Van 26 tot en met 29 januari vond de 34ste editie van IPM plaats. Bedrijven uit allerlei landen konden tijdens deze plantenbeurs hun beste sortimenten ten toon stellen. De beurs werd dit jaar door nog meer mensen bezocht dan voorgaande jaren en telde 57.200 bezoekers. Dit jaar waren er 1.585 standhouders aanwezig afkomstig uit 48 verschillende landen. 
Nederland valt in de prijzen 
Tijdens de finale van de AIPH International Grower of the Year Awards 2016, kreeg Florensis van de jury de ‘Gold’ onderscheiding in de categorie ‘Young Plants’ toegekend. Als winnaar van de categorie ‘Young Plants’ werd Florensis samen met Costa Farms (winnaar ‘Finished Plants & Trees’) en Arcadia Chrysanten (winnaar ‘Cut Flowers’) beoordeeld voor de overall ­ en meest prestigieuze onderscheiding, de felbegeerde ‘Gold Rose’, die wordt uitgereikt aan de wereldwijde AIPH International Grower of the Year. Directeur Leo Hoogendoorn uit Werkendam: “Florensis is trots en blij met haar mondiale ‘Gold’ toekenning in de categorie ‘Young Plants’. Graag bedanken we iedereen voor de mooie reacties die we sinds onze nominatie in ontvangst hebben mogen nemen”.
Show Your Colours Award IPM 2016
De Show Your Colours Award IPM 2016 werd dit jaar gewonnen door de Hydrangea macrophylla hybride (Hochzeits-Hortensie) van Helmers Baumschulen GmbH. De genomineerde planten en concepten stonden op twee verschillende plekken tentoongesteld. Op beide plaatsen konden de bezoekers tot en met donderdagochtend door middel van speciale muntjes hun favoriete plant/concept belonen. Daarnaast kon er online worden gestemd via de websites van IPM Essen en BIZZ Communications. Op donderdagmiddag beoordeelde een vakjury bestaande uit: Oliver P. Kuhrt (Messe Essen, Juryvoorzitter), Sytse Berends (Blunt Communicatieadvies/Peak Retail), Michel Verbeek (Royal FloraHolland), Werner Oschek (vakjournalist diverse Duitse vakbladen), Susanne Blom en Dessi Malokov de inzendingen.
Bron: TuinbouwCommunicatie

 Hoe krijgen we onze gebouwen groen?

Dat is de vraag die centraal staat tijdens het congres Buildin’Green dat Into Green organiseert op donderdag 21 januari 2016 in het FOX theater, Park 20|20 in Hoofddorp. Het kennisplatform doet dat samen met diverse brancheverenigingen, waaronder VHG, VGB, BNA en BNO.
Levend groen vergroot de waarde van gebouwen, steeds meer onderzoek wijst dit uit. Gebouwen worden gezonder, plezieriger, natuurlijker en waardevoller. Toch blijkt in de praktijk dat groen in de uitvoeringsfase vaak als eerste wordt geschrapt. Dit kan alleen veranderen als groen al in het ontwerp meegenomen wordt. Hoe raken alle partners in de bouwketen hiervoor enthousiast? Dat doet Into Green door ze elkaar te laten ontmoeten en te inspireren.
Groen is belangrijk
Vijf sprekers, waaronder projectontwikkelaar Owen Zachariasse, architect Raimond de Hullu en groene ontwerper Mike Weinmaster zullen elk vanuit hun eigen expertise ingaan op de boodschap ‘groen is belangrijk’. Jan-Peter Kastelein van Ynno vertelt over het revitaliseren van het bestaande hoofdkantoor van Liberty Global waarbij groen een cruciale rol speelt.
De deelnemers krijgen ook een rondleiding door park 20|20, het eerste volledig cradle to cradle kantorenpark van de wereld.
Prijsuitreiking Interieurbeplanting van het Jaar
Na een afsluitende discussie vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats van de eerste editie van de landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar, georganiseerd door Branchevereniging VHG. De vakjury heeft vier inzendingen genomineerd als kanshebbers:
Isala Ziekenhuis in Zwolle, Van der Tol bv
Koninklijke Auping in Deventer, Rent a Plant
Restaurant Fortuyn in Haarlem, Ambius
Bibliotheek in Schiedam, Zuidkoop bv
Deze vier projecten zijn inspirerende voorbeelden voor de sector en de markt. Ze laten ieder op een geheel eigen wijze zien dat professioneel ontworpen, aangelegd en onderhouden binnengroen een positief effect heeft op de ruimte en de beleving ervan door de gebruikers.
Locatie: FOX theater, Park 20|20 in Hoofddorp
Voor meer informatie zie http://www.buildingreen.nl/
slider-hullu

Expert Group adviseert EU over R&I-agenda voor Nature –Based Solutions
Eeuwen lang zagen vooruitstrevende, moderne mensen de natuur eerder als een barrière tegen de vooruitgang dan als bondgenoot. In onze huidige tijd begint het besef door te dringen dat de natuur juist ook kansen kan bieden. Bijvoorbeeld in het kader van de klimaatverandering, het feit dat steeds meer mensen in de stad zullen wonen en de uitdaging om de stad tegen die achtergronden leefbaar te houden.  De Europese Commissie wil een actief beleid op dit gebied ondersteunen. Zij stelde een expert groep samen om een nieuw programma uit te werken onder Horizon 2020 met als thema ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’. Het gaat om innovatieve oplossingen in de bebouwde omgeving, waarin de natuur centraal staat. Begin dit jaar heeft de expert groep haar eindrapport opgeleverd aan de Europese Commissie. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, maakte deel uit van de ‘Horizon 2020 Expert Group’ die tekent voor dit eindrapport.
Doelstellingen en acties
De expert group formuleert vier doelstellingen: versterking van duurzame verstedelijking, herstel van aangetaste ecosystemen, aanpassing aan en matiging van klimaatverandering, beter voorbereid zijn op en bestand tegen risico’s. Daartoe definieert de expert group een zeven items tellende agenda voor Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities’.

 1. Stedelijk herstel door middel van natuurlijke oplossingen.
  2. Natuurlijke oplossingen voor beter welzijn in stedelijke gebieden.
  3. Natuurlijke oplossingen voor kunstverdediging.
  4. Multifunctionele waterkeringen door herstel van ecosystemen.
  5. Natuurlijke oplossingen voor duurzaam gebruik van grondstoffen en energie.
  6. Natuurlijke oplossingen voor de vergroting van de waarde van ecosystemen als verzekering (b.v. tegen calamiteiten).
  7. Binding van CO2 door middel van natuurlijke oplossingen, zoals de inzet van bomen en planten.

Voorbeelden
Naast concepten zoals ‘ruimte voor de rivier’ en herstel van de natuurlijke weerbaarheid van kustgebieden tegen bedreigingen zoals vervuiling en overstromingen, vormt de vergroening van de stedelijke omgeving een centraal thema in het (inclusief bijlagen) 70 pagina’s tellende rapport. We vinden er inspirerende voorbeelden zoals parken die worden aangelegd op het tracé van een buiten gebruik gestelde ondergrondse trein in New York en de verhoogde spoorlijn, de ‘promenade plantée’ in Parijs.
Het (Engelstalige) rapport van de expert group is te verkrijgen via het Bureau Publicaties van de Europese Commissie (http://bookshop.europa.eu). Inmiddels heeft de Europese Commissie ook de mogelijkheid geopend om projectvoorstellen in te dienen.
 

‘Hoe vergroenen we onze steden en op welke manier kunnen mensen hier al in hun eigen tuin mee beginnen?’ Dat was het thema van een bijdrage die Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en vertegenwoordiger namens De Groene Stad, op woensdag 20 mei 2015 in het Augustijnen klooster in het Vlaamse Gent leverde op een internationale conferentie over ‘nature based solutions’. De conferentie werd georganiseerd door Alter-Net, het Europese netwerk van kennisinstellingen op het gebied van ecosystemen (zoals het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving) en de Europese Commissie.
Voornaamste doelstelling van de driedaagse conferentie was uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van de wisselwerking tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en Anderzijds stedelijke ontwikkeling. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van het EU-voorzitterschap dat dit halfjaar wordt bekleed door Letland.
In zijn interventie stelde Egbert Roozen vast dat (gelukkig) zowel in Nederland als ook breder, in Europa, de belangstelling voor het maatschappelijk nut van stedelijk groen toeneemt. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen (uit vrijwel alle 28 EU-landen) voorbeelden te laten zien van het uit Nederland afkomstige concept ‘de Levende Tuin’.
De Levende Tuin is:
1. Een tuin waar de dieren zich thuisvoelen
2. Een tuin die opgebouwd is uit gerecyclede materialen
3. Een tuin voor vlinders en vogels
4. Een tuin gemaakt van duurzame materialen
5. Een tuin die per saldo direct milieubesparend is

Ook in Bulgarije worden concrete stappen gezet om de ‘Green City filosofie’ te verspreiden. Onlangs werd al de Bulgaarse variant van de internationale website van The Green City gepresenteerd. Daarnaast zal er van 29 t/m 31 mei a.s. een conferentie worden georganiseerd, die geheel in het teken zal staan van mogelijkheden om steden verder te vergroenen.
Op de conferentie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zal Leon Smet namens de stichting iVerde – en daarmee De Groene Stad – present zijn om de Nederlandse ervaringen op dit gebied te delen met Bulgaarse landschapsarchitecten, hoveniers en kwekers. Daarnaast zal de Nederlandse vaste plantenkweker Bert Griffioen, een praktische toelichting geven op praktische toepassing van groenprojecten in de stedelijke omgeving.
De twee Bulgaarse organisaties ‘Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) en ‘Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries’ (BAOPN) hebben onlangs besloten de handen ineen te slaan. De stichting iVerde heeft de afgelopen tijd kennis van het principe ‘De Groene Stad’ overgedragen aan de Bulgaarse collega’s, op basis waarvan binnen Bulgarije de groene ondernemersorganisaties nu gaan samenwerken.
Naast de Bulgaarse minister van Regionale Ontwikkeling Lilyane Pavlova zullen de Nederlandse ambassadeur Tom van Oorschot en de permanent vertegenwoordiger van de EU in Sofia Ognian Zlatov een openingswoord uitspreken.

‘Groene Infrastructuur’ is het thema van een internationaal congres dat op 25 en 26 februari a.s. wordt gehouden in Milaan (Italië). De bijeenkomst vindt plaats in de aanloop naar de Expo 2015 in Milaan, waarvoor het motto is gekozen ‘Feeding the Planet, Energy for Life’. Egbert Roozen, is een van de sprekers.
Nederland behoort tot de zes Europese landen waar het initiatief van de Groene Stad / the Green City actief is opgepakt. De andere vijf zijn Italië, Duitsland, Hongarije, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Europese Commissie in Brussel heeft zich voluit achter het Groene Stap concept geschaard, wat onder meer tot uitdrukking zal komen in toespraken  van  Pia Bucella, directeur Milieubeleid en Kurt Vandenberghe, directeur Klimaatbeleid bij de Commissie.
Europese Commissie
De Europese Commissie verwoordt haar standpunt over de noodzaak van vergroening van de Europese steden aldus: ‘Groene Infrastructuur is gebaseerd op het beginsel dat de noodzaak van bescherming en verbetering van de natuur en de natuurlijke processen, zowel als de vele voordelen die de natuur de menselijke samenleving biedt, kunnen worden geïntegreerd in ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Door groene infrastructuur verwezenlijken in stedelijke gebieden versterkt men het gemeenschapsgevoel en bestrijdt men uitsluiting en sociaal isolement. Deze benadering komt zowel individuele burgers ten goede als de samenleving als geheel, in haar fysieke, psychische en sociaaleconomische ontwikkeling.
Groene Infrastructuur komt zowel de mens als de natuur ten goede. Ze dient te worden ontworpen en beheerd als een multifunctionele hulpbron die een breed scala aan opbrengsten kan genereren in een en dezelfde ruimte. Groene Infrastructuur omvat natuur en semi-natuur, groene elementen en groene ruimten – van grote onontgonnen gebieden tot groene daken op gebouwen, in landelijke en stedelijke gebieden, te land in meren en rivieren, in kustgebieden en op zee. Door versterking van de Groene Infrastructuur kunnen waardevolle landschappelijke elementen worden onderhouden of gecreëerd, wat bijdraagt aan gezonde ecosystemen  en biodiversiteit. De Resource Efficiency Roadmap, de weergave van het element ‘duurzaamheid’ in de door de Europese Commissie gepresenteerde strategie EU 2020, noemt investeringen in Green Infrastructure een belangrijke stap in de richting van een betere bescherming van natuurlijk erfgoed, in de richting van slimme, duurzame en inclusieve groei, als prioritaire doelstelling van de EU.
Strategie
Doel van de bijeenkomst in Milaan is het verder ontwikkelen van een strategie voor groenere steden in Europa. Een van de voorbeeldprogramma’s is het Klimaat Energie Plan van Parijs, dat ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 75% vóór 2050.

Roemeense variant in voorbereiding
iVerde, waarin VHG, Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten samenwerken, heeft de afgelopen maand op een aantal buitenlandse symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgd over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe.
Zo sprak Egbert Roozen, op uitnodiging van de Landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Engeland namens De Groene Stad, op de Landscape Show in Londen. Tegen de achtergrond van de stedelijke ontwikkeling in de toekomst, de klimaatverandering en het beschermen van de biodiversiteit sprak Roozen over de mogelijkheden om zowel in de particuliere tuin als in het openbaar groen aandacht te besteden aan vergroening. Hij stond daarbij ook stil bij de nieuwe trends op het gebied van groene schoolpleinen, groen in ziekenhuizen en groen in kantoorgebouwen. Ook wierp hij een blik vooruit naar de Floriade 2022, die zal worden gehouden in Almere en in het teken staat van Growing Green Cities.
Ook in Roemenië werd De Groene Stad filosofie succesvol ontvangen. Leon Smet, die namens de Groene Stad onder andere sprak op een bijeenkomst voor zestig Roemeense burgemeesters in Satu Mare en voor landschapsarchitecten en groene organisaties in de Nederlandse ambassade te Boekarest, toont zich zeer enthousiast over het bezoek. Smet: ‘Je merkt dat het thema hier enorm leeft. Wij zetten dan ook in op kennisoverdracht vanuit Nederland, waar wij van oudsher op groen gebied veel expertise in huis hebben, zodat de Groene Stad filosofie in verschillende landen lokaal opgezet kan worden. Ook via het netwerk van de ENA, de Europese vereniging van producentenorganisaties voor boomkwekerijproducten, krijgt de Groene Stad filosofie aandacht in de verschillende lidstaten.’
Voor 2015 staat onder andere een symposium op de rol waarin het Roemeens bedrijfsleven, beleidsmakers en landschapsarchitecten met elkaar in gesprek gaan. Ook zal het kennisplatform De Groene Stad een Roemeense variant krijgen met dezelfde look and feel.
Binnenkort zal iVerde haar Groene Stad visie ook in Estland presenteren. Egbert Roozen zal spreken over innovatieve groentoepassingen op een bijeenkomst in aanwezigheid van de secretaris-generaal van het Estse ministerie van Landbouw en de Nederlandse ambassadeur in Estland.
Ook in Bulgarije staan presentaties gepland. Smet zal in Sofia de Bulgaarse Vereniging van Gemeenten toespreken en tevens in gesprek gaan leden van de Bulgaarse brancheverenigingen voor ondernemers in het groen.
 

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot China wordt positief bericht over de Floriade. De website ecoficial.com stelt zelfs dat Almere met het plan van MVRDV transformeert “into the greenest city ever built”.
 
Het Almeerse concept voor de Floriade 2022 – en de ‘making of’ daarvan – kent een sterke internationale oriëntatie. Kern is dat Almere wil toegroeien naar een gedeeld beeld van de ideale Green City, dat nationaal en internationaal (h)erkend zal worden. Deze ideale Green City moet ook fysiek vorm krijgen; Almere zal een prototype groene stad ontwikkelen, dat niet alleen het decor van de zevende editie van de Floriade zal vormen, maar dat ook zal transformeren tot een nieuwe, blijvende stadswijk.
 
Steden groener maken
Met ‘Growing Green Cities’ speelt Almere in op een universeel vraagstuk. Adri Duivesteijn, wethouder in Almere: “Wat bijzonder is, is dat steden over de hele wereld worstelen met dezelfde vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet verdringt? Of het nu gaat om stadslandbouw, om recreatiegroen of om duurzame energie; overal wordt gezocht naar manieren om steden – letterlijk en figuurlijk – groener te maken. Steden willen ervaringen delen en van elkaar leren. Wij willen een internationale kennisuitwisseling op gang brengen, waarin het thema ‘Growing Green Cities’ wordt uitgediept. Het is een invalshoek die ook voor de tuinbouwsector van belang is; de sector zoekt tenslotte naar manieren om tuinbouw dichter bij de mensen – dus in de steden – te brengen.”
 
Samenbrengen best practices
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar durende dialoog, in aanloop naar de Floriade 2022, waarin best practices worden samengebracht. De internationale belangstelling voor de Almeerse plannen heeft er (mede) toe geleid dat verschillende steden hebben gereageerd op de oproep van Almere. Inmiddels hebben Taipei, Shenzhen en Vancouver aangegeven dat zij graag deelnemen aan de dialoog, om op deze manier mee te werken aan de ontwikkeling van het prototype Green City. Het zijn stuk voor stuk steden die hun sporen hebben verdiend.

Aanplanten ‘Eco City’
Zo organiseerde Taipei in 2010 de World International Flora Exposition, met ‘Green City’ als overkoepelend thema. De tentoonstelling vond plaats in het hart van de stad, om te illustreren dat een samengaan van landschap en stedelijkheid mogelijk is. Shenzhen plant momenteel een ‘Eco City’ in het noorden van de stad; een stadsdeel dat volledig energieneutraal moet worden, en waar veel aandacht voor stadslandbouw zal zijn. Vancouver is één van de meest leefbare steden ter wereld – de uitstoot van broeikasgassen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevolkingsgroei van 27% en een banengroei van 18% – en heeft de ambitie om in 2020 de ‘Greenest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of healthy, prosperous, Greenest Cities”, schreef de burgemeester van Vancouver in zijn steunbetuiging voor de Almeerse kandidatuur.
 
‘Tour de Floriade’
In de komende maanden wordt bekeken waar verdere nationale en internationale samenwerking mogelijk is, welke best practices bij elkaar kunnen worden gebracht. In augustus reizen burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Ben Scholten naar de Verenigde Staten, en doen daar meerdere steden aan om te bezien of en welke bijdrage zij aan de kennisuitwisseling zouden kunnen leveren. Zij bezoeken onder andere Chicago, Denver, Las Vegas en Los Angeles, waar verschillende initiatieven worden ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Zo is er het ‘Chicago Climate Action Plan’, een stadsbreed plan om de uitstoot van CO2 te verlagen en daarmee bij te dragen aan een schoner lokaal leefmilieu, en is in Denver gestart met ‘Greenprint Denver’, om te komen tot praktische oplossingen om de relatie tussen mens en natuur te versterken.
 
Growing Green Cities
De kennisuitwisseling bestaat uit een serie van internationale bijeenkomsten. Het eerste congres, met als titel ‘Growing Green Cities I’, vindt plaats op 20 september van dit jaar, op het Floriadeterrein in Venlo. Tijdens dit congres staat de voedselindustrie centraal; het gaat met name om de vraag welke trends de toekomst van ons voedsel gaan bepalen en welke rol steden daarin spelen. Sprekers zijn onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas, landschapsarchitect Andreas Kipar en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl; aanmelden kan ook via deze website.
 

Onlangs bracht een delegatie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – onder leiding van Doeke Faber – een bezoek aan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar om de Nederlandse kansen te verkennen bij de ontwikkeling van ‘groene steden’ in de Arabische Golfregio.

De groep omvatte landschapsarchitecten, leveranciers van uitgangsmateriaal, plantgoed, verticale tuinen en daktuinen, evenals een kennisinstelling en de overheid. Tijdens het bezoek is veel energie gestoken in het produceren van één gezamenlijke propositie richting de lokale overheden.

Prioriteit aan vergroenen van publieke ruimten
Met bezoeken aan Riyadh, Dammam, Abu Dhabi, Al Ain en Doha werden enkele van de snelst groeiende en ook rijkste steden van het Midden-Oosten aangedaan. Voor alle genoemde steden geldt dat zij hoge prioriteit geven aan de vergroening van de publieke ruimten en duurzaam bouwen. Echter, in aanpak en stadium van ontwikkeling zijn er aanzienlijke verschillen.

Kracht van Nederland
Naast concrete marktkansen en handelscontacten heeft de missie ook opgeleverd dat het raadzaam is om in deze landen met één gezamenlijke propositie aan de slag te gaan in plaats van elk afzonderlijk met zijn aanbod. De kracht van Nederland ligt in het bieden van geïntegreerde oplossingen voor de uitdagingen waarmee men in de Golfregio worstelt bij het realiseren van groene steden. Als follow-up zal een delegatie uit deze regio worden uitgenodigd voor de Floriade.

In het magazine Berichten Buitenland van het ministerie van EL&I leest u het hele verhaal » (pagina 5 t/m 8)