West-Vlaan­de­ren plant 15.000 nieu­we bomen in de maand maar

Met de len­te in zicht is het start­schot gege­ven voor een groot­scha­li­ge boom­plantac­tie in de pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren. Over de hele maand ver­spreid zijn er in deze pro­vin­cie 15 plantac­ties, goed voor 150.000 nieu­we bomen.

De pro­vin­cie werkt voor het ini­ti­a­tief samen met de ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren. Die heeft zich­zelf vier jaar de tijd gege­ven om in heel Vlaan­de­ren 1 mil­joen bomen aan te plan­ten. De tel­ler staat, één jaar voor het ein­de van de actie, op ruim 800.000
In West-Vlaan­de­ren blijkt het zui­den het minst bomen te heb­ben. Daar­om legt de pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren  in Harel­be­ke een speel­bos aan van 3 hec­ta­re.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

 


Bron:

Krant van West-Vlaan­de­ren