Het belang van bomen in de stad

Bomen hebben een veel groter belang voor de kwaliteit van de leefomgeving dan je op het eerste gezicht zou denken. Niet alleen verfraaien ze de omgeving, ze kunnen ook een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de vaak slechte luchtkwaliteit in onze steden. De laatste tijd wordt veel geschreven over fijnstof en de risico’s daar van voor de volksgezondheid. Het in stand houden en verbeteren van de bomenstand in de stad is een goede methode om fijnstof te bestrijden.
Dit is belangrijk omdat de verborgen kosten van een slechte luchtkwaliteit enorm zijn. Een onderzoek in opdracht van het Astmafond uit 2005 trekt als conclusie dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van medische kosten en vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijnstof.
De positieve effecten op de luchtkwaliteit is een van de belangrijkste redenen om bomen in de stad zo veel mogelijk te handhaven, maar er zijn nog veel meer voordelen verbonden aan een groene stad.
Luchtkwaliteit
Planten en bomen dragen aanzienlijk bij aan de verwijdering van fijnstof, schadelijke oxiden en ozon uit de lucht . In een onderzoek van Alterra (Oosterbaan et al 2006) werd vastgesteld dat bijna de gehele produktie aan fijnstof van een autoweg door het proefgebied werd weggevangen door de aanwezige vegetatie. Ook een Amerikaans onderzoek (Nowak, 2002) liet zien dat bomen tonnen aan fijnstof kunnen wegvangen. Deze onderzoekers becijferden dat de stadsbeplanting daardoor vele miljoenen dollars waard is.
Microklimaat, energiebesparing en geluidsdemping
Bomen geven schaduw en beperken temperatuurextremen. Ze bevochtiging de lucht die daardoor koeler en aangenamer aanvoelt. Dit beperkt in de zomer de noodzaak tot koelen. Doordat in de luwte van bomen de windsnelheden lager zijn verminderen de warmeteverliezen van gebouwen wat ‘s winters energie bespaart. Tenslotte dempen bomen verkeerslawaai en leveren een sterke vermindering van geluidasoverlast op.
Waterbeheer
Bomen verbeteren de structuur van de bodem en zorgen dat er meer water wordt kan worden vastgehouden wat vermindering van wateroverlast kan geven.
Woon en Leefgenot
Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi en functioneel groen is het recht van iedere burger. Het geeft woonsfeer, leef- en woongenot en het daagt uit tot “buiten zijn”. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen, en geeft ruimte voor ontspanning en beweging. Tenslotte tonen onderzoeken aan dat groen de waarde van vastgoed met 6 tot 15% laat toenemen. Dit betekend dus ook een hogere belastingopbrengst voor de (lokale) overheid
Biodiversiteit
Straatboombeplantingen zijn vooral gunstige vanwege de omvang van elke individuele boom. Elke boom is een ecosysteem op zichzelf en is daarmee een ideale schuilplaats en voedselbron voor allerlei fauna.
Bron: sme-ede.nl