Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant bos in Ven­ne­per­hout

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds begint dins­dag 29 novem­ber in de Ven­ne­per­hout met de aan­plant van de eer­ste bomen van een com­pleet nieuw bos. Bedoe­ling is om in heel Neder­land jaar­lijks 10 hec­ta­re extra bos aan te leg­gen.

“Het gaat om 2,3 hec­ta­re, 4.500 bomen per hec­ta­re, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nati­o­naal Bos­sen­fonds-voor­zit­ter Ad van Hees tegen Dichtbij.nl. Dins­dag 29 novem­ber gaan de eer­ste bomen de grond in van dit gloed­nieu­we pro­ject. Leer­lin­gen van groep 5 van basis­school de Pol­der­rak­kers plan­ten samen met BN’er Gas­ton Star­re­veld een aan­tal bomen, zoals eik, haag­beuk, zwar­te els, popu­lier en lin­de.

 

 

 

 

Meer infor­ma­tie » 

Bron:
Dichtbij.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.