Berichten

Dinsdag 18 december besluit de deelraad van Amsterdam West over de toekomst van de openbare ruimte in de Bellamy- en Borgerbuurt. GroenLinks Amsterdam West is blij dat er meer openbare ruimte wordt gecreëerd. Woordvoerder Yvette Hofman van openbare ruimte: “Door het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de nieuwe garages onder het Bellamyplein ontstaat er meer ruimte voor groen en geveltuintjes”.

Hofman: “Dit is een grote stap vooruit om de leefbaarheid voor de bewoners in deze buurten te vergroten. Daarnaast zien we de mogelijkheid om een extra postzegelpark in de Kneppelhoutstraat te realiseren.” Binnenkort komt GroenLinks met een voorstel voor het postzegelpark.

Herprofilering openbare ruimte
In het stuk “Visie Openbare Ruimte Bellamy- en Borgerbuurt” staan de uitgangspunten beschreven voor komende herprofileringen van de openbare ruimte. Zo komt er meer eenheid in het straatmeubilair en bestrating en gaan voorzieningen zoals containers en fietsparkeerplekken niet ten koste van de stoep, maar worden tussen de parkeerplaatsen geplaatst.

Ruimte voor kinderen
 â€œIn de smalle 19e eeuwse straten van de Bellamy- en Borgerbuurt wordt nu verhoudingsgewijs veel ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s. Met de komst van de ondergrondse garages aan het Bellamyplein hebben we de kans om de bewoners weer de ruimte te geven. Er komen bredere stoepen en meer ruimte voor fietsers en voor kinderen om te spelen”, aldus Hofman.

Bron:
Groenlinks Amsterdam West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (foto)
 

 

 

 

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft met de andere partners van het project GRaBS (Green and Blue Space adaptation for urban areas and eco-towns) de RegioStars Award gewonnen, een prijs van de Europese Commissie voor het beste project in de categorie duurzame groei van steden (sustainable growth). 

Steden krijgen steeds meer te maken met hete zomers en natte winters. Het GRaBS project heeft in kaart gebracht wat steden in Europa moeten doen om zich aan te passen aan deze klimaatproblemen.

Groen en water
Met een klimaatadaptatie actieplan wordt duidelijk hoe het groen en het water in het stadsdeel gebruikt kunnen worden voor verkoeling in de zomer en het opvangen van water bij hevige neerslag. Een binnen GRaBS ontwikkelde klimaatkaart maakt duidelijk op welke plekken extreme hitte een probleem kan worden. De aanleg van meer openbaar groen of een groen dak kan hoge temperaturen voorkomen.

Stedelijke vernieuwingsproject
In een aantal voorbeeldprojecten wordt specifiek aandacht besteed aan klimaatadaptatie bijvoorbeeld bij het stedelijke vernieuwingsproject Overtoomseveld Midden Zuid waar woningcorporatie Eigen Haard klimaatneutrale woningen realiseert.

Kijk hier voor meer informatie over het project GraBS en de partners »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 

West 8 ontwerpt de groene corridor boven het ondertunnelde gedeelte van de TGV-lijn door Barcelona. Dat maakte het Rotterdamse bureau donderdag bekend. Het vier kilometer lange lint vervangt de oude sporen en doorsnijdt het stadscentrum.

De nieuwe groene ader wordt een langzaamverkeersroute. Het rustieke landschap dient als tegenwicht voor de hectische boulevard Avingida Diagonal, die het kruist. Verder vormt het Segrera Linear Park in de woorden van West 8 ‘een herkenbare route langs landschap, architectuur en fonteinen’.

Internationale prijsvraag
West 8 won een internationale prijsvraag, met het ontwerp ‘Camí Comtal’. De naam verwijst net als de corridor zelf naar de rivier Rec Comtal, die ooit de natuurlijke watervoorziening voor de stad was. Doordat de oude spooremplacementen plaats moeten maken voor ‘een reeks van parken’, wordt de verbinding tussen de stadsdelen vloeiender.

 

Over een start- en opleverdatum van het project heeft West 8 niets gemeld. Het Rotterdamse bureau werkt voor de opdracht samen met de bureaus RCR en AldayJover. Dit jaar werd een vergelijkbaar project van West 8 in Madrid voltooid.

Bron:
Architectenweb

 ——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Met de lente in zicht is het startschot gegeven voor een grootschalige boomplantactie in de provincie West-Vlaanderen. Over de hele maand verspreid zijn er in deze provincie 15 plantacties, goed voor 150.000 nieuwe bomen.

De provincie werkt voor het initiatief samen met de vereniging voor Bos in Vlaanderen. Die heeft zichzelf vier jaar de tijd gegeven om in heel Vlaanderen 1 miljoen bomen aan te planten. De teller staat, één jaar voor het einde van de actie, op ruim 800.000
In West-Vlaanderen blijkt het zuiden het minst bomen te hebben. Daarom legt de provincie West-Vlaanderen  in Harelbeke een speelbos aan van 3 hectare.

Klik hier voor meer informatie »

 


Bron:

Krant van West-Vlaanderen

Stadsdeel West van Amsterdam wil bewoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarvoor subsidie beschikbaar van 50% van de kosten.

Een groen dak zorgt voor een betere isolatie van het pand, waardoor in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Daarmee gaan uw energiekosten omlaag. Ook de kosten voor het onderhoud van het dak dalen, omdat de dakbedekking onder een groen dak ongeveer anderhalf tot twee keer langer meegaat. Daarnaast werkt een groen dak geluiddempend, zowel binnen als buiten.

Bijdrage aan een beter klimaat
Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde stad. Ze vangen het regenwater op en voeren het vertraagd af, zodat het riool minder wordt belast als het hard regent. Door de verbeterde isolatie leveren ze een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook zorgen groene daken voor een betere luchtkwaliteit en een groenere stad, en trekken ze bijvoorbeeld vlinders aan. De biodiversiteit wordt hiermee dus bevorerd.

Subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een groen dak, met een maximum van € 50,- per m2. Alle informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn op de website van het stadsdeel, onder Wonen en leefomgeving te vinden »

Meer informatie over Groene daken en gevels is te vinden in de brochure Dak en Gevel Groen »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

 

In het westelijk deel van Amsterdam komt een groot nieuw recreatiegebied: de Tuinen van West. De inrichting van dit gebied is onlangs door het college van B&W goedgekeurd. Het wordt ‘groen nieuwe stijl’: een verzameling van gebieden die verbonden zijn door routes, waarbij elk gebied een andere recreatieve mogelijkheid biedt. Amsterdammers kunnen er straks sporten, spelen, genieten van groen en natuur, eten en drinken, kamperen, vergaderen en genieten van culturele evenementen.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Amsterdam, recreatie, openbaar groen

Bron:
Gemeente Amsterdam

Cascadepark West heeft in het bijzonder een betekenis voor de aangrenzende woonwijken. Het wordt een gebruikspark waarin mensen zich kunnen in- en ontspannen in een vooral groene ambiance. Deze ambiance bestaat in hoofdzaak uit een strak gemaatvoerde bomenslinger, de Groene slinger ( 15 ha) over de hele lengte van het park met gebruiksruimte. Het geheel wordt grotendeels omzoond door water met natuurvriendelijke oevers.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Ontwerp, stadspark, beleid

Bron:
Gemeente Almere
Almere Poort

Na bijna 400 jaar hebben Nederlanders het weer voor het zeggen op Governors Island. Nou ja…het Nederlandse bedrijf West 8 Urban design & landscape architecture uit Rotterdam gaat van het eiland in de New Yorkse haven een groot publiekspark maken. West 8 heeft die prestigieuze opdracht binnengesleept door een ontwerpwedstrijd van de Governors Island Preservation and Education Corporation te winnen.