Kin­de­ren plan­ten nieu­we bomen in de wijk Cas­ter­ho­ven in Kes­te­ren

Bass­school­leer­lin­gen van groep 7/8 van Het Palet, groep 8 van De Weg­wij­zer en groep 8 van Het Kom­pas in Kes­te­ren, gaan op woens­dag 16 maart om 10.30 uur bomen plan­ten in de woon­wijk Cas­ter­hof in Kes­te­ren. De 70 scho­lie­ren plan­ten met wet­hou­der Her­man Ger­rit­sen van de gemeen­te Neder-Betu­we 30 bomen. Die komen aan de Domi­nee J.T. Door­nen­bal­straat, de Domi­nee C. van de Bergstraat en de Dok­ter A. Zan­dijk­hof. Het gaat om 3 soor­ten bomen. Ze zijn zorg­vul­dig en in over­leg met het Tree Cen­tre Opheus­den uit­ge­ko­zen.