Gro­nin­gen plant extra bomen om bin­nen­stad te ver­groe­nen

De gemeen­te Gro­nin­gen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tij­dens een recon­struc­tie zijn ver­wij­derd. Daar­naast plant de gemeen­te nog extra bomen voor de bin­nen­stad.

Hier­mee komt het col­le­ge tege­moet aan de vraag van veel bewo­ners naar meer groen in de bin­nen­stad. Vol­gen­de week wor­den de laat­ste bomen in deze serie geplant.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gro­nin­ger Gezins­bo­de