Natuur helpt ons stedelijke problemen van de 21ste eeuw op te lossen

Expert Group adviseert EU over R&I-agenda voor Nature –Based Solutions
Eeuwen lang zagen vooruitstrevende, moderne mensen de natuur eerder als een barrière tegen de vooruitgang dan als bondgenoot. In onze huidige tijd begint het besef door te dringen dat de natuur juist ook kansen kan bieden. Bijvoorbeeld in het kader van de klimaatverandering, het feit dat steeds meer mensen in de stad zullen wonen en de uitdaging om de stad tegen die achtergronden leefbaar te houden.  De Europese Commissie wil een actief beleid op dit gebied ondersteunen. Zij stelde een expert groep samen om een nieuw programma uit te werken onder Horizon 2020 met als thema ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’. Het gaat om innovatieve oplossingen in de bebouwde omgeving, waarin de natuur centraal staat. Begin dit jaar heeft de expert groep haar eindrapport opgeleverd aan de Europese Commissie. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, maakte deel uit van de ‘Horizon 2020 Expert Group’ die tekent voor dit eindrapport.
Doelstellingen en acties
De expert group formuleert vier doelstellingen: versterking van duurzame verstedelijking, herstel van aangetaste ecosystemen, aanpassing aan en matiging van klimaatverandering, beter voorbereid zijn op en bestand tegen risico’s. Daartoe definieert de expert group een zeven items tellende agenda voor Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities’.

 1. Stedelijk herstel door middel van natuurlijke oplossingen.
  2. Natuurlijke oplossingen voor beter welzijn in stedelijke gebieden.
  3. Natuurlijke oplossingen voor kunstverdediging.
  4. Multifunctionele waterkeringen door herstel van ecosystemen.
  5. Natuurlijke oplossingen voor duurzaam gebruik van grondstoffen en energie.
  6. Natuurlijke oplossingen voor de vergroting van de waarde van ecosystemen als verzekering (b.v. tegen calamiteiten).
  7. Binding van CO2 door middel van natuurlijke oplossingen, zoals de inzet van bomen en planten.

Voorbeelden
Naast concepten zoals ‘ruimte voor de rivier’ en herstel van de natuurlijke weerbaarheid van kustgebieden tegen bedreigingen zoals vervuiling en overstromingen, vormt de vergroening van de stedelijke omgeving een centraal thema in het (inclusief bijlagen) 70 pagina’s tellende rapport. We vinden er inspirerende voorbeelden zoals parken die worden aangelegd op het tracé van een buiten gebruik gestelde ondergrondse trein in New York en de verhoogde spoorlijn, de ‘promenade plantée’ in Parijs.
Het (Engelstalige) rapport van de expert group is te verkrijgen via het Bureau Publicaties van de Europese Commissie (http://bookshop.europa.eu). Inmiddels heeft de Europese Commissie ook de mogelijkheid geopend om projectvoorstellen in te dienen.