Berichten

Amsterdamse basisschool heeft fruitdoolhof

Voor het project Fruit4Schools van Wageningen UR zijn in het Amsterdamse stadsdeel Oost bij verschillende basisscholen miniboomgaardjes aangelegd. Op het schoolplein van de Nelson Mandelaschool in de Transvaalbuurt werd onlangs ook een boomgaard geopend.

Op het schoolplein is een prachtige fruitboomgaard in de vorm van een doolhof aangelegd. De fruitdoolhof werd op 22 maart feestelijk geopend door de leerlingen en Ivar Manuel (voorzitter dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost) en Ernst van den Ende (directeur Plant Sciences Group Wageningen UR).
Zien hoe gezond eten groeit
Met Fruit4Schools snijdt het mes aan meerdere kanten: kinderen leren op praktische wijze over de natuur, ontdekken fruit als gezond tussendoortje en ze leren zorgen voor hun omgeving. Daarnaast komt er meer groen op de schoolpleinen, waar ook buurtbewoners van kunnen genieten.
bron: wageningenur.nl

‘Groener studeren’ voor Radboud Universiteit Nijmegen

Op het terrein van de Radboud Universiteit Nijmegen studeren en werken ongeveer veertigduizend studenten en medewerkers in een groene omgeving; het terrein wordt gesierd door zo’n 1.500 verschillende bomen. De platanen, lindes en beuken hebben niet alleen een esthetische waarde, maar vertegenwoordigen tevens een sociale functie voor de universiteit. Geert Stoltenberg, Projectmanager bij het Universitair Vastgoed Bedrijf: ”De campus is een plaats waar regelmatig nieuwe (studie)voorzieningen worden gebouwd of verbouwd. Drie jaar geleden zijn acht platanen naar een depot gebracht zodat wij de Kassen Botanie en het Grotiusgebouw konden realiseren. Het was nu tijd om deze bomen een nieuwe plaats op de campus te geven, zodat zij van waarde zijn voor het onderwijs en de omgeving.”
Biodiversiteit en onderwijs
De platanen zijn op drie verschillende locaties aangeplant. Vijf platanen zijn verplaatst naar het terrein bij de Kassen Botanie, twee platanen hebben een plek gekregen aan het Toernooiveld en één plataan is aan het Geert Grooteplein aangeplant. Gerard van der Weerden van de kassen/proeftuin is blij met de platanen bij ‘zijn’ kassen: “Hopelijk kunnen we daar straks weer van alles vinden voor onderzoek en onderwijs. Op de plek waar de bomen aangeplant worden, laten we de natuur straks haar gang gaan. Er ontstaat dan een “ruig” gebiedje waar naast planten straks bijvoorbeeld ook vogels, slakken, rupsen, insecten en andere organismen te vinden zijn. Een grotere biodiversiteit kan weer interessant zijn voor onderzoekers.”
Uitvoering
Omdat de plantplaatsen niet optimaal waren, heeft BTL Bomendienst diverse voorbereidingen getroffen. Ren Lagerweij, Projectleider en European Tree Technician: “Op het depot zijn de bomen rondom de kluit vrij gegraven om daarna met een telekraan op een dieplader te kunnen worden gezet. Op de nieuwe plantlocatie is grond uitgewisseld, de aanwezige grond is afgevoerd en er is nieuwe teelaarde aangebracht. Deze teelaarde is vervolgens verrijkt met wormenmest. Door dit te combineren met een goede nazorg in de komende drie jaar, kunnen de huidige en toekomstige studenten en medewerkers van de universiteit ook in de toekomst blijven genieten van deze mooie bomen.
Bron: BTL.nl

Meer bomen doen overstromingswater met een vijfde afnemen

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Southampton.
Voor hun studie onderzochten de wetenschappers het stroomgebied van New Forest, stroomopwaarts van de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië. Ze wilden nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in de lager gelegen gebieden.
Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een afstand van ongeveer een vierde van de totale lengte van de rivier, kan de hoogte van het overstromingswater tot twintig procent verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen.
Natuurlijke processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te doen. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms.
Bron: cgconcept.be
 

Bewoners kunnen plek voor een boom in de buurt kiezen

De gemeente Leusden, SIGHT Landscaping en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen te vergroenen. Inwoners kunnen tot 1 maart een geschikte plek voor een boom aanmelden. De drie partijen bekijken of daar tijdens de Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016 ook daadwerkelijk een boom kan worden geplant.
‘Inwoners van Leusden kennen hun eigen omgeving het best. Zij weten bijvoorbeeld waar een braakliggend veldje, een saai betegeld (school)plein of een groen hoekje is dat nog wel een boom kan gebruiken. Bewoners kunnen checken of de uitgekozen plek voor een boom voldoet aan de criteria – te vinden op de website www.onzebuitenruimte.nl´, aldus de gemeente.
Gevraagd wordt onder meer om met de omwonenden af te stemmen of zij ook graag een boom op de gekozen plek zien. Als dat akkoord is kan een aanvraag vóór 1 maart 2016 naar bomen@leusden.nl worden gemaild.
Per inwoner of per school kan één boom/plek worden aangemeld. De gemeente Leusden en SIGHT Landscaping bepalen aan de hand van de criteria of de boom daadwerkelijk geplant kan worden.
Bron: leusderkrant.nl

Dobberend bos van 20 bomen in Rotterdam onthuld

Rotterdam heeft een nieuw opmerkelijk kunstwerk. In de Rijnhaven dobberen vanaf vorige week 20 Hollandse iepen in hergebruikte oude zeeboeien.

Het idee komt van Jeroen Everaert, oprichter van kunstproducent Mothership. Hij deed de inspiratie op van een kunstwerk van Jorge Bakker die in een groot aquarium miniatuurbomen plaatste.
Het dobberend bos moet de relaties van mensen in een stad en de natuur symboliseren door de bomen in een industriële omgeving te plaatsen. Ook moet het mensen herinneren dat er meer groen nodig is in de stad.
12 tot 13 meter 
Voorafgaand aan het project hebben studenten van het Van Hall Instituut onderzoek gedaan naar welke soort bomen geschikt zijn om geplaatst te worden in het water. Verder hebben nog studenten van de TU Delft en een reeks bedrijven geholpen bij het ontwerp van de boeien.
Zo komen de bomen nauwelijks in contact met het water waar ze op drijven. In elke boei is een container van 600 liter water om de bomen van water te voorzien. 4 keer per jaar wordt het water aangevuld.
De bomen groeien naar verwachting nog 4 meter en zijn dan ongeveer 12 tot 13 meter hoog.
Bron: groenecourant.nl

Het belang van bomen in de stad

Bomen hebben een veel groter belang voor de kwaliteit van de leefomgeving dan je op het eerste gezicht zou denken. Niet alleen verfraaien ze de omgeving, ze kunnen ook een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de vaak slechte luchtkwaliteit in onze steden. De laatste tijd wordt veel geschreven over fijnstof en de risico’s daar van voor de volksgezondheid. Het in stand houden en verbeteren van de bomenstand in de stad is een goede methode om fijnstof te bestrijden.
Dit is belangrijk omdat de verborgen kosten van een slechte luchtkwaliteit enorm zijn. Een onderzoek in opdracht van het Astmafond uit 2005 trekt als conclusie dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van medische kosten en vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijnstof.
De positieve effecten op de luchtkwaliteit is een van de belangrijkste redenen om bomen in de stad zo veel mogelijk te handhaven, maar er zijn nog veel meer voordelen verbonden aan een groene stad.
Luchtkwaliteit
Planten en bomen dragen aanzienlijk bij aan de verwijdering van fijnstof, schadelijke oxiden en ozon uit de lucht . In een onderzoek van Alterra (Oosterbaan et al 2006) werd vastgesteld dat bijna de gehele produktie aan fijnstof van een autoweg door het proefgebied werd weggevangen door de aanwezige vegetatie. Ook een Amerikaans onderzoek (Nowak, 2002) liet zien dat bomen tonnen aan fijnstof kunnen wegvangen. Deze onderzoekers becijferden dat de stadsbeplanting daardoor vele miljoenen dollars waard is.
Microklimaat, energiebesparing en geluidsdemping
Bomen geven schaduw en beperken temperatuurextremen. Ze bevochtiging de lucht die daardoor koeler en aangenamer aanvoelt. Dit beperkt in de zomer de noodzaak tot koelen. Doordat in de luwte van bomen de windsnelheden lager zijn verminderen de warmeteverliezen van gebouwen wat ‘s winters energie bespaart. Tenslotte dempen bomen verkeerslawaai en leveren een sterke vermindering van geluidasoverlast op.
Waterbeheer
Bomen verbeteren de structuur van de bodem en zorgen dat er meer water wordt kan worden vastgehouden wat vermindering van wateroverlast kan geven.
Woon en Leefgenot
Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi en functioneel groen is het recht van iedere burger. Het geeft woonsfeer, leef- en woongenot en het daagt uit tot “buiten zijn”. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen, en geeft ruimte voor ontspanning en beweging. Tenslotte tonen onderzoeken aan dat groen de waarde van vastgoed met 6 tot 15% laat toenemen. Dit betekend dus ook een hogere belastingopbrengst voor de (lokale) overheid
Biodiversiteit
Straatboombeplantingen zijn vooral gunstige vanwege de omvang van elke individuele boom. Elke boom is een ecosysteem op zichzelf en is daarmee een ideale schuilplaats en voedselbron voor allerlei fauna.
Bron: sme-ede.nl

Meer bomen doen overstromingswater met een vijfde afnemen

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Southampton.
Voor hun studie onderzochten de wetenschappers het stroomgebied van New Forest, stroomopwaarts van de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië. Ze wilden nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in de lager gelegen gebieden.

Watermanagement

“Uit ons onderzoek blijkt dat het strategisch aanplanten van bomen het risico op overstromingen vermindert”, zegt Simon Dixon van het Instituut voor Bosonderzoek aan de universiteit van Birmingham en hoofdauteur van de studie.
Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een afstand van ongeveer een vierde van de totale lengte van de rivier, kan de hoogte van het overstromingswater tot twintig procent verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen.
Het resultaat toont aan dat goed watermanagement vaak niet erg ver moet gezocht worden, zegt co-auteur David Sear van de universiteit van Southampton.
“Natuurlijke processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te doen”. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms.
Bron: IPSnews.be

Bomen passen zich aan hogere temperaturen aan, waardoor opwarming wordt beperkt

Bomen kunnen zich aanpassen aan de stijgende temperaturen en de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen beperken. Dit blijkt uit een studie die afgelopen woensdag is gepubliceerd in het vakblad Nature. Hierin wordt gesteld dat planten een kleinere rol hebben dan verwacht in het opwarmen van de aarde zoals kort geleden werd gesteld.
Bomen, planten en mensen produceren koolstofdioxide als afvalproduct voor het verbranden van energie. Als de temperatuur stijgt, gebruiken bomen meer energie terwijl zij ‘uitademen’ en stoten daardoor meer koolstofdioxide uit. Dat werd gesteld door een onderzoek wat recentelijk is gepubliceerd.
Onderzoekers van het vakblad Nature stellen nu echter dat bomen zich aanpassen aan de opwarming van de aarde. In het begin zullen zij door de toenemende temperatuur  meer CO2 uitstoten, maar zij zijn in staat om sneller te acclimatiseren dan gedacht. De uitstoot zal dus na verloop van tijd de beginwaarde krijgen die de boom uitstootte bij een lagere temperatuur.
Het team van onderzoekers deed jarenlang onderzoek bij 10 verschillende soorten bomen, waaronder de eik, de den en de spar. De bomen werden in kunstmatig opgewarmde ruimtes onderzocht. Uit de resultaten bleek dat bij een toename van 3,4 graden, bomen tot 80% minder uitstoot hadden en zich dus veel beter aan een hogere temperatuur kunnen aanpassen dan gedacht.
 

Eerste boom in Nieuwland langs de A1 geplant

Wethouder Menno Tiggelaar heeft vanmorgen in Nieuwland samen met leerlingen van de drie basisscholen, de eerste boom geplant in het bomenproject langs de A1
Wethouder leefomgeving van de gemeente Amersfoort, Menno Tiggelaar heeft vanmorgen in Nieuwland samen met leerlingen van de drie basisscholen, de eerste boom geplant in het bomenproject langs de A1.
Het initiatief komt van bewoners, het buurtinitiatief Nieuwland. Die hebben de handen uit de mouwen gestoken en een plan ontwikkeld om een groene buffer te vormen tegen fijnstof en geluidsoverlast afkomstig van de naast de wijk gelegen A1.
Wat ook bijzonder is: de bron voor het benodigde geld voor het bomenplan hebben de bewoners ook zelf aangeboord. Een deel komt van compensatie door Rijkswaterstaat voor elders gekapte bomen, een bijdrage van de gemeente omdat er in onze wijk zoveel zieke kastanjes zijn gekapt en de rest van het begrote bedrag moet uit sponsoring komen.
De gemeente ondersteunt het initiatief van harte, maar als bewoners niet het voortouw hadden genomen was het plan er nooit gekomen en zeker niet uitgevoerd.
Hiermee is er dus een begin gemaakt met een groene buffer tussen de snelweg en de woonwijk, die een beetje zorgt voor onze gezondheid en die van onze kinderen, voor ontspanning en recreatie en voor educatie voor kinderen die hier straks kunnen spelen, bloemen plukken, naar bijen kijken en nog veel meer.
Op de foto’s zet wethouder Menno Tiggelaar samen met de leerlingen de eerste boom in de grond. Ook plaatste hij een tijdscapsule met tekeningen en verhaaltjes van kinderen, die in de toekomst misschien een mooi beeld geven van het leven van nu.
Bron: amersfoortnu.nl

Kinderen planten nieuwe bomen in de wijk Casterhoven in Kesteren

Bassschoolleerlingen van groep 7/8 van Het Palet, groep 8 van De Wegwijzer en groep 8 van Het Kompas in Kesteren, gaan op woensdag 16 maart om 10.30 uur bomen planten in de woonwijk Casterhof in Kesteren. De 70 scholieren planten met wethouder Herman Gerritsen van de gemeente Neder-Betuwe 30 bomen. Die komen aan de Dominee J.T. Doornenbalstraat, de Dominee C. van de Bergstraat en de Dokter A. Zandijkhof. Het gaat om 3 soorten bomen. Ze zijn zorgvuldig en in overleg met het Tree Centre Opheusden uitgekozen.