Een gro­te boom schrikt zich dood

Sinds het tech­nisch moge­lijk is ook gro­te bomen te ver­plan­ten, nemen bewo­ners van nieuw­bouw­wij­ken geen genoe­gen meer met van die jon­ge, iele ‘werp­hen­gels’ voor hun deur. Ze wil­len een vol­waar­di­ge iep of eik bij het huis, pre­cies zoals deze op de bouw­te­ke­ning stond aan­ge­ge­ven. Maar die gro­te kos­ten veel meer, en wor­den snel inge­haald door de klein­tjes. 

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Trouw

Ook inte­res­sant:
Bomen, ste­de­lijk groen

Bron:
Trouw