Antwerpen kiest boom als plantensoort van het jaar 2010

Elk jaar kiest de stad Antwerpen een dier- of plantensoort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hogere overlevingskans geven in de stedelijke omgeving. In 2010 valt de keuze op een plantensoort, de boom.

De stad kiest de boom als soort van het jaar om mensen bewust te maken van het belang van bomen in de stad. Bomen dragen immers bij tot een gezonde en leefbare stad.

Bomen meer ruimte in de stad
Tegen maart 2010 is het actieplan bekend. Dit zal aansluiten bij de bestaande groenplannen en het bomenplan. Het zal aangeven op welke manier de boom in de stad meer ruimte kan krijgen en hoe het bomenbestand kan behouden en vergroot worden. Het plan zal ook aandacht hebben voor het onderhoud van de bomen.


Burger informeren over bomen
Ook de Antwerpenaar wordt betrokken. Hij zal informatie krijgen over het bomenpatrimonium en kunnen deelnemen aan wandelingen in parken en langs bomen. Ook bezoeken aan de Bomenbank, adoptie van bomen in de straat, buurt of wijk en vertellingen over bijzondere bomen staan op het programma.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Antwerpen ORadio