Zwol­le wil meer natuur­speel­plaat­sen

de veer­tig speel­plaat­sen in Zwol­le die de komen­de twee jaar nog een opknap­beurt krij­gen, zul­len een aan­tal omge­vormd wor­den als natuur­speel­plaats. Dat is het plan van de gemeen­te­raad van Zwol­le. De gemeen­te­raad zal na de zomer een defi­ni­tief besluit nemen over dit voor­stel.

Zwol­le heeft  in totaal 400 gemeen­te­lij­ke speel­plaat­sen. Daar­van zijn er tot nu toe drie als natuur­speel­plaats inge­richt: het voor­ma­li­ge water­schaps­de­pot in Zwol­le-Zuid (Wild­land), de struin­waard in Ber­kum en de Zwar­te­wa­ter­zo­ne in Stads­ha­gen. De gemeen­te­raad wil het aan­tal natuur­speel­plaat­sen uit­brei­den omdat spe­len in de natuur goed is voor de ont­wik­ke­ling en de gezond­heid van kin­de­ren. 

Lees een reac­tie van kin­de­ren op het plan in het bericht van De Sten­tor »

Bron:
De Sten­tor