West 8 legt park aan op eiland New York

Na bij­na 400 jaar heb­ben Neder­lan­ders het weer voor het zeg­gen op Gover­nors Island. Nou ja…het Neder­land­se bedrijf West 8 Urban design & lands­ca­pe archi­tec­tu­re uit Rot­ter­dam gaat van het eiland in de New York­se haven een groot publieks­park maken. West 8 heeft die pres­ti­gi­eu­ze opdracht bin­nen­ge­sleept door een ont­werp­wed­strijd van de Gover­nors Island Pre­ser­va­ti­on and Edu­ca­ti­on Cor­po­ra­ti­on te win­nen.