De rol van rozen in een groene stad

In de afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de positieve rol die groen speelt in het leefbaar houden van steden door het leveren van baten. Sommige van deze baten hangen af van het totale oppervlak of het volume groen, maar voor andere leveren specifieke typen groen of bepaalde soorten een extra grote bijdrage. […]

De oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland!

TOPBOMEN De Bomenstichting introduceert ‘Bomen van de Ereklasse’. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van ons land een plaats. Deze ‘toppers’ zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Iedere maand wordt de ‘top tien’ van één van onze provincies bekend gemaakt. De bomen worden beoordeeld op schoonheid, omvang, soort, een […]

Kaart toont effect groen op hitte in je eigen omgeving

De Atlas Natuurlijk Kapitaal toont de bijdrage van groen en water aan de tempering van het stedelijk hitte-eiland effect. Temperend Steeds meer Nederlanders wonen in steden. Steden groeien de komend decennia nog fors. De huidige klimaatuitdagingen én de leefbaarheid dienen daarbij wel in het oog gehouden te worden. Niemand vindt het prettig tussen veel steen […]

Gezondheidsraad: Meer Groen in en om de stad

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om dit groen in […]

European City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeente een innovatief bomenbeleid? Doe mee! Bomen spelen een belangrijke rol in de stedelijke omgeving. Ze leggen CO2 vast en filteren fijnstof. Ook zorgen ze voor verkoeling en waterberging. Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van deze waardevolle diensten van bomen en ondernemen gerichte actie om hun bomenbestand goed te beheren. Zet uw […]

Duurzame Dinsdag en de Groenprijs!

De eerste dinsdag van september staat al jaren bekend als Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Duurzame Dinsdag heeft hiermee als doel het kabinet te stimuleren duurzame ideeën en initiatieven te faciliteren en initiatiefnemers de mogelijkheid te geven om via deze weg het initiatief […]

Groen Manifest aangeboden in Den Haag

Groene Coalitie pleit voor meer groene kinderopvang en scholen Op 16 mei was het de dag van de Groene Kinderopvang. In Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag werd het Groene Manifest, waarin gepleit wordt voor meer groene speelpleinen bij de kinderopvang en groene schoolpleinen bij basisscholen, ondertekend door de stichting Groen Cement, Branchevereniging VHG (de branchevereniging […]

Minstens 1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur

Steeds luider en steeds duidelijker wordt in de politieke discussie, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, de roep om een klimaatbewuste invulling van de openbare ruimte. Gelukkig speelt deze discussie ook een hoofdrol in Den Haag, in de aanloop naar de kabinetsformatie. We zien de tekenen van klimaatverandering om ons heen: droge periodes, afgewisseld met […]

Seminar 'de groene, gezonde wijk'

Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting […]

Groene Agenda factsheets gepresenteerd: investeren in groen loont!

Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking van De Groene Stad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april in Den Haag de eerste factsheets gepresenteerd. In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden […]