkwartier, de restauratie en het herstel van monumentale panden en verouderde woonwijken voortvarend aangepakt. De jury: “Zorgvuldige integratie van gebouwde en ongebouwde omgeving en het besef van het rijke cultuurhistorische erfgoed zijn daarbij het leidmotief.” Cultuur en natuur versterken elkaar en dat maakt wonen, werken en winkelen in de binnenstad zo aangenaam.

Natuur- en milieueducatie
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. De Adviesraad Natuur en Milieu heeft volop inspraak bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Milieueducatiecentrum De Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. De jury prijst de gemeente voor de voorbeeldfunctie van het centrum: “Met de stichting van het De Ulebelt is het haar gelukt het milieubewustzijn en duurzaamheid wezenlijk bij de mensen te brengen.”

De jury van de Entente Florale Europa heeft deze ‘groene parel’ onder de steden bekeken en gewaardeerd met goud. De ‘gouden’ plaquette die Deventer heeft gewonnen met de competitie komt in de prachtige kloostertuin aan ‘t Klooster te hangen. Vele toeristen, woningzoekers en bedrijven zullen Deventer bezoeken.

 

 

 

 

Deventer, in 2010 winnaar van de categorie steden in de nationale Entente Florale competitie (Groenste  stad /dorp van Nederland) heeft nu ook internationaal Goud behaald.  Een fraaie zilveren medaille was er voor Elburg dat in 2010 nationaal de categorie kleine steden en dorpen won. De officiële prijsuitreiking vond plaats op 16 september in Rogaska Slatina (Slovenië).

In de competitie van Entente Florale Europa hebben dit jaar 11 steden en 7 dorpen uit 10 Europese landen meegedaan. Momenteel heeft Entente Florale 12 deelnemende landen waarin de jaarlijkse winnaars van de landelijke competities het jaar daarop deelnemen aan de Europese competitie. Dit jaar deden Slovenië en Frankrijk door omstandigheden niet mee.
Er is een groeiende interesse vanuit de overige Europese landen om aan deze prestatiegerichte competitie over “the Quality of Life in Towns and Villages” mee te gaan doen. 

Deventer
De voorzitter van de Jury gaf tijdens de prijsuitreiking de volgende karakteristiek van Deventer:
“Deventer, de oude Hanzestad aan de oevers van de IJssel heeft zich ontwikkeld tot een verrassend Groene stad. De stad is een voorbeeld van de wijze waarop het landschap op een harmonieuze manier met de stad kan worden geïntegreerd, het laat zien hoe natuur en cultuur excellente metgezellen kunnen zijn. De stad is dooraderd met water en groenvoorzieningen van hoge kwaliteit. De burgers zijn serieus betrokken bij hun groen en natuur en de milieueducatie is van het hoogste niveau. Deze groene parel toont de gemeente en diens burgers “The Quality of Life”.

Elburg
Het vestingstadje Elburg is een van de best bewaarde kleine Nederlandse steden, met prachtige begroende stadsmuren. Het stadje met  een klassiek middeleeuwse vormgeving telt vele waardevolle gebouwen, nationale monumenten en unieke musea. The landelijke omgeving van Elburg worden gekarakteriseerd door een brede variëteit aan fraaie landschappen met waardevolle natuur, prachtige landhuizen en tal van recreatievoorzieningen voor de eigen inwoners en de toeristen. Samen met de burgers en organisaties ziet Elburg kans om een excellente omgeving te creëren om in te leven, wonen, werken en recreëren.

26 juryleden, 70 criteria
Vanuit de deelnemende landen beoordelen jaarlijks 26 internationale juryleden met diverse beroepsachtergronden de deelnemende steden en dorpen aan de hand van ca. 70 criteria. Vanaf half juli tot half augustus worden door hen de steden en dorpen gedurende een dag bezocht. Het kost een deelnemende gemeente met haar inwoners een grote inspanning om aan de hoge verwachtingen van het eremetaal Goud ( meer dan 85 punten op een schaal van 100), zilver ( meer dan 75 punten) of brons ( meer dan 65 punten) te voldoen.
De eindjurering en vaststelling van de Awards vond dit jaar in België plaats. Het niveau bleek dit jaar van alle deelnemers bijzonder hoog.

Uitslag Steden
In de Categorie Steden ( meer dan 10.000 inwoners) zijn 5 steden bekroond met Goud: Deventer ( Nederland), Grado ( Italië), Balatonfüred ( Hongarije), Bad Lagensalza ( Duitsland), en Veurne (België).
Thameside ( United Kingdom), Drogheda ( Ierland), Varazdin ( Kroatië), Ath ( België), Neusiedll ( Oostenrijk) en Broumow ( Tsjechië) kregen Zilver.

Uitslag Dorpen
In de Categorie Dorpen zijn 2 Gouden winnaars: Rennweg ( Oostenrijk) en Coolagown ( Ierland). Smrzice ( Tsjechië), Wiesenburg ( Duitsland), Palznak ( Hongarije), Transaqua (Italië) en Elburg ( Nederland) kregen Zilver.
De Lucija Cikes Award voor de stad of dorp met bijzondere voorzieningen en grote inspanningen voor de gehandicapte mens is dit jaar toegekend aan Tameside (Engeland).

Venlo
Volgend jaar is de prijsuitreiking in Venlo, de stad waar dan de wereldtuinbouwtentoonstelling Foriade 2012 plaatsvindt.

Deventer groenste stad van Europa

 

 

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en de titel in de categorie kleine steden en dorpen. Dit jaar vertegenwoordigen beide gemeenten Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan 10 landen deelnemen. De prijsuitreiking is op 16  september in de Sloveense stad RogaÅ¡ka Slatina. 

In zowel Deventer als in Elburg volgde de internationale jury een aantal uren een uitgebreide route, die zowel door de binnenstand als door het buitengebied leidde. De beoordeling komt tot stand aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar de visie op groengebied op stedelijk en landelijk niveau, het beleid en de uitvoering daarvan, de zorg voor het milieu, de kwaliteit van de beplanting, aanleg en onderhoud, de samenwerking met andere (natuur)organisaties, educatie de informatie aan de bewoners, de toeristische waarde en burgerparticipatie.

Goede presentatie van de Nederlandse kandidaten
Vice-voorzitter van de jury Rudi Geerardyn, uit België, landschapsarchitect en stedebouwkundige, was positief over de presentatie van beide Nederlandse kandidaten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepresenteerd. Ik was zeer onder de indruk van het educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt van Deventer. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groene plek in zo’n verstedelijkt gebied wat goed bereikbaar is voor de bewoners en kinderen”.

“Landschappelijk gezien zeer indrukwekkend”
Elburg noemde hij een mooi middeleeuws stadje met haar enorme groene stadswallen. “Wat me opviel was de kwaliteit van de groene geveltuinen, private voortuinen en de boerderijtuinen. De opbouw van het landschap rondom Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft namelijk te maken met de bosrijke omgeving van de Veluwe, openlandschap en het Veluwemeer. Landschappelijk gezien is dit zeer indrukwekkend”.

Wethouder Deventer: “Groen is belangrijk voor gemeente”
Wethouder Margriet de Jager van Deventer stelt dat groen absoluut van belang is voor een gemeente en haar inwoners. “Wij hechten er veel waarde aan dat Deventer een groene stad is, omdat, groen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. En er zijn nog meer argumenten. Een groene stad is een sterk argument bij de citymarketing als het gaat om toerisme. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de gezondheid, omdat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden te gaan fietsen, wandelen en voor de kinderen om te spelen in het groen. Daarbij is het van belang dat de beplantingskeuze is afgestemd op de omstandigheden, dus met de juiste bomen en planten op  de juiste plaats staan om de kwaliteit te kunnen waarborgen”.

Berichten uit de regionale pers

  • Titel ‘groenste stad van Europa’ kan Deventer bijna niet ontgaan »
  • Elburg verkoopt groen goed »

Film jurering Deventer