Provincie Zuid Holland maakt werk van natuur

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik […]

Zuid-Holland trekt 36 miljoen extra uit voor groenprojecten

De provincie Zuid-Holland wil in 2013 zo’n 36 miljoen euro uit eigen middelen investeren in groenprojecten. Dat stelt Gedeputeerde Staten voor in het Uitvoeringsprogramma Groen. Zo zet de provincie volgend jaar 12,4 miljoen euro apart om samen met anderen groenprojecten te ontwikkelen. Verder gaat er 17,6 miljoen eigen geld naar groen en recreatie rond de […]

Zuid-Holland trekt € 3,3 miljoen uit voor Floriade

De provincie Zuid-Holland stelt € 3,3 miljoen beschikbaar om de komst van de Floriade in 2022 naar het gebied rond Zoetermeer en Lansingerland mogelijk te maken. De € 3,3 miljoen moet met de bedragen van acht Zuid-Hollandse gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Wanddinxveen en Zoetermeer) een startkapitaal opleveren van € […]

Provincie Zuid-Holland organiseert masterclass groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt. In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen […]

Zuid-Holland zet zich actief in voor groene Oostvlietpolder

Tijdens het debat over de herziening van de Provinciale Structuurvisie heeft Gedeputeerde Staten (GS) aan de PvdA Zuid-Holland toegezegd om zo snel mogelijk met de regio Holland Rijnland om de tafel te gaan zitten om draagvlak te vinden voor een groene Oostvlietpolder. Ook beloofde GS om de besluitvorming dit jaar  tot een afronding te brengen. […]

Amsterdam Zuid subsidieert groene daken structureel

In de begroting van 2012 heeft de deelraad Stadsdeel Zuid van Amsterdam besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van groene daken. Daarmee is er niet alleen dit jaar subsidie, maar ook in 2013 en 2014. De voorwaarden blijven voorlopig nog gelijk aan voorgaande jaren:  maximaal de helft van de aanlegkosten voor een […]

Rembrandtpark Zuid in Amsterdam wordt heringericht

Recentelijk is stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam gestart met de herinrichting van Rembrandtpark Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van gebied Lelylaan. Het definitieve ontwerp is in overleg met de Participatiegroep Rembrandtpark Zuid tot stand gekomen. Alle bestaande bomen blijven behouden en er worden nieuwe bomen en struiken geplant. Bij de […]

Zuid-Holland investeert € 100 miljoen extra in recreatieve groengebieden

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving. […]

Zuid-Hollands landschap werkt aan een groen landschap

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie. Daarom heeft de provincie […]

'Boeren Planten Bomen' wordt 'Kies voor Zuid-Hollands Groen'

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor […]