Pru­nus cera­si­fe­ra ‘Nig­ra’ boom van het jaar

De bege­lei­dings­com­mis­sie van het Gebruiks­waar­de Onder­zoek Laan­bo­men heeft de Pru­nus cer­a­ci­fe­ra ‘Nigra’ als Boom van het jaar 2009 geko­zen. Deze rood­bla­di­ge boom past in het the­ma ‘Kleur in de stad’ van PPH.

Omschrij­ving van de boom
De Pru­nus cer­a­ci­fe­ra ‘Nigra’ is een opval­len­de boom met een ova­le tot ron­de kroon die vaak iets boch­tig groeit. De hoog­te is cir­ca 6–8 meter. De glan­zen­de schors is don­ker- tot paars­bruin. Jon­ge twij­gen zijn don­ker­rood. Het blad is ovaal tot eirond, don­ker rood­bruin en blijft tot in de late herfst op kleur. Deze boom bloeit in maart-april tij­dens het uit­lo­pen van het blad. De roze enkel­vou­di­ge bloe­men wor­den zel­den gevolgd door don­ker­ro­de vruch­ten.

Pru­nus cer­a­ci­fe­ra ‘Nigra’ ver­langt een vrucht­ba­re en vocht­hou­den­de grond.

 

 

 

 

Ande­re kleur­rij­ke bomen
De com­mis­sie heeft tevens zes ande­re kleur­rij­ke bomen geno­mi­neerd voor ste­de­lij­ke beplan­ting, deze zijn:

  • Acer pseud­o­pla­ta­nus ‘Leopoldii’,
  • Acer negun­do ‘Flamingo’
  • Catal­pa big­no­nioi­des ‘Aurea’
  • Fagus syl­va­ti­ca ‘Atropunicea’
  • Fraxi­nus excel­si­or ‘Jaspidea’  
  • Robi­nia pseu­do­a­ca­cia ‘Frisia’
  • De pos­ter kunt u gra­tis bij PPH bestel­len »