Rembrandtpark Zuid in Amsterdam wordt heringericht

Recentelijk is stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam gestart met de herinrichting van Rembrandtpark Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van gebied Lelylaan. Het definitieve ontwerp is in overleg met de Participatiegroep Rembrandtpark Zuid tot stand gekomen.

Alle bestaande bomen blijven behouden en er worden nieuwe bomen en struiken geplant. Bij de inrichting en de keuze van de bomen en struiken is rekening gehouden met het natuurlijke karakter van dit deel van het park. Door de herinrichting wordt het zicht vanuit het Rembrandtpark naar de Cornelis Lelylaan en het Andreas Ensemble afgeschermd door bomen en struiken. Daarnaast wordt de ligging van de voetpaden en het fietspad aangepast. Het werk duurt naar verwachting tot 1 juni 2012.

Bron:
Nieuw-West Amsterdam