Berichten

Deventer werd in 2010 overtuigend winnaar van de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. Maar Deventer wil meer! Dit jaar doet Deventer mee aan de Entente Florale Europa, de Europese Groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu zo bijzonder? Wat gaan inwoners en bezoekers van de wedstrijd merken en waarmee gooit Deventer hoge ogen?

In juli komt de jury van de Entente Florale Europa naar Deventer. Wordt Deventer voor die gelegenheid extra schoongemaakt en aangeharkt? Willem Mulder van de gemeente Deventer: “We gaan niets extra’s doen. Het zou raar zijn als je de stad op de kop zet voor een competitie. De dingen die we normaal doen, concentreren en verbinden we op een slimme manier. Wel werken we nog meer samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals Groei en Bloei en de Deventer Bomenstichting en zetten we sponsorbijdragen in. Zo kunnen we toch kersen op de taart plaatsen, zonder dat het veel geld kost. Je zet de stad toch in de etalage voor de jury.”

Groen maakt gezond
Mulder vertelt wat het groenbeleid in Deventer zo bijzonder maakt. “Wij streven naar een aanlokkelijke en gezonde leefomgeving met een gevarieerd aanbod van aantrekkelijk groen. Een omgeving die aanzet om lekker te bewegen. Tegelijkertijd mag het groenbeheer niet te veel kosten. We moeten het groen dus op een heel effectieve manier beheren. De prijs de Groenste Stad van Nederland bewijst dat we dat op een verantwoorde manier doen.”

Bruisende stad omgeven door groen
Mulder weet van de nationale competitie, dat Deventer hoge ogen gooit met de ligging aan de IJssel en de gevarieerde groene omgeving met uiterwaarden, weilanden en bossen. Juist die combinatie van een bruisende stad omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal. Maar ook het Worpplantsoen met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen staan garant voor een goede beoordeling. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. De jury zal ook gecharmeerd zijn van de rustieke bosbegraafplaats Tjoenerhof.

Monumentale bomen en hofjes
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. “Denk bijvoorbeeld eens aan de monumentale bomen die de Brink omzomen, de verstilde hofjes, de bloembakken en de geveltuintjes,” merkt Mulder enthousiast op. “In de buitenwijken ligt de verhouding groen, versteend evenwichtiger, waarbij je ook zoekt naar mogelijkheden om meer te gaan bewegen.”

Groene ommelanden
In het buitengebied vallen de prachtige lanen en landgoederen op. In 2009 is, samen met de buurgemeenten Raalte en Olst Wijhe en IJssellandschap het groenfonds ‘Kostbaar Salland’ opgezet. Doel van dit fonds is duurzame instandhouding van particuliere landschapselementen in het buitengebied door herstel- en beheerwerkzaamheden. Vanuit de provincie Overijssel is er bovendien geld beschikbaar gesteld in het kader van de regeling ‘Groene en Blauwe diensten’. Mulder: “Houtwallen, paddenpoelen, holle wegen, hagen, hoogstamboomgaarden, oevers en glooiingen in het landschap die we zo kunnen aanleggen en behouden, maar ook langdurig veilig stellen. Daar genieten inwoners én jury van.”

Betrokkenheid
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. Hoe gebeurt dat in Deventer? Mulder: “De Adviesraad Natuur en Milieu is nauw betrokken bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. Het aanbod bestaat uit praktijklessen op de kinderboerderij, excursies over het terrein, materiaalzendingen en bijvoorbeeld leskisten. Of we de Groenste stad van Europa worden? Ik weet het niet, maar we gaan zeker hoge ogen gooien!”

Bron:
Gemeente Deventer

 

Vrijwilligers van vereniging Groei en Bloei, afdeling Deventer, beplanten 13 april de rotonde aan de Laan van Borgele/Havezatelaan nabij het Borgelerbad. Groei en Bloei biedt deze actie  de gemeente aan omdat Deventer dit jaar de Groenste Stad van Nederland is en in de race is voor de titel ‘Groenste Stad van Europa’.

Naast het aanplanten onderhoudt Groei en Bloei minimaal 5 jaar lang de beplanting en heeft ze gezorgd voor het ontwerp.

Ongeveer vijftien vrijwilligers gaan woensdag 13 april om 12.30 uur met planten en struiken aan de slag. Ook wethouder Margriet de Jager steekt dan de handen uit de mouwen en in de aarde. Het aanplanten van de rotonde door vrijwilligers is volgens haar een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van inwoners bij het groen en hun hulp bij het binnenhalen van de titel ‘Groenste Stad van Europa’.

Vaste planten
Het ontwerp voor de rotonde is gemaakt door ontwerper Ernst Lohle in opdracht van Groei en Bloei. Het bestaat uit vaste planten en is een variatie van kleur, bloeitijd en hoogte. Dat geeft niet alleen een mooi plaatje, het geeft ook een impuls aan de biodiversiteit. De beplanting is aantrekkelijk voor vele vogels en insecten. Bovendien is bij de plantenkeuze gekeken naar aspecten van duurzaamheid.

Deventer als Groenste Stad van Nederland
Deventer is verweven met groen. Dat zie je aan de stad, de parken, het zorgvuldig onderhouden buitengebied, de aandacht voor duurzaamheid en natuurlijk aan de historische ligging midden in het Sallandse groen en aan de blauwe IJssel. Daarom is Deventer verkozen als Groenste Stad van Nederland.

Bron:
Gemeente Deventer

 

Het terrein van de Oude IJsbaan aan de Rembrandtkade in Deventer krijgt een groene facelift. Zaterdag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tijdelijke inrichting van het 3000 m2 grote terrein. Er worden paden en moestuinen aangelegd en een groot natuurlijk speelterrein. Voor aanleg en onderhoud in de komende jaren stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking.

Op het al ruim 15 jaar braakliggende gebied zou een woontoren komen. Dat plan bleek onhaalbaar door het uitbreken van de crisis in de bouwsector. Het terrein krijgt tijdelijk een groene en sociale functie, in afwachting van het aantrekken van de woningmarkt.

Gratis compost, zaad en plantjes
Een projectgroep bestaande uit OBB (ingenieursbureau voor natuurlijk spelen), Cambio en Transition Town (TT) Deventer gaat er zolang vorm aan geven, samen met omwonenden en andere belangstellenden.

Iedereen kan bijdragen
Iedereen kan bijdragen aan een mooie plek voor alle leeftijden. Activiteiten hiervoor starten op zaterdag 9 april. Een mooi moment, want juist die dag is de jaarlijkse uitdeeldag voor gratis compost. Het parkeerterrein naast de Oude IJsbaan is een van de verdeelpunten voor vijf gratis zakken per huishouden. De projectgroep nodigt iedereen uit om één of meer zakken daarvan te doneren aan de Oude IJsbaan. Zo kan daar vruchtbare grond ontstaan voor mooie en groene initiatieven. Als bedankje geeft TT Deventer gratis zakjes bloemenzaad en (eetbare) plantjes weg voor in de tuin.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Deventer

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Deventer en Elburg zijn gekozen tot de Groenste Stad  en Dorp van Nederland 2010. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2010. Deventer won het Goud in de categorie ‘steden’ en het Gelderse dorp Elburg werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’.

In de stadsgehoorzaal in Vlaardingen ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van de heer Cees Lever, directeur van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie.

De twee winnende gemeenten vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen. 

In de categorie steden zijn voor de eerste keer twee steden (Ede en Eindhoven) ex-aequo bekroond met Zilver. Het Brons werd toegekend aan de steden Heerhugowaard en Nijmegen. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ ging het Zilver naar Bladel en het Brons naar Broek en Waterland (Gemeente Waterland) en Joure (Gemeente Skarsterlân).

Motivatie
De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden.

Deventer
De gemeente Deventer heeft een fraai buitengebied met uiterwaarden en landgoederen op relatief korte afstand van het centrum. Het groenbeleid wordt vormgegeven door een enthousiast team dat veel aandacht geeft aan zowel de esthetische als de ruimtelijke kwaliteit  van de openbare ruimte en aan de specifieke identiteit van de verschillende wijken. De oude door Leonard Springer ontworpen parken zijn prachtig gerestaureerd en hebben daardoor nog steeds een grote belevingswaarde. Bij het beheer van de bomen wordt steeds gezorgd voor een gevarieerde leeftijdsopbouw.

De bewoners zijn zeer betrokken bij het beheer en schoonhouden van het openbare groen en het streven naar een duurzame, schone en optimaal leefbare stad. 

Elburg
Het gemeentebestuur van Elburg, haar medewerkers en bewoners zijn zich zeer bewust van de eigen identiteit. De zorg voor zowel de vesting als het omringende landschap in al zijn schakeringen, geeft blijk van de ambitie om het karakter te bewaren en waar mogelijk te versterken. De bewoners zijn op verschillende manieren daadwerkelijk bij het streven van de gemeente betrokken, waarbij in het buitengebied de Stichting Landschapselementen Elburg moet worden genoemd. Met name in en om de vesting wordt het historisch beeld door het groen ondersteund. In de woonwijk wordt aandacht besteed aan meer natuurlijk groen.

De Vitale Groene Stad
Entente Florale Nederland heeft voor de derde maal een convenant voor een periode van 5 jaar gesloten met het ministerie van LNV, thans Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  Het thema is De Vitale Groene   Stad. Het is het doel het woon-, werk- en leefklimaat in onze  verstedelijkte omgeving te verbeteren en bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners. Entente Florale voorzitter Jaap Spros stelde dat een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, een  meerjarenbeleid en dus ook om een integrale aanpak, waarbij zijns inziens de regierol van de overheid essentieel is. “Niet alleen voor de wethouders die groen in hun portefeuille hebben, maar ook voor hun collega’s  die zich met gezondheid en zorg bemoeien ligt hier een taak.  Op deze manier kunnen we komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige visie waarin kwaliteit de boventoon voert en niet altijd de laagste prijs”, aldus Spros.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Een goed onderhoud is essentieel, daar wordt door de jury sterk op gelet. Bladel kreeg het certificaat voor het  perfect onderhoud, Broek en Waterland voor de participatie in het  buitengebied en behoud historisch groen karakter. Ede ontving een het certificaat voor het natuurgroen binnen de stad.  Eindhoven kreeg het toegekend voor  de duidelijke en ambitieuze visie en beleid.

Heerhugowaard kwam Certificaat Bijzondere Waardering toe voor de ontwikkeling van duurzame woonwijken. Joure (gemeente Skarsterlân) kreeg het certificaat voor haar groene inspanningen voor de recreatie en het toerisme. Participatie van de inwoners was dit jaar het thema van Entente Florale. Nijmegen ontving een Certificaat Bijzondere Waardering voor de grote participatie van de bevolking.

Jury
De jury, onder auspiciën van de gerenommeerde VKC, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, groenvoorziening, assortimentskennis, natuur en ecologie. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats.

Tientallen prachtige kleurenfoto’s van het groen in Deventer zijn gebundeld in een aantrekkelijk en leerzaam Parkenkwartetspel. Amateurfotografen legden hun gevoel en beleving bij de parken in Deventer vast in foto’s. De mooiste zijn gebruikt voor het kwartetspel dat vanaf deze week te koop is.

Deventer heeft vele mooie groene juweeltjes, zoals het Rijsterborgherpark, Nieuwe Plantsoen en Worpplantsoen. Het kwartetspel maakt onderdeel uit van de campagne om de titel ‘De Groenste Stad van Nederland’ in de wacht te slepen. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op www.deventer.nl/groenestad. Het spel geeft in beeld weer waar een park voor bedoeld is: een plek om te doen, te leren en vooral te genieten.  

Selectie van mooiste amateursfoto’s
Meer dan honderd amateurfoto’s ontving de gemeente naar aanleiding van de fotowedstrijd die vorig is gehouden in het kader van de Dag van het Park. Tijdens de Dag van het Park van dit jaar zijn de prijswinnaars bekendgemaakt. Marianne Roosdorp schoot volgens de jury de allermooiste ‘parkfoto’.       

Het kwartetspel is ontwikkeld door natuur- en milieucentrum De Ulebelt in opdracht van de gemeente Deventer. Het kwartetspel kost € 3,95.

 

 

Op zondag 30 mei opende wethouder Margriet de Jager tijdens de Dag van het Park de Geurtuin in het Nieuwe Plantsoen in Deventer. De Geurtuin is een initiatief van een taakgroep binnen de Deventer Wijkaanpak.
Begin 2009 startte een nieuwe ronde van de Deventer Wijkaanpak. Bewoners werd gevraagd om met nieuwe ideeën en wensen te komen ter verbetering van de leefbaarheid in hun buurt.

Eén van de ideeën uit wijk 4 was de aanleg van een geurtuin. Initiatiefneemster Ineke de Wolf: “Een Geurtuin is een plek waar mensen even rustig kunnen zitten en kunnen genieten van de geuren van prachtig bloeiende bloemen, zoals seringen, lavendel en rozen. Je staat er vaak niet bij stil, maar geuren bepalen mede de sfeer in een tuin of van een plek en ze roepen herinneringen op bij mensen. Door het toepassen van heerlijk geurende planten, bomen, struiken en kruiden is de geurtuin ook aantrekkelijk voor slechtzienden en blinden”. De locatie heeft ook een historisch tintje, want voorheen was op deze plek  de gemeentekwekerij gevestigd.

 

 

Realisatie
Rondom Ineke de Wolf vormde zich snel een taakgroep bestaande uit vier bewoners. De taakgroep ging direct aan de slag om haar idee verder uit te werken. Over de locatie van de geurtuin was men eensgezind: in het Nieuwe Plantsoen aan de kant van de Hendrik Heukelslaan bij het hertenkampje.

Voor het ontwerp van de Geurtuin nam de taakgroep Anneke Rodenburg in de arm. De Stichting Natuur Anders kreeg de opdracht om de tuin aan te leggen. Het wijkteam van wijk 4 ondersteunde dit initiatief met subsidie uit het wijkbudget.

Deventer in strijd om groenste stad van Nederland
Deventer doet mee aan de verkiezingen Groenste stad van Nederland 2010. Bij de beoordeling door de jury wordt dit jaar nadrukkelijk gekeken naar de rol van bewoners en organisaties in het gemeentelijk groenbeleid en -beheer. “Het bijzondere van dit project is dat het initiatief van bewoners komt en dat het onderhoud van de geurtuin ook uitgevoerd wordt door de bewoners zelf. Naast de taakgroep is er een grote groep buurtbewoners die mee willen helpen bij het onderhoud van de tuin. In het eerste jaar worden zijn bijgestaan door Stichting Natuur Anders. Dit is een mooi voorbeeld van de Deventer aanpak en ik heb er alle vertrouwen in dat we hoge ogen gooien bij de verkiezingen”, aldus wethouder Margriet de Jager.

Film van de geurtuin