Nationaal Bossenfonds gaat zorgen voor extra bos

Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag richten een Nationaal Bossenfonds op voor nieuw bos in Nederland. De drie organisaties worden regelmatig benaderd door bedrijven die hun steentje willen bijdragen. Bedrijven kunnen nu geld doneren, waarmee extra bos wordt aangeplant.

De aanplant van bos in Nederland loopt terug, terwijl er wel allerlei mogelijkheden zijn om bos aan te planten. Voor natuur, recreatie, luchtverversing en de opname van broeikasgas CO2. Zonder samenwerking maken lange procedures het vaak lastig om een bos te realiseren. Ook is het moeilijk om voldoende volume te krijgen voor een echt bos. Door de aanvragen en de expertise te bundelen in het Nationaal Bossenfonds, kan er jaarlijks 10 hectare extra bos bij worden geplant. Een waardevolle bijdrage aan het Internationale Jaar van het Bos.

Voor bedrijven is deelname extra interessant, vanwege de mogelijkheid om hun eigen bos te bezoeken. Bedrijven die een donatie doen voor minimaal één hectare mogen promotieactiviteiten in en rond het bos organiseren.

 

Trees for Travel
Trees for Travel werft al fondsen voor bosaanplant en voor CO2-compensatie in ontwikkelingslanden. Deelnemers vragen ook regelmatig naar aanplant van bomen in Nederland. Het Nationaal Bossenfonds voorziet in deze behoefte. Daarnaast plant Trees for Travel voor iedere honderd bomen die in buitenlandse projecten worden aangeplant, ook één boom in Nederland.

Jaarlijks tien hectare
Trees for Travel verzorgt de coördinatie van het Nationaal Bossenfonds. Staatsbosbeheer levert jaarlijks tien hectare, waar de bomen kunnen worden aangeplant. Ook verzorgt Staatsbosbeheer de aanplant, inrichting en het beheer van het nieuwe bos. Stichting Nationale Boomfeestdag werkt mee bij de organisatie van evenementen waar kinderen bij betrokken zijn en als fondsenwerver. De eerste bomen worden dit najaar geplant, samen met de eerste deelnemers van het Nationaal Bossenfonds.

Bron:
Staatsbosbeheer

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.