2011 is het jaar van het bos

De Verenigde Naties hebben het jaar 2011 uitgeroepen tot het internationale jaar van het bos. Bossen zijn onmisbaar voor de ecosystemen op onze aarde. Zij zijn een belangrijke bron voor de biodiversiteit op aarde en vervullen een cruciale rol in de klimaatontwikkeling.

In bossen en wouden leven verder nog 300 miljoen mensen. Wereldwijd zijn er 13 miljoen banen in de bosbouwsector en voor miljoenen mensen zijn bossen van belang als bestaansmiddel. Bossen leveren namelijk alleen aan industriehout al 3,3 miljard m3 per jaar.

Nederlandse bossen
Ook in Nederland is bos, ondanks de geringe oppervlakte, van groot belang. Het vormt meer dan de helft van de ecologische hoofdstructuur, het is één van de meest populaire recreatiebestemmingen en het levert een belangrijke, schone en zuinige grondstof.

Het Bosschap wil in 2011 graag aandacht besteden aan het jaar van het bos en is daar momenteel ideeën over aan het verzamelen. Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Bosschap