Dwingend vergroenen?

De aanwezigheid van groen is van belang voor de leefbaarheid, gezondheid, natuur/milieu en economie. Ondanks dat het belang van groen door de overheid steeds vaker onderstreept wordt, blijft de realisatie van groen nog steeds achter bij die van rood en raken rood en groen uit balans. Om het tij te keren is in de Nota Ruimte de behoefte aan groen in de stad gekwantificeerd in de vorm van een richtgetal van 75m2 groen per woning. In dit rapport is onderzoek gedaan naar de praktische toepasbaarheid van dit richtgetal en de relatie met de kwaliteit van het groen in de stad. Hiervoor is eerst de achtergrond van het richtgetal geïnventariseerd, waarna onder gemeenten, experts en studies onderzoek is verricht naar de toepasbaarheid en de relatie met kwaliteit van het richtgetal.

Volledige informatie:
Download het rapport hier

Ook interessant:
Stedelijk groen, beleid, groennorm

Bron:
Wageningen UR (Debbie Nuijten)