Zwol­le plaatst kant en kla­re hagen tegen graf­fi­ti

De onlangs geplaatste anti­ge­luids­wand langs de druk­ke IJs­sel­al­lee in Zwol­le wordt op diver­se plaat­sen ont­sierd door graf­fi­ti. Kant en kla­re klim­op­ha­gen zijn daar geplaatst zodat de graf­fi­ti direct onzicht­baar wordt. Tevens wordt daar­mee ver­de­re beklad­ding voor­ko­men en voor een extra natuur­lij­ke uit­stra­ling gezorgd.

De gemeen­te Zwol­le besloot naar aan­lei­ding van geluids­me­tin­gen in de aan­gren­zen­de woon­wijk Geren tot het nemen van extra geluid­dem­pen­de maat­re­ge­len. De geluids­wal van 2,25 meter hoog is geplaatst over een leng­te van 400 meter op de bestaan­de grond­wal van 4 meter hoog. Met de plaat­sing van de anti­ge­luids­wand is er spra­ke van een gemid­del­de geluids­af­na­me van 70 deci­bel nabij de ver­keers­weg naar een accep­ta­be­le 45 deci­bel in de woon­wijk.

 

 

 

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.