Internationale belangstelling voor Green City plannen Almere

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot China wordt positief bericht over de Floriade. De website ecoficial.com stelt zelfs dat Almere met het plan van MVRDV transformeert “into the greenest city ever built”.
 
Het Almeerse concept voor de Floriade 2022 – en de ‘making of’ daarvan – kent een sterke internationale oriëntatie. Kern is dat Almere wil toegroeien naar een gedeeld beeld van de ideale Green City, dat nationaal en internationaal (h)erkend zal worden. Deze ideale Green City moet ook fysiek vorm krijgen; Almere zal een prototype groene stad ontwikkelen, dat niet alleen het decor van de zevende editie van de Floriade zal vormen, maar dat ook zal transformeren tot een nieuwe, blijvende stadswijk.
 
Steden groener maken
Met ‘Growing Green Cities’ speelt Almere in op een universeel vraagstuk. Adri Duivesteijn, wethouder in Almere: “Wat bijzonder is, is dat steden over de hele wereld worstelen met dezelfde vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet verdringt? Of het nu gaat om stadslandbouw, om recreatiegroen of om duurzame energie; overal wordt gezocht naar manieren om steden – letterlijk en figuurlijk – groener te maken. Steden willen ervaringen delen en van elkaar leren. Wij willen een internationale kennisuitwisseling op gang brengen, waarin het thema ‘Growing Green Cities’ wordt uitgediept. Het is een invalshoek die ook voor de tuinbouwsector van belang is; de sector zoekt tenslotte naar manieren om tuinbouw dichter bij de mensen – dus in de steden – te brengen.”
 
Samenbrengen best practices
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar durende dialoog, in aanloop naar de Floriade 2022, waarin best practices worden samengebracht. De internationale belangstelling voor de Almeerse plannen heeft er (mede) toe geleid dat verschillende steden hebben gereageerd op de oproep van Almere. Inmiddels hebben Taipei, Shenzhen en Vancouver aangegeven dat zij graag deelnemen aan de dialoog, om op deze manier mee te werken aan de ontwikkeling van het prototype Green City. Het zijn stuk voor stuk steden die hun sporen hebben verdiend.

Aanplanten ‘Eco City’
Zo organiseerde Taipei in 2010 de World International Flora Exposition, met ‘Green City’ als overkoepelend thema. De tentoonstelling vond plaats in het hart van de stad, om te illustreren dat een samengaan van landschap en stedelijkheid mogelijk is. Shenzhen plant momenteel een ‘Eco City’ in het noorden van de stad; een stadsdeel dat volledig energieneutraal moet worden, en waar veel aandacht voor stadslandbouw zal zijn. Vancouver is één van de meest leefbare steden ter wereld – de uitstoot van broeikasgassen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevolkingsgroei van 27% en een banengroei van 18% – en heeft de ambitie om in 2020 de ‘Greenest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of healthy, prosperous, Greenest Cities”, schreef de burgemeester van Vancouver in zijn steunbetuiging voor de Almeerse kandidatuur.
 
‘Tour de Floriade’
In de komende maanden wordt bekeken waar verdere nationale en internationale samenwerking mogelijk is, welke best practices bij elkaar kunnen worden gebracht. In augustus reizen burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Ben Scholten naar de Verenigde Staten, en doen daar meerdere steden aan om te bezien of en welke bijdrage zij aan de kennisuitwisseling zouden kunnen leveren. Zij bezoeken onder andere Chicago, Denver, Las Vegas en Los Angeles, waar verschillende initiatieven worden ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Zo is er het ‘Chicago Climate Action Plan’, een stadsbreed plan om de uitstoot van CO2 te verlagen en daarmee bij te dragen aan een schoner lokaal leefmilieu, en is in Denver gestart met ‘Greenprint Denver’, om te komen tot praktische oplossingen om de relatie tussen mens en natuur te versterken.
 
Growing Green Cities
De kennisuitwisseling bestaat uit een serie van internationale bijeenkomsten. Het eerste congres, met als titel ‘Growing Green Cities I’, vindt plaats op 20 september van dit jaar, op het Floriadeterrein in Venlo. Tijdens dit congres staat de voedselindustrie centraal; het gaat met name om de vraag welke trends de toekomst van ons voedsel gaan bepalen en welke rol steden daarin spelen. Sprekers zijn onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas, landschapsarchitect Andreas Kipar en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl; aanmelden kan ook via deze website.