Groot nieuw recre­a­tie­ge­bied in Amster­dam: Tui­nen van West

In het wes­te­lijk deel van Amster­dam komt een groot nieuw recre­a­tie­ge­bied: de Tui­nen van West. De inrich­ting van dit gebied is onlangs door het col­le­ge van B&W goed­ge­keurd. Het wordt ‘groen nieu­we stijl’: een ver­za­me­ling van gebie­den die ver­bon­den zijn door rou­tes, waar­bij elk gebied een ande­re recre­a­tie­ve moge­lijk­heid biedt. Amster­dam­mers kun­nen er straks spor­ten, spe­len, genie­ten van groen en natuur, eten en drin­ken, kam­pe­ren, ver­ga­de­ren en genie­ten van cul­tu­re­le eve­ne­men­ten.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Amster­dam, recre­a­tie, open­baar groen

Bron:
Gemeen­te Amster­dam