Amster­dam­se basis­school heeft fruit­dool­hof

Voor het pro­ject Fruit4Schools van Wage­nin­gen UR zijn in het Amster­dam­se stads­deel Oost bij ver­schil­len­de basis­scho­len mini­boom­gaard­jes aan­ge­legd. Op het school­plein van de Nel­son Man­de­la­school in de Trans­vaal­buurt werd onlangs ook een boom­gaard geo­pend.

Op het school­plein is een prach­ti­ge fruit­boom­gaard in de vorm van een dool­hof aan­ge­legd. De fruit­dool­hof werd op 22 maart fees­te­lijk geo­pend door de leer­lin­gen en Ivar Manu­el (voor­zit­ter dage­lijks bestuur van de bestuurs­com­mis­sie Oost) en Ernst van den Ende (direc­teur Plant Sci­en­ces Group Wage­nin­gen UR).
Zien hoe gezond eten groeit
Met Fruit4Schools snijdt het mes aan meer­de­re kan­ten: kin­de­ren leren op prak­ti­sche wij­ze over de natuur, ont­dek­ken fruit als gezond tus­sen­door­tje en ze leren zor­gen voor hun omge­ving. Daar­naast komt er meer groen op de school­plei­nen, waar ook buurt­be­wo­ners van kun­nen genie­ten.
bron: wageningenur.nl