Gue­r­il­la Gar­de­niers actief in Zwol­le

Tij­dens de Zwol­se ver­sie van ‘7 days of inspi­ra­ti­on’ sloe­gen don­der­dag­nacht de Gue­r­il­la Gar­de­niers toe. De natuur­lief­heb­bers, die de hele stad het liefst groen en bloe­mig zou­den zien, trok­ken gewa­pend met tuin­schep­jes van­af de Sas­sen­poort het Pot­gie­ter­park in.

In het groot­ste geheim zorg­den ze ervoor dat de groe­ne zoden, zodra het echt voor­jaar wordt, er wat fleu­ri­ger uit­ziet. De Gue­r­il­la Gar­de­niers sloe­gen de afge­lo­pen jaren wel vaker toe. Zo maak­ten ze de iet­wat ver­steen­de volks­wijk Kam­per­poort ook al eens wat groe­ner door mid­den in de nacht her en der aller­lei bloe­men met pot ach­ter te laten. Dit week­ein­de ein­dig­de ‘7 days of inspi­ra­ti­on’ met onder meer een stads­pick­nick in park Eek­hout.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

 

 

Bron:
De Sten­tor