Stationsgebied Utrecht zo veel mogelijk vergroenen

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat.

De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, omdat zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale klimaat en fijnstof terugdringen.

Vasthouden regenwater
Zoals omschreven staat in het project Stationsgebied is momenteel 95% in dit gebied verhard. Het regenwater kan hierdoor niet door de bodem worden opgenomen met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belasting op het riool kan daarom na een zware bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waarom de gemeente Utrecht kiest voor groene daken en gevels. Zij houden het regenwater vast, waardoor het water niet direct wordt afgevoerd. Hoeveel regenwater een groen dak kan opnemen, is afhankelijk van de dikte van de substraatlaag, type begroeiing en temperatuur.

Bron:
Gemeente Utrecht Stationsgebied