De Groene Stad trotse opdrachtgever van ‘Het Beste Idee’, de scholenwedstrijd van het Augustinianum 
Dit jaar is stichting De Groene Stad ‘opdrachtgever’ van de 9e editie van de wedstrijd ‘Het Beste Idee’ van het Augustinianum. Het Augustinianum is een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium in Eindhoven. De school is opgericht in 1898 en daarmee de oudste van de stad. Bij de ideeënwedstrijd strijden teams van VWO-leerlingen tegen elkaar. Doel is het beste product voor ‘een maatschappelijke opdrachtgever’ te ontwikkelen.
De opdracht is dit jaar: ‘bedenk een nieuw of verbeterd product dat de noodzaak van vergroening onder de aandacht brengt van verantwoordelijken voor de aanleg van openbaar groen’. Tijdens de wedstrijd doen de leerlingen waardevolle ervaringen op. Het in teams creatief zijn, samen problemen tackelen, werken onder tijdsdruk, omgaan met aandacht van de media, budgetmanagement… het is maar een greep. Ook oud-leerlingen zijn enthousiast: ze bestempelen het project als leuk, leerzaam en nuttig.
Mireille van Velde, projectmanager van De Groene Stad, is trots dat het Augustinianum De Groene Stad gevraagd heeft om dit jaar ‘opdrachtgever’ te zijn. ‘We zijn vereerd omdat onze voorgangers een imposante serie betreft. Het Reuma- en het Diabetes Fonds, de Nederlandse Brandwonden Stichting, het KWF, de Hartstichting en Cordaid, het is een illustere rij. Bovendien zijn er in de afgelopen jaren door de leerlingen bijzondere producten ontwikkeld als de insuline pen met lampje, de anti-rokenapp, een zonnebrandfles met wekker en de reuma-theemuts. Daarmee bewijzen de leerlingen dat een frisse creatieve blik gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, geweldige uitkomsten kan opleveren. Ik wens mede namens het bestuur van stichting De Groene Stad, de leerlingen van het Augustinianum heel veel succes. Wij zagen de eerste enthousiaste berichten op Instagram en Facebook al langskomen en verheugen ons op de uitkomsten! Eén ding is zeker: de jury krijgt het niet gemakkelijk’.

Voor het eerst heeft in januari 2018 een Nederlandse stad de titel ‘Green Capital Award 2018’ weten te bemachtigen. Het kleine maar dichtbevolkte Nijmegen is door de Europese Commissie uitgeroepen tot ‘De Groene Hoofdstad van Europa’. Wat maakte dat deze Gelderse stad terecht is gekomen in het rijtje van eerdere winnaars: Essen, Ljubljana, Bristol, Copenhagen, Nantes, Vitoria-Gasteiz, Hamburg en Stockholm?
De Gelderse stad heeft de ambitie om de Nijmegenaars met elkaar te verbinden door de gemeente samen te laten werken met bedrijven en inwoners aan maar liefst 282 projecten voor een groen en duurzaam Nijmegen. Deze projecten zijn verdeeld over de vijf kernthema’s die in 2018 leidend zijn. De kernthema’s zijn: 1. Samen gezond en groen, 2. Blij met zon en wind, 3. Leven met water, 4. Alles is van waarde en 5. Duurzaam op weg.
Nijmegen is met ‘Duurzaam op weg’ een voorbeeldstad voor duurzame mobiliteit. In 2016 werd de stad door de Fietsersbond uitgeroepen als dé fietsstad van Nederland. Het doel is om 20 kilometer aan extra snelfietspaden te realiseren. Daarmee is Nijmegen opgeteld met de huidige 60 kilometer flink op weg om de duurzame mobiliteit te vergroten. De snelfietspaden worden veel gebruikt. Maar liefst 65% van het Nijmeegse woon-werkverkeer maakt gebruik van deze snelfietspaden.
Ook de groene wandelroute van Nijmegen draagt eveneens bij aan duurzame mobiliteit. De 20 kilometer lange route gaat langs de ‘groene hotspots’ van de stad: het Rivierpark en de Stadswaard. Ook gaat deze route langs het bezoekerspaviljoen Green Capital. Dit paviljoen biedt een overzicht van de groene en duurzame activiteiten die in 2018 centraal staan in Nijmegen.
De Europese Commissie was zeer onder de indruk van de toekomstplannen van Nijmegen. De stichting ‘De Groene Stad’ hoopt dat veel steden in Nederland geïnspireerd worden door De Groene Hoofdstad van Europa.
 
Bronnen
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/
https://www.volkskrant.nl/buitenland/van-de-smerigste-stad-van-europa-naar-de-groenste-de-duitse-industriestad-essen-kreeg-het-voor-elkaar~a4573951/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Nijmegen_EGCA2018_Brochure_NL.pdf
https://greencapital2018.nl/groene-routes/
http://www.stadszaken.nl/klimaat/gebiedsontwikkeling/1390/nijmegen-european-green-capital-2018
https://www.trouw.nl/home/in-nijmegen-moet-de-burger-verder-klimmen-op-de-duurzaamheidsladder~a0a2d8d9/
https://www.gva.be/cnt/dmf20180216_03361317/deze-stad-is-dit-jaar-groene-hoofdstad-van-europa
 

 

De Boom van het Jaar-vakjury heeft het project Maanplein van Tree Ground Solutions uitgeroepen tot Boomproject van het Jaar 2017. De uitreiking vond vandaag plaats in de Utrechtse Jaarbeurs, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. De jury is onder de indruk van de impact van dit project en de uitstekende low-tech realisatie: “Deze bomen maken de nieuwbouw van het plein meteen vertrouwd en versterken de complete cultuuromslag van het tot voor kort nog verloederde stationsgebied in Heerlen.” Deze spannende nationale wedstrijd wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en brengt het vakwerk van boomspecialist breed onder de aandacht.
Project met een visie
TGS – Tree Ground Solutions stuurde het project Maanplein in: een onderdeel van het Maankwartier in Heerlen. Aan dit gedurfde bouwproject ligt een eigenwijze totaalvisie van de projectontwikkelaar op maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling ten grondslag. Bomen hebben er een essentiële rol, zo blijkt uit het juryrapport van de vakjury: “De vijf grote honingbomen (Styphnolobium japonicum) zijn ‘low-tech’ op het dak van een supermarkt geplaatst. Op hun groene grasterpen versterken ze het gewenste ‘vertrouwde’ en aangename gevoel dat de bouwstijl van het hele project oproept: door hun volwassen omvang is het alsof de in maart 2017 geplante bomen er al jaren staan.”
De vijf bomen zorgen met hun bladerdak voor comfortabele schaduw en koelte op het verharde plein en ze ‘breken’ de trek van de wind.
Low tech
De jury is er enthousiast over dat de boomplaats zonder ingewikkelde en onderhoudsgevoelige technologie is ingericht. “Het ‘simplistische’ en klimaatbestendige systeem voor regenwaterafvoer en irrigatie door capillaire werking is een duurzame en betaalbare keuze, die als voorbeeld dient voor vergelijkbare projecten in stedelijke verdichtingsgebieden,” aldus het juryrapport.
Eindoordeel
Uit drie nominaties heeft de vakjury het Maaneiland tot winnaar uitgeroepen.“Het ‘waarom’ van dit project is heel duidelijk en mag groenbeheerders en boomspecialisten in het land inspireren om bomengroen te zien als een waardevol deel van een groter geheel, met een groter doel,” stelt de jury in het eindoordeel. “Want deze vijf honingbomen dragen bij aan de fijne, veilige en luxe beleving van de openbare ruimte, een juiste impuls; iets dat decennialang heeft ontbroken in het sterk verwaarloosde en criminele stationsgebied van Heerlen. Hun maatschappelijke en visuele impact in combinatie met de uitstekende vakkundige aanleg maakt dit boomproject tot de winnaar: een in alle opzichten aansprekend Boomproject van het Jaar 2017!”
Tree Ground Sultions is trots op de prijs: “Met dit project laten we als projectteam en gemeente in het klein zien hoe bomen onlosmakelijk deel uitmaken van de gezonde toekomstbestendige stad waar extreme weersomstandigheden steeds meer aanwezig zullen zijn”.
 

De eerste dinsdag van september staat al jaren bekend als Duurzame Dinsdag.
Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Duurzame Dinsdag heeft hiermee als doel het kabinet te stimuleren duurzame ideeën en initiatieven te faciliteren en initiatiefnemers de mogelijkheid te geven om via deze weg het initiatief of idee een impuls te geven.
Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen. De VHG Groenprijs zal worden uitgereikt aan een idee of initiatief dat groen naar de buurt brengt.
De duurzame initiatieven en ideeën van de betrokkenen, leden en volgers van de Groene Stad mogen  niet ontbreken in deze verzameling. Ook deze initiatieven worden gepresenteerd tijdens Duurzame Dinsdag aan het kabinet.
Meedoen aan Duurzame Dinsdag is heel eenvoudig voor initiatiefnemers. Inschrijven kan gemakkelijk via het online formulier op de website. Tot 15 juni is het mogelijk om in te schrijven.
Voor meer informatie over Duurzame Dinsdag zie  www.duurzamedinsdag.nl.

 
Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegengestelden. Maar dat beeld is aan het veranderen. Stap voor stap vinden we een weg om verstedelijking en vergroening met elkaar te verbinden.
Het besef van het belang van groen groeit snel. We realiseren ons steeds meer dat we dat moeten verankeren in beleid. Het werk van stichting De Groene Stad is niet langer een toekomstvisie of ideaal. Kennis van de relatie ‘groen en mens’ landt steeds meer in beleid, in de manier waarop overheden willen werken aan vergroening van de stedelijke omgeving. Wij – en daar vinden de provincie Zuid-Holland en De Groene Stad elkaar – zien de duurzame verstedelijkingsopdracht als een kans om tegenstellingen te overbruggen. Een trendbreuk die ruimte schept voor onze gezamenlijke ambitie om groen ‘integraal mee te nemen’ in de planvorming.
De Groene Stad ondersteunt overheden en bedrijven die met de groene verstedelijkingsopgave aan de slag gaan. Dat doen we door ze te inspireren, maar ook bijvoorbeeld door een actueel overzicht te publiceren van relevant wetenschappelijke onderzoek.
Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking maakt u als eerste kennis met de factsheets met daarin actuele samenvattingen van bestaande onderzoeken naar ‘de meerwaarde van groen’. Thema’s zijn ‘groen + wonen’, ‘groen + leren’, ‘groen + herstellen’ en ‘groen + werken’. Ze kwamen tot stand in het kader van het programma De Groene Agenda.
 
Presentaties
Om dit feestelijke moment te markeren zijn er presentaties van Dr. Wim Timmermans over ‘De stad als biotoop’, van landschapsarchitect Niek Roozen die spreekt over ‘verstedelijking en natuur’ en van Arie Cees de Jong, manager Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer. Hij spreekt over ‘de praktijk van het groenbeleid in verstedelijkt gebied’. In het bijgesloten programma vindt u er meer over.
Samenwerking
De rol van gastheer die de provincie op zich neemt, markeert de voorgenomen samenwerking tussen De Groene Stad en de provincie Zuid-Holland rond het thema Groen en Verstedelijking.

U bent welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan vanaf 13.30 uur. Het officiële deel begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte is voor vragen aan de sprekers. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er gelegenheid om in een informele setting na te praten met sprekers en kennis te maken met de aanwezigen.
Uw aanwezigheid stellen we op prijs
Het bestuur van De Groene Stad nodigt u hierbij van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere themabijeenkomst via info@degroenestad.nl .
 

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing vanavond bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot vanmiddag 13.00 uur kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing wil staatssecretaris Van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schitterend om te zien hoeveel energie deze verkiezing heeft losgemaakt. Er is de afgelopen weken enthousiast campagne gevoerd door de genomineerden om hun natuurgebied op de kaart te zetten.”
De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.
Bron: rijksoverheid.nl

Op maandag 18 en dinsdag 19 juli krijgt Eindhoven hoog (stedelijk) bezoek vanwege haar nominatie als ‘European City of the Year’. Een jury met experts verbonden aan de Academy of Urbanism koos Eindhoven samen met Kopenhagen en Montpellier als beste Europese steden voor 2017. Op de Urbanism Awards Ceremony op 16 november 2016 in Londen wordt de winnaar van de eerste plaats bekendgemaakt.
Eindhoven, Garden City Reinvented
In het bidbook vertelt Eindhoven haar verhaal over de relatie tussen groene stadsontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw en in het heden. Het zogenaamde ‘Garden City’-concept stelde een groene infrastructuur en het delen van de openbare ruimte centraal om de kwaliteit van leven in de stad hoog te houden.
Wethouder Mary-Ann Schreurs herintroduceerde het concept als drager voor het Eindhovense stadsontwikkeling: “De natuurlijke groen- en waterelementen vormden ook begin jaren 20 al de dragende kracht en verbinding in de stadsontwikkeling. Nu, zo’n 100 jaar later, stellen we opnieuw de Garden City centraal. Water en groen als zichtbaar antwoord in de stad op de uitdagingen van een internationale smart society. De historische componenten van Garden City geven Eindhoven de unieke basis om op natuurlijke wijze in te spelen op de klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Maar bovenal zorgt het voor een unieke, groene en fijne gedeelde openbare ruimte!”
Na het laatste jurybezoek (eind september) wordt het bidbook ‘Eindhoven, Garden City Reinvented’ openbaar.
Urbanism Award
De jaarlijkse Urbanism Awards, die inmiddels tien jaar bestaan, laten zien hoe ‘geweldige plekken’ (waaronder steden, dorpen en buurten) worden gecreëerd en behouden. Naast de categorie ‘European City of the Year’, waar Eindhoven dit jaar in de top drie is geëindigd, worden er ook prijzen vergeven voor vier andere categorieën. De plekken worden onder andere beoordeeld op leiderschap en governance, karakter, faciliteiten, duurzaamheid en connectiviteit. Rotterdam (2014) en San Sebastián (2015) wonnen eerder deze City of the Year Award.
Bron: Emerce.nl

Op 9 juni reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) drie Gouden Zwaluwen uit aan organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Amsterdam sleepte twee prijzen in de wacht: één voor de groene transformatie van het Orlyplein voor Station Sloterdijk en één voor het werk van de IJsvogelwerkgroep van Amsterdam Noord. De derde prijs was voor het project de Bijenbaan in Schiedam. Deze projecten nodigen uit om het concept uit te breiden en elders toe te passen.
Wethouder Abdeluheb Choho (Groen en Openbare Ruimte): “Deze prijzen zijn een terechte waardering voor de steeds groeiende inzet die Amsterdammers en de gemeente samen doen voor meer en betere natuur in de stad. Ik ben dan ook erg trots, en zie dit als een aanmoediging om hier mee door te gaan.”

Groen dakpark bij Station Sloterdijk

VNC: “Voor het vrij denken en dromen dat beton en asfalt vervangen kunnen worden door bloemenpracht en bomen.”
De voorkant van Station Sloterdijk (Orlyplein) was grijs en versteend. Nu is deze kleurloze inrichting op het voormalige busplein getransformeerd tot 8000 vierkante meter aan groen, bestaande uit 85.000 bomen, bloemen en planten. Op innovatieve wijze is met een ingenieuze constructie een ‘groen dakpark’ tot stand gekomen waar treinen onderdoor daveren. Hoe de constructie is gemaakt, is te zien in het filmpje Aanleg van dakpark Orlyplein.

IJsvogels in Amsterdam-Noord

VNC: “Voor de moedige inzet om de schuwe maar betoverend mooie ijsvogel onze hoofdstad binnen te loodsen.”
In 2002 werd de eerste ijsvogel in Amsterdam-Noord gesignaleerd. De gemeente (stadsdeel Noord) nam het initiatief om op natuurexcursie te gaan. Daaruit is de IJsvogelwerkgroep Amsterdam ontstaan, een bijzondere samenwerking tussen de gemeente en meer dan honderd actieve Amsterdammers. Zij toveren omgewaaide bomen en steile oeverwanden om in ijsvogelwanden, en stimuleren bewoners om zo’n ijsvogelwand te adopteren.

De Gouden Zwaluw

De prijs ‘Gouden Zwaluw’ is onderdeel van de campagne ‘Natuur in de straat’, die door de VNC is geïnitieerd om te inspireren en motiveren. Het doel is dat het vergroenen van straten in een stroomversnelling komt.

Agenda Groen

Het huidige stadsbestuur geeft twee keer zoveel geld uit aan groen dan in voorgaande jaren. Vorig jaar is er voor het eerst een stadsbrede Agenda Groen gemaakt, waarin de gemeente ambities uitspreekt voor investeringen in het groen. De Agenda Groen nodigt partijen uit om met initiatieven te komen voor groenprojecten en samen te investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het groen in de stad. Zo heeft de Gemeente Amsterdam 20 miljoen euro beschikbaar voor het cofinancieren van groene projecten die aansluiten bij de ambities uit de Agenda Groen.

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van boswachter Laurens in zijn Schoorlse duinen.
Er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven in de provincie Noord-Holland. Vrijwilligers nemen het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin.
Het is vaak moeizaam om deze initiatieven uit te voeren door gebrek aan een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten met de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden. In opdracht van de Provincie Noord-Holland gaan de terreinbeherende en natuurorganisaties (TBO) op zoek naar deze initiatieven en bieden expertise om ze tot een succes te brengen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt 1.000 euro om het project een stap verder te helpen.
Uitreiking & informatiemarkt op de Groene Dialoogdag
De uitreiking van de Eerste Hulp bij Groen prijs t.w.v. 1.000 euro vindt plaats op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni. Iedereen die in de provincie Noord-Holland actief is in het groen is uitgenodigd. Op de informatiemarkt staan de natuurorganisaties, provincie Noord-Holland en andere experts bij wie je terecht kan met vragen over subsidie-aanvragen, communicatietips, landschapsbeheer of een specifiek natuurgebied. De beursmeester helpt je de juiste persoon te spreken.
Jurering
De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (Sectorhoofd Natuur en Recreatie PWN en voorzitter TBO), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer, Schoorlse Duinen & Kop van Noord-Holland) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco, voorheen Grontmij). Zij maken een afweging m.b.v. de volgende criteria:
– Het initiatief bereikt bij juiste uitvoering een significante verbetering van de ecostructuur of natuurlijke diversiteit.
– Het initiatief heeft de potentie om op de lange termijn blijvend impact te behalen.
– Het initiatief betrekt (nieuwe) mensen bij de natuur.
– Het initiatief heeft een innovatief karakter of vervult een behoefte waarin nog niet door andere organisaties of personen wordt voorzien.
Aanmelding & vragen
Heb jij een groen initiatief in de provincie Noord-Holland? Vul contactgegevens en details over jouw initiatief in op het aanmeldformulier. Je meldt je automatisch aan voor de Groene Dialoogdag. Heb je vragen? Mail naar info@degroeneacademie.nl.

In Noord-Holland nemen vrijwilligers en buurtbewoners steeds meer het heft in eigen hand om hun omgeving groener te maken. Ze beheren zelf een stukje natuur of beschermen de bij. In de stad starten buurtbewoners een gezamenlijke moestuin of laten de wegbermen bloeien. Vaak mist kennis of geld om het initiatief tot een succes te maken. De natuurorganisaties in Noord-Holland steunen deze initiatieven met de Eerste Hulp bij Groen prijs. Doe mee en maak kans op 1.000 euro!
Kans op 1.000 euro
Iedereen die met een project actief is in de natuur in Noord-Holland en hulp kan gebruiken, kan meedoen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt op de jaarlijkse Groene Dialoogdag Noord-Holland de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (PWN), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco). Zij kijken onder andere welk initiatief vernieuwend is, leidt tot verbetering van de biodiversiteit, blijvend impact kan hebben en/of nieuwe mensen betrekt bij natuur.
Persoonlijk advies op Groene Dialoogdag
Op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni kun je ook terecht met jouw persoonlijke vragen over subsidies, communicatie, landschapsbeheer, vrijwilligersmanagement of een specifiek natuurgebied. De natuurorganisaties in Noord-Holland geven persoonlijk advies om projecten een stap verder te helpen.
Aanmelden kan tot 23 mei op www.degroeneacademie.nl/prijs