Rock­band plant boom voor elke con­cert­be­zoe­ker

De Por­tu­ge­se expe­ri­men­te­le elec­tro-rock­band Bla­sted Mecha­nism zal voor elke bezoe­ker van het con­cert van 28 novem­ber in het Coli­seu dos Recrei­os in Lis­sa­bon een boom plan­ten.

De rock­ster­ren zijn ambas­sa­deurs van een tak van mili­eu­or­ga­ni­sa­tie Quer­cus en zul­len met deze actie vier­dui­zend bomen plan­ten op het onbe­woon­de eiland (Ilha de Pon­ta de Erva bij Vila Fran­ca de Xira).  Bla­sted Mecha­nism maakt muziek waar­bij rock, elec­tro en wereld­mu­ziek elkaar ont­moe­ten.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Portugal.blog.nl