Berichten

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt geactualiseerd. Volgens het college zijn na 15 jaar veel van de voornemens uitgevoerd en is de tijd zodanig veranderd dat er een actualisatie van het beleidskader nodig is. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom met verschillende partijen in de groene sector aan tafel om de trends en ontwikkelingen te bespreken.
Burgerparticipatie centraal
In de nieuwe Groene agenda worden nieuwe accenten gelegd ten opzichte van het huidige beleid. Zo is er aandacht voor bewoners die zelf openbaar groen aanleggen en onderhouden, moestuinen en fruitbomen, het tijdelijk gebruik van bouwgronden, natuurlijke speelplekken, klimaatveranderingen enz.. Voor elk onderdeel van de Groene Agenda wordt ook bepaald welke rol de gemeente Zwolle speelt: van passief naar actief, alleen of in samenwerking.
Bereikbaarheid parken
Het groen in de gemeente Zwolle heeft zich volgens het college de afgelopen jaren goed ontwikkeld en wordt intensiever gebruikt dan ooit. Het Groenbeleidsplan uit 1998 zou daaraan sterk hebben bijgedragen. Zo is de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van de parken verbeterd en uitgebreid. De bestaande parken hebben een opknapbeurt gehad. De fiets- en wandelroutes zijn uitgebreid, zo kreeg het Rondje Zwolle een aantal extra kilometers en is de verharding van de paden aangepakt. Daarnaast zijn in de stadsranden nieuwe uitloopgebieden met natuurterreinen en bossen aangelegd. Voorbeelden zijn onder andere  Goosebroek (langs de Westerveldse Aa ter hoogte van Oosterenk), en bossen bij Wijthmen, Zandhove en Bikkenrade.
 
Bron: Weblog Zwolle

Op 27 maart organiseren de ouders uit Zwolse wijk de Diezerpoort die mee hebben gedacht aan het ontwerp van het stuk speelnatuur een laatste informatie avond. Tijdens deze avond presenteert Donkergroen het definitieve ontwerp van de speelplek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekendgemaakt.

Kinderen en ouders in de Diezerpoort werkten de afgelopen maanden samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat.
In november 2011 was de eerste creatieve sessie. Kinderen en ouders ontwierpen toen zelf een leuke, aantrekkelijke, groene speelplek. Tijdens de tweede bijeenkomst mochten de kinderen en de ouders aan de hand van tien thema’s of beweegconcepten bijpassende speeltoestellen uitzoeken. Ook dachten de kinderen na over regels voor de speelplek.

Divers en uitdagend
Op 27 maart wordt nu het definitieve ontwerp aan de rest van de wijk gepresenteerd en wordt de naam voor de plek bekend gemaakt. De natuurspeelplek wordt divers en uitdagend.  Zo komt er in het midden een heuvel van 1.80 meter hoog. Bovenop de heuvel komt een houten speeltoestel. Ook komt er een waterplek met een wiebelbrug, een touwslinger tussen twee bomen en houten stappalen.

Vlag ontwerpen
De kinderen mogen tijdens de bijeenkomst een vlag ontwerpen waarin de naam voor de speelplek komt te staan. De mooiste vlag krijgt een plek in de vlaggenmast die op de speelplaats komt te staan.

Ouders en kinderen helpen mee
De kinderen en de ouders uit de wijk, zullen helpen bij de aanleg van de natuurspeelplek. Donkergroen begeleidt hen hierin. Het is de bedoeling dat de plek voor de zomer klaar is om te gebruiken.

Bron:
Gemeente Zwolle
 

De onlangs geplaatste antigeluidswand langs de drukke IJsselallee in Zwolle wordt op diverse plaatsen ontsierd door graffiti. Kant en klare klimophagen zijn daar geplaatst zodat de graffiti direct onzichtbaar wordt. Tevens wordt daarmee verdere bekladding voorkomen en voor een extra natuurlijke uitstraling gezorgd.

De gemeente Zwolle besloot naar aanleiding van geluidsmetingen in de aangrenzende woonwijk Geren tot het nemen van extra geluiddempende maatregelen. De geluidswal van 2,25 meter hoog is geplaatst over een lengte van 400 meter op de bestaande grondwal van 4 meter hoog. Met de plaatsing van de antigeluidswand is er sprake van een gemiddelde geluidsafname van 70 decibel nabij de verkeersweg naar een acceptabele 45 decibel in de woonwijk.

 

 

 

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Tijdens de Zwolse versie van ‘7 days of inspiration’ sloegen donderdagnacht de Guerilla Gardeniers toe. De natuurliefhebbers, die de hele stad het liefst groen en bloemig zouden zien, trokken gewapend met tuinschepjes vanaf de Sassenpoort het Potgieterpark in.

In het grootste geheim zorgden ze ervoor dat de groene zoden, zodra het echt voorjaar wordt, er wat fleuriger uitziet. De Guerilla Gardeniers sloegen de afgelopen jaren wel vaker toe. Zo maakten ze de ietwat versteende volkswijk Kamperpoort ook al eens wat groener door midden in de nacht her en der allerlei bloemen met pot achter te laten. Dit weekeinde eindigde ‘7 days of inspiration’ met onder meer een stadspicknick in park Eekhout.

Klik hier voor meer informatie »

 

 

Bron:
De Stentor

Het bestuurlijk kernteam van het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft besloten om ruim één miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van verschillende projecten in de noordelijke stadsrand van Zwolle, zoals voor het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur. “Hiermee kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand tussen in het gebied van Westenholte tot en met Stadshagen een flinke impuls geven”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel.

De noordelijke stadsrand is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het gaat hier vooral om de overgang tussen de weidse vergezichten van de polder Mastenbroek en de rand van de bebouwde omgeving. “Hierbij staat de vraag centraal: hoe beleeft de stad het platteland en hoe beleeft het platteland de stad”, zegt Rietkerk, die aangeeft dat de projecten in het uitvoeringsprogramma noordelijke stadsrandzone erop zijn gericht om dit overgangsgebied zo zorgvuldig mogelijk in te richten en te ontsluiten.

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers
Zo komt een deel van het geld beschikbaar voor het uitwerken van een inrichtingsplan Westenholte, waarbij wordt ingezet op natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een wandelrondje. Ook is er geld beschikbaar voor het uitwerken en realiseren van een inrichtingsplan voor de Ruimzichtkreek. Ook hier is een wandelpad voorzien.

Wandel- en fietspaden
Tevens wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het inrichtingsplan Stadsbroek. Daarbij gaat het om het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur (deels als compensatie-opgave voor Stadshagen). Verder moet hier een regeling van kracht worden om de omvorming van reguliere landbouw naar biologische landbouw te stimuleren.

Uitkijkpunt
Een deel van de bijdrage wordt ook besteed aan het realiseren van een uitkijkpunt bij de Vecht op de westoever van het Zwartewater, waar de monding van de de rivier mooi te zien is.

Nationaal Landschap IJsseldelta
Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de Polder Mastenbroek, het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder, het rivierenland van de IJssel en het Zwarte Water, met de daaraan gelegen oude stads- en dorpskernen, en het Zwarte meer. De IJsseldelta met haar rivierenland, eeuwenoude polders, terpboerderijen en kreekruggen is één van de 20 Nationale Landschappen van Nederland.

Bron:
Provincie Overijssel

 

de veertig speelplaatsen in Zwolle die de komende twee jaar nog een opknapbeurt krijgen, zullen een aantal omgevormd worden als natuurspeelplaats. Dat is het plan van de gemeenteraad van Zwolle. De gemeenteraad zal na de zomer een definitief besluit nemen over dit voorstel.

Zwolle heeft  in totaal 400 gemeentelijke speelplaatsen. Daarvan zijn er tot nu toe drie als natuurspeelplaats ingericht: het voormalige waterschapsdepot in Zwolle-Zuid (Wildland), de struinwaard in Berkum en de Zwartewaterzone in Stadshagen. De gemeenteraad wil het aantal natuurspeelplaatsen uitbreiden omdat spelen in de natuur goed is voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. 

Lees een reactie van kinderen op het plan in het bericht van De Stentor »

Bron:
De Stentor

 

De gemeente Zwolle werkt samen met woningstichting SWZ aan nieuwe plannen voor een groene wijk in de Muziekwijk. Het nieuwe plan kenmerkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aangelegd.

Om deze groene wijk te realiseren, zullen de huidige lindebomen aan de Klooienberglaan zo veel mogelijk gespaard worden. Voor de nieuwbouw worden 17 bomen herplaatst in het nieuwe plan.

De groengebieden in wijk hebben allemaal hun eigen inrichting. Zo zijn er kindvriendelijke speelplekken, speciaal aangelegde klavervelden en is er een boomgaard. Opvallend zijn de autovrije groenzones in de wijk.

Bron:
Brugmedia.nl
Gemeente Zwolle (foto)

De VVD Zwolle is voorstander van een beheerste uitbreiding van de stad en heeft zich in het verkiezingsprogramma dan ook opnieuw uitgesproken tegen een te ruime invulling van “inbreiden”. Inbreiden in de bestaande stad mag nooit ten kosten gaan van het bestaande stadsgroen, en mag alleen maar plaatsvinden daar waar op dit moment al bebouwing aanwezig is.

Om deze stelling kracht bij te zetten, ging het campagneteam van de liberalen donderdagavond  17 december op diverse locaties in de stad kerstbomen planten.

Vier jaar geleden deed de VVD dat ook, onder meer in de Betje Wolffstraat omdat de partij zich samen met de bewoners verzette tegen de realisering van een bouwplan in die straat.

Dat verzet leverde helaas niet het gewenste resultaat op. Toch zullen dit jaar opnieuw kerstbomen in de straat worden geplaatst. Wel succesvol was de strijd tegen bebouwing van het Azalea- park in Assendorp. Ook hier zal de VVD Zwolle dit jaar weer kerstbomen gaan planten.

Kwaliteit bestaande groen benadrukken
Eind 2008 besloot de gemeenteraad dat de Schellerdriehoek, het groengebied tussen de Oude Deventerstraatweg, Zwarteweg en Grenslaan, groen zal blijven. Ook daar plantte lijstaanvoerder René de Heer donderdag met zijn campagneteam bomen. De laatste boom plant het liberale team in Dijklanden om daarmee de kwaliteit van het bestaande groen te benadrukken.

Lees ook:

Bron:
VVD Zwolle