Zuid-Holland zet zich actief in voor groene Oostvlietpolder

Tijdens het debat over de herziening van de Provinciale Structuurvisie heeft Gedeputeerde Staten (GS) aan de PvdA Zuid-Holland toegezegd om zo snel mogelijk met de regio Holland Rijnland om de tafel te gaan zitten om draagvlak te vinden voor een groene Oostvlietpolder.

Ook beloofde GS om de besluitvorming dit jaar  tot een afronding te brengen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep kreeg steun van de meerderheid, bestaande uit Groen Links, PvdD, D66, SP, CU/SGP en 50+.

Breed draagvlak
Onlangs heeft Leiden verzocht om de Provinciale Structuurvisie voor de Oostvlietpolder te wijzigen van bedrijfsterrein naar groen. Dit gemeentelijke verzoek wordt in Leiden en omstreken breed gedragen. De PvdA Zuid-Holland vindt het wenselijk gezien de huidige economische situatie waarin er veel minder vraag naar bedrijventerrein is, om nu te beslissen dat dit mooie stukje natuur behouden blijft.

Niet wachten
Vice-fractievoorzitter Siebe Keulen van de PvdA Zuid-Holland: “Alle neuzen staan nu dezelfde kant op. Het zou zonde zijn als we dat moment laten passeren. Laten we als provincie niet wachten, maar het initiatief naar ons toetrekken en constructief meewerken om de laatste agrarische polder van Leiden groen te houden”.